administratie regelen na overlijden | 2024

In dit artikel

Het regelen van administratie na een overlijden kan overweldigend zijn. Zoals velen van ons, stond ik ook eens voor die uitdaging, bewust dat elke maand in Nederland ongeveer 13.500 mensen overlijden en hun nabestaanden met administratieve taken achterlaten.

In dit artikel leid ik je door de essentiële stappen om deze belangrijke zaken zorgvuldig te beheren. Lees verder voor heldere handvatten in deze lastige tijd.

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Direct na het overlijden is het verkrijgen van een verklaring van overlijden de eerste noodzakelijke stap.
 • Het inschakelen van een begrafenisondernemer en het doen van aangifte bij de gemeente zijn essentieel om de uitvaart te kunnen regelen.
 • Controleer of er een testament is via het Centraal Testamentenregister en vraag indien nodig een Verklaring van Erfrecht aan bij de notaris.
 • Informeer snel belangrijke instanties zoals verzekeraars, banken en het UWV om financiële en juridische zaken goed af te wikkelen.
 • Maak een bewuste keuze om de erfenis te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen om financiële problemen te voorkomen.
 • Krijg een voorsprong in je boekhouding door deze vergelijking en waarom deze optie wordt aanbevolen.

Wat te regelen bij een overlijden

Een ouder echtpaar zit geconcentreerd aan een rommelig bureau met papierwerk.

Bij een overlijden komt er plotseling heel veel op je af, van het regelen van de uitvaart tot het afhandelen van de nalatenschap. Het is een periode waarin emotie en administratie hand in hand gaan, en ik neem je stap voor stap mee door alles wat er moet gebeuren.

Verklaring van overlijden

Direct na het overlijden van een dierbare moet een arts een verklaring van overlijden uitgeven. Dit is de eerste officiële stap in het administratieve proces en essentieel voor alle volgende zaken.

De huisarts of een schouwarts komt langs om de dood vast te stellen en de nodige documenten te verzorgen. Zij controleren ook of er een wilsverklaring aanwezig is.

Zonder deze verklaring kan ik niets regelen, geen uitvaart, geen aangifte van overlijden bij de gemeente, helemaal niets. Het is dus cruciaal dat ik weet waar deze papieren zich bevinden en ze veilig bewaar.

Het voelt als een zware verantwoordelijkheid, maar ik begrijp hoe belangrijk mijn rol hierin is. Met deze documenten in handen kan ik beginnen met het respectvol afhandelen van de laatste wensen van de overledene en het ordentelijk regelen van de nalatenschap.

Inschakelen begrafenisondernemer

Het kiezen van een goede begrafenisondernemer is echt een cruciale stap na het overlijden van een naaste. Deze professional helpt mij niet alleen bij het vormgeven van een respectvol afscheid, maar neemt ook veel praktische zaken uit handen.

Ik laat me adviseren over de mogelijkheden die passen bij de uitvaartwensen en zorg ervoor dat alle benodigde documenten, zoals de akte van overlijden, in orde zijn.

Mijn ervaring leert dat het essentieel is snel te handelen en een begrafenisondernemer in te schakelen. Deze deskundige zorgt voor de nodige ondersteuning tijdens deze emotionele periode en leidt het proces van de uitvaart in goede banen.

De begrafenisondernemer staat mij bij met raad en daad, van het opbaren tot de ceremonie, en zorgt ervoor dat ik me kan richten op het persoonlijke afscheid nemen.

Aangifte van overlijden in de gemeente

Na het inschakelen van een begrafenisondernemer komt de volgende belangrijke stap: de aangifte van overlijden bij de gemeente. Deze moet plaatsvinden in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden en is essentieel voor verdere afwikkeling.

 • Neem altijd eerst contact op met de gemeente om te informeren over hun specifieke procedure voor het doen van aangifte. Elke gemeente kan namelijk net iets andere regels hanteren.
 • Zorg dat je een verklaring van overlijden bij de hand hebt; deze krijg je meestal via de uitvaartondernemer, die vaak ook de aangifte zelf kan verzorgen.
 • Verzamel alle benodigde documenten zoals een identiteitsbewijs en, indien beschikbaar, het trouwboekje of partnerschapsboekje van de overledene.
 • Ga persoonlijk naar het gemeentehuis voor de aangifte, tenzij anders mogelijk gemaakt door de desbetreffende gemeente.
 • Ontvang na aangifte een overlijdensakte, dit officiële document heb je nodig voor allerlei zaken na het overlijden, zoals bankzaken en verzekeringen.
 • Vraag bij het doen van aangifte direct toestemming voor begraven of cremeren; zonder deze toestemming mag er geen uitvaart plaatsvinden.
 • Informeer ook naar mogelijke gevolgen voor toeslagen of uitkeringen die verbonden waren aan de overledene; sommige instanties moeten snel op de hoogte gesteld worden na een overlijden.

Testament en Verklaring van Erfrecht

Een gezin verzamelt rond een tafel met juridische documenten bij de open haard.

Als het gaat om de nalatenschap, is het raadplegen van een testament bij de notaris cruciaal. Het vaststellen van erfgenamen via een Verklaring van Erfrecht vormt de basis voor alles wat daarna komt.

Nagaan van een bestaand testament

Ik check altijd eerst of er een testament is na het overlijden van een familielid. Dat doe ik door het Centraal Testamentenregister (CTR) te raadplegen. Hier zie ik snel of de overledene wensen heeft vastgelegd die belangrijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Het is cruciaal dit op tijd te doen, want de inhoud van een testament kan invloed hebben op hoe we verder gaan met de erfenis.

De stap naar een notaris is dan snel gemaakt. Deze specialist stelt een verklaring van erfrecht op waarin staat wie de erfgenamen zijn en wat ieders rechten en plichten zijn. Dit document heb ik nodig om toegang te krijgen tot bankrekeningen en om bezittingen van de overledene te beheren.

Het is een soort paspoort dat mij als erfgenaam legitimeert tijdens het hele proces van de administratie regelen na overlijden.

Opstellen Verklaring van Erfrecht

Ik merk dat veel mensen niet weten hoe belangrijk een verklaring van erfrecht eigenlijk is. Zodra iemand overlijdt, wordt deze notariële akte onmisbaar om te bewijzen wie de rechtmatige erfgenamen zijn.

Het opstellen ervan doe je eenvoudig online, en voor slechts €150,- heb je al zo’n document in handen. Dit certificaat toont aan dat ik, als erfgenaam, het banksaldo van de overledene mag beheren en aansprakelijk ben voor bijvoorbeeld de schulden.

Bij de notaris vul ik alle persoonlijke gegevens in en ook die van de overledene. Vervolgens krijg ik op basis hiervan het recht om de nalatenschap te regelen. Handig is dat ik dit ook gewoon bij de gemeente aan kan vragen, maar online is vaak sneller en net zo effectief.

Nu ik weet dat ik door deze stap te zetten bevoegd ben alles te regelen, kan ik zonder zorgen beginnen met het informeren van instanties en verzekeraars over het overlijden.

Informeren van instanties en verzekeraars

Het is cruciaal om, na het overlijden van een dierbare, snel de juiste instanties en verzekeraars op de hoogte te brengen. Deze stap zorgt ervoor dat juridische en financiële zaken correct worden afgehandeld en voorkomt mogelijke complicaties in de toekomst.

Contact met verzekeraars

Ik neem altijd meteen contact op met de verzekeraars nadat een dierbare is overleden. Ondanks dat verzekeraars automatisch op de hoogte worden gesteld, moeten nabestaanden zelf actie ondernemen om aanspraak te maken op een uitkering.

Het melden bij de verzekeringsmaatschappij is een belangrijke stap die niet vergeten mag worden. Ik zorg ervoor dat alle benodigde documenten zoals de overlijdensakte en eventueel de polisgegevens bij de hand zijn.

Het proces van het indienen van een claim voor een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekeringen pak ik methodisch aan. Ik controleer ook of er aanspraak gemaakt kan worden op een ANW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank.

Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat alle financiën zo snel en efficiënt mogelijk worden afgehandeld, wat rust kan bieden in een toch al zware tijd.

Informeren van andere relevante instanties

Na het regelen van de directe zaken komt het informeren van andere instanties. Dit zorgt ervoor dat alles administratief goed wordt afgehandeld.

 • Neem contact op met de banken waar de overledene een rekening had. Zij zullen de rekeningen blokkeren en helpen met het overzetten van tegoeden.
 • Licht verzekeringsmaatschappijen in, waaronder de levens-, uitvaart- en opstalverzekering. Zo weten zij dat er een claim ingediend kan worden of dat polissen aangepast moeten worden.
 • Stuur een bericht naar eventuele pensioenfondsen. Zij kunnen je vertellen of er recht is op nabestaandenpensioen.
 • Informeer het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) als de overledene een uitkering ontving. Het UWV stopt automatisch de uitkering, maar moet wel direct geïnformeerd worden.
 • Geef het overlijden aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor eventuele ANW – uitkeringen. De gemeente geeft dit ook door, maar zelf contact opnemen zorgt voor duidelijkheid.
 • Check of er abonnementen lopen die stopgezet of gewijzigd moeten worden, zoals telefoonabonnementen en lidmaatschappen van clubs of verenigingen.
 • Verander het huurcontract als de woning gehuurd werd; vaak mag een partner of medehuurder in het huis blijven wonen.

Administratie Regelen na Overlijden

Het regelen van de administratie na het overlijden van een dierbare is een lastige, maar noodzakelijke klus. Ik moet eerst de gemeente informeren via een officiële aangifte van overlijden.

Dit is essentieel om de nodige documenten te verkrijgen, zoals de akte van overlijden. Ook is het belangrijk om alle abonnementen, verzekeringen en bankrekeningen van de overledene stop te zetten.

Dit voorkomt onnodige kosten en zorgt ervoor dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze accounts.

Een uitvaartondernemer kan een deel van deze zorgen uit handen nemen; zij weten precies wat er moet gebeuren en hebben vaak nuttige checklists. Zij nemen taken op zich zoals het melden van het overlijden bij verschillende instanties.

Verder ga ik aan de slag met de persoonlijke administratie en financiën van de overledene. Hierbij hoort ook het controleren op eventuele slapende tegoeden en het afhandelen van lopende schulden of vorderingen.

Het is mijn taak om alles zorgvuldig te beheren en recht te doen aan de wensen van mijn overleden dierbare.

Afhandeling van de nalatenschap

De afhandeling van de nalatenschap is een complex proces, waarbij je als erfgenaam keuzes moet maken over de erfenis en dit kan grote consequenties hebben, dus het is belangrijk om hier goed geïnformeerd aan te beginnen.

Aanvaarden of verwerpen van de erfenis

Ik sta voor een belangrijke keuze na het overlijden van een dierbare: aanvaard ik de erfenis of wijs ik deze af? Deze beslissing heeft grote gevolgen en moet zorgvuldig worden overwogen.

 • Om te beginnen kan ik ervoor kiezen de erfenis zuiver te aanvaarden. Dit betekent dat ik alle bezittingen, maar ook alle schulden van de overledene krijg.
 • Beneficiair aanvaarden is een tweede optie. Hierbij erven we als familieleden niet direct de schulden, enkel als er genoeg bezittingen zijn om deze te dekken.
 • Verwerpen van de erfenis is ook een mogelijkheid. Als we besluiten dit te doen, hebben we geen recht op enig onderdeel van de nalatenschap en zijn we niet aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Een verklaring bij de notaris is noodzakelijk voor zowel beneficiaire aanvaarding als verwerping. Zorg dat handtekening en wilsbeschikking correct worden vastgelegd.
 • Denk goed na voordat ik een keuze maak; eens gekozen kan het niet meer teruggedraaid worden zonder legitieme redenen.
 • Het is raadzaam om advies in te winnen bij een notaris of juridisch adviseur. Zij kunnen helpen inzicht te krijgen in wat het beste past bij mijn situatie.

Contact met de hypotheekverstrekker

Na een overlijden bel ik direct de hypotheekverstrekker om ze op de hoogte te stellen. Het is mijn verantwoordelijkheid als erfgenaam om te weten waar we aan toe zijn met de hypotheek van de overledene.

Ik vraag hen wat de volgende stappen zijn en welke documenten zij nodig hebben voor de afhandeling. Dit kan gaan om een kopie van de akte van overlijden of een akte van erfrecht. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt om eventuele financiële problemen te voorkomen.

Daarnaast moeten we beslissen of we de hypotheek voortzetten of dat we de woning gaan verkopen. Ik dien alle opties zorgvuldig te overwegen, want deze keuzes hebben impact op onze financiën.

Afhankelijk van wat de beste keuze is, neem ik maatregelen om alles goed te regelen met de bank. Een goed geregeld contact met de hypotheekverstrekker is essentieel voor een soepele overgang naar wat er na het overlijden komt, zoals het beheren van de financiële situatie.

Financiële situatie na overlijden

Financiën kunnen behoorlijk complex zijn na een overlijden, en het is cruciaal om een duidelijk beeld te krijgen van inkomsten en uitgaven om onvoorziene financiële uitdagingen aan te kunnen gaan.

Ontdek in mijn blog hoe je grip krijgt op de financiële situatie tijdens deze moeilijke periode.

Overzicht van inkomsten en uitgaven

Het verliezen van een dierbare brengt veel emoties en vragen met zich mee. Een praktische vraag is hoe het nu financieel verder moet, en dat vraagt om een helder overzicht van inkomsten en uitgaven.

 • Controleer alle bankrekeningen en spaartegoeden die op naam van de overledene staan.
 • Maak een lijst met maandelijkse inkomsten zoals salaris, pensioen, uitkeringen of andere bronnen van inkomen.
 • Kijk naar eventuele schulden of leningen die nog openstaan.
 • Ga na welke vaste lasten er zijn, zoals hypotheek of huur, energiekosten en abonnementen.
 • Beoordeel de ziektekostenverzekering en andere verzekeringen; wat blijft doorlopen en wat kan stopgezet worden?
 • Bepaal het recht op bijzondere bijstand of andere tegemoetkomingen voor nabestaanden.
 • Verzamel informatie over mogelijke aanspraken op ANW – uitkering of andere sociale voorzieningen.
 • Evalueer de consequenties voor de eigen woning: blijven wonen, verkopen of verhuren?
 • Bekijk de impact op schenkbelasting en erfbelasting: wat moet aangegeven worden?
 • Stel vast welke abonnementen en lidmaatschappen je kunt stopzetten om kosten te besparen.

Controleer recht op ANW-uitkering

Na het inzicht krijgen in de financiële huishouding is het essentieel om te checken of je aanspraak kunt maken op een ANW-uitkering. Deze nabestaandenuitkering biedt soms een financieel steuntje voor degene die achterblijft.

Ik kijk of ik aan de voorwaarden voldoe: ben ik jonger dan de AOW-leeftijd en voed ik een kind jonger dan 18 jaar op? Zo ja, dan kan ik mogelijk deze uitkering ontvangen. Het is belangrijk om dit snel te regelen, maar als het niet meteen na het overlijden is aangevraagd, heb ik nog tot één jaar terugwerkende kracht om de aanvraag te doen.

Ik pak mijn telefoon en bel de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de procedure in gang te zetten. Het is een praktische stap die rust kan brengen in deze turbulente tijd.

Conclusie

Het regelen van de administratie na een overlijden is een serieuze zaak, maar met de juiste handvatten kun je dit efficiënt aanpakken. De stappen die hier beschreven zijn, helpen je om alles overzichtelijk en stap voor stap te doorlopen.

Heb je al bedacht wat je eerste actie zal zijn na het lezen van deze informatie? Het belang van deze zorgvuldige afwikkeling kan niet genoeg benadrukt worden, het legt de basis voor een financieel en juridisch gezonde toekomst.

Voor extra ondersteuning zijn er diverse checklists en professionele adviseurs beschikbaar. Laat het gevoel van controle en duidelijkheid je motiveren om deze taak met vertrouwen tegemoet te treden.

Jouw inzet en aandacht maken een wereld van verschil in een tijd die toch al moeilijk genoeg is.

Veelgestelde Vragen

1. Wat moet ik doen met de administratie na een overlijden?

Na een overlijden is het belangrijk om aangifte te doen voor erfbelasting en inkomstenbelasting, de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op de hoogte te stellen en te controleren of er een levenstestament, executeur testamentair of codicil is.

2. Hoe regel ik de administratie als ik executeur testamentair ben?

Als executeur testamentair moet je zorgen dat alle administratieve taken correct worden uitgevoerd, zoals het regelen van aangiftes, het beheren van de erfenis en het afhandelen van eventuele schulden of schenkingen.

3. Wie neemt beslissingen over de administratie als iemand handelingsonbekwaam was?

Als iemand handelingsonbekwaam was, kan er een bewindvoerder, curator of voogd aangewezen zijn die beslissingen neemt over de administratie en erfenissen na overlijden.

4. Wat gebeurt er met de huurwoning na overlijden?

De huurwoning kan overgaan naar bloedverwanten of de partner waarmee de overledene getrouwd was, afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden of eventuele plaatsvervulling regels.

5. Waar moet ik aan denken bij digitale administratie zoals e-mail na overlijden?

Je moet toegang krijgen tot de digitale administratie zoals e-mailaccounts om belangrijke informatie te verzamelen en zaken zoals abonnementen en het handelsregister bij te werken.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Het regelen van de administratie na een overlijden is een serieuze zaak, maar met de juiste handvatten kun je dit efficiënt aanpakken. De stappen die hier beschreven zijn, helpen je om alles overzichtelijk en stap voor stap te doorlopen.

Heb je al bedacht wat je eerste actie zal zijn na het lezen van deze informatie? Het belang van deze zorgvuldige afwikkeling kan niet genoeg benadrukt worden, het legt de basis voor een financieel en juridisch gezonde toekomst.

Voor extra ondersteuning zijn er diverse checklists en professionele adviseurs beschikbaar. Laat het gevoel van controle en duidelijkheid je motiveren om deze taak met vertrouwen tegemoet te treden.

Jouw inzet en aandacht maken een wereld van verschil in een tijd die toch al moeilijk genoeg is.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.