Alles wat je moet weten over boekhouden afschrijven | 2024

In dit artikel

Sta je soms voor een raadsel als het gaat om de afschrijvingen in je boekhouding? Geen zorgen, ik heb zelf ook die verwarring gekend en ben op onderzoek uitgegaan. Dit artikel onthult de sleutels tot het correct toepassen van afschrijvingen, essentieel voor een gezonde financiële administratie.

Duik met me mee in de wereld van afschrijvingen en maak je boekhouding sterker dan ooit.

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Afschrijvingen verdelen de kosten van vaste activa zoals computers en voertuigen over hun economische levensduur, waardoor je een realistischer beeld van je winsten en verliezen krijgt.
 • Er bestaan verschillende afschrijvingsmethoden: lineair is de meest eenvoudige, degressief laat je sneller afschrijven in de beginjaren, en annuïtair houdt rekening met rente.
 • Voor het berekenen van afschrijvingen is de formule (aanschafkosten – restwaarde) : gebruiksduur belangrijk; bijvoorbeeld een laptop van €1000,- met een restwaarde van €200,- schrijf je over 5 jaar elk jaar €160,- af.
 • De minimale en maximale afschrijfduur is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel; voor computers is dit bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar en voor bedrijfsvoertuigen 5 tot 10 jaar.
 • Het juist toepassen van afschrijvingen vereist nauwkeurigheid en kennis van fiscale regels, waarbij boekhoudsoftware zoals e-Boekhouden.nl behulpzaam kan zijn om fouten te voorkomen.
 • Voor efficiënte en effectieve boekhouding, begin met het vergelijken van software hier.

Wat is afschrijven en hoe werkt het?

Een zakenman berekent de waardevermindering van activa in een modern kantoor.

Afschrijven is een fundamenteel begrip in de wereld van het boekhouden en draait om de waardevermindering van je vaste activa door gebruik of verloop van tijd. Laten we dieper duiken in deze sleutelcomponent van financieel management en ontdekken welke methoden er zijn en wat de invloed ervan is op jouw bedrijfsfinanciën.

Uitleg over de betekenis van afschrijving

Als ondernemer moet ik slim omgaan met de middelen die ik gebruik. Afschrijving helpt me daarbij. Het is een manier om de kosten van vaste activa, zoals machines of computers, over hun economische levensduur te verdelen.

Deze kosten zijn niet direct volledig als uitgave te zien, maar smeren we uit over de jaren dat we het bedrijfsmiddel gebruiken. Zo krijg ik een realistisch beeld van de winst-en-verliesrekening.

De aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel schrijven we geleidelijk af. Dit gebeurt jaarlijks en reflecteert de waardevermindering door gebruik en slijtage. Ik voer dus elk jaar een deel van de investeringskosten als afschrijvingskosten in de boekhouding op.

Dit zorgt ervoor dat de jaarrekening een eerlijke weergave is van de financiële staat van mijn onderneming. Automatisch afschrijven met e-boekhouden.nl maakt dit proces voor mij een stuk makkelijker.

Afschrijvingsmethoden

Ik duik in de wereld van afschrijvingsmethoden, omdat deze essentieel zijn voor een goede boekhouding. Elke methode heeft invloed op de winst- en verliesrekening en kan fiscale gevolgen hebben.

 • Lineaire afschrijving: Dit is de meest eenvoudige en veelgebruikte methode. Je verdeelt de aanschafkosten van een activum gelijkmatig over zijn technische levensduur. Stel je koopt een laptop van 1000 euro die je vijf jaar gebruikt, dan schrijf je jaarlijks 200 euro af.
 • Degressieve afschrijving: Hierbij schrijf je meer af in de eerste jaren na aankoop. Je past een vast percentage toe op de boekwaarde, wat betekent dat het afschrijvingsbedrag elk jaar afneemt naarmate de waarde van het activum daalt.
 • Annuïtaire afschrijving: Bij deze methodiek neemt net als bij degressief afschrijven het bedrag dat jaarlijks wordt afgeschreven af. De daling wordt berekend met behulp van rente en geeft een representatieve last weer gedurende de economische gebruiksduur.

Afschrijvingsregels: wanneer activeren en afschrijven?

Het bepalen van het juiste moment voor activatie en start van de afschrijving is cruciaal; het zorgt ervoor dat de waardevermindering van bezittingen correct in de boeken komt te staan.

Dit aspect van boekhouden kent strikte regels die ervoor zorgen dat de financiële gezondheid van een onderneming transparant blijft.

Minimale en maximale afschrijfduur

Laten we de minimale en maximale afschrijfduur eens onder de loep nemen. Deze duur is direct verbonden met de levensduur van een bedrijfsmiddel en bepaalt hoe lang je over de aanschafkosten kunt doen voordat ze volledig zijn afgeschreven. Hieronder geef ik je een duidelijk overzicht in tabelvorm.

Bedrijfsmiddel Minimale Afschrijfduur Maximale Afschrijfduur
Computerapparatuur 3 jaar 5 jaar
Bedrijfsvoertuigen 5 jaar 10 jaar
Kantoormeubilair 5 jaar 10 jaar
Machines voor productie 5 jaar 15 jaar

Deze tijdsduren zijn gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende bedrijfsmiddel. En onthoud: het jaarlijkse afschrijvingspercentage mag niet hoger zijn dan 40% van de aanschafwaarde. Dit betekent dat je sommige bedrijfsmiddelen sneller mag afschrijven als ze een kortere levensduur hebben.

Nu je een helder beeld hebt van de afschrijfduur, kunnen we verder kijken naar hoe je de afschrijving berekent.

Hoe afschrijving berekenen

Ontdek de kunst van het berekenen van afschrijving per jaar, een cruciale vaardigheid voor elke ondernemer die wijs wil omspringen met bedrijfsmiddelen en financiering – een onthulling die elke volgende balans in perspectief zal plaatsen.

Voorbeeld van het berekenen van afschrijving

Stel je voor, ik koop een nieuwe laptop voor mijn bedrijf die €1000 kost. Ik verwacht dat de laptop vijf jaar meegaat en daarna nog €200 waard is. Om de afschrijving per jaar uit te rekenen, gebruik ik de formule voor lineaire afschrijving: ( aanschafkostenrestwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

Dus, (€1000 – €200) gedeeld door 5 jaar betekent dat ik elk jaar €160 afschrijf.

Deze jaarlijkse afschrijving van €160 voer ik in mijn boekhouding als kostenpost op. Op deze manier verspreid ik de investering van de laptop over de periode dat ik hem gebruik. Elk jaar vermindert de boekwaarde van mijn laptop met dit bedrag, totdat deze na vijf jaar op de restwaarde van €200 staat.

Hiermee houd ik mijn financiële administratie up-to-date en reflecteer ik de werkelijke waarde van mijn bedrijfsmiddelen.

Praktische handleiding voor boekhouden afschrijven

Boekhouden kan ingewikkeld lijken, maar met de juiste tips wordt afschrijven een stuk eenvoudiger. Ik deel mijn kennis zodat jij straks zelfverzekerd jouw boekhouding kunt bijwerken.

 • Kies het juiste afschrijvingsmethode voor jouw bedrijf. Er zijn verschillende methoden zoals lineair of degressief afschrijven.
 • Bepaal de economische levensduur van het activum nauwkeurig; dit beïnvloedt hoe lang je moet afschrijven.
 • Bereken de restwaarde door te schatten wat het activum na de levensduur nog waard is.
 • Begin met het vaststellen van de aanschafkosten van een activum. Dit is inclusief alle bijkomende kosten om het in gebruik te nemen.
 • Boek jaarlijks of maandelijks een gelijk deel als afschrijvingskosten op je winst-en-verliesrekening, afhankelijk van je gekozen methode.
 • Houd rekening met fiscale voordelen die bepaalde investeringen kunnen hebben, zoals willekeurige afschrijving voor milieuvriendelijke producten.
 • Controleer regelmatig of er veranderingen zijn in fiscale regels betreffende afschrijvingen zodat je altijd aan de laatste eisen voldoet.
 • Gebruik software zoals e – Boekhouden.nl om zeker te weten dat alle gegevens correct worden verwerkt en bewaard.
 • Ga na of lening condities ook invloed hebben op hoe en wanneer je mag afschrijven op gekochte activa met geleend geld.
 • Verwerk elke afschrijving ook direct in je journaalpost zodat jouw administratie altijd up-to-date is.

Conclusie over boekhouden afschrijven

Afschrijven maakt de financiële lasten van grote aankopen behapbaar en geeft inzicht in de waarde van je bedrijfsmiddelen. Met de diverse methoden en praktische stappen die we hebben besproken, kun je efficiënt en nauwkeurig de kosten verspreiden.

Het regelmatig toepassen van afschrijvingen draagt bij aan een realistisch beeld van je winst en vermogenspositie. Vergeet niet dat goed bijgehouden afschrijvingen ook fiscale voordelen kunnen opleveren.

Laat deze kennis een steun zijn in het optimaliseren van jouw onderneming en zorg voor een solide financiële toekomst.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is afschrijven in boekhouden?

Afschrijven is het verdelen van de kosten van een bezit over de jaren dat je het gebruikt in je bedrijf.

2. Hoe vaak moet ik afschrijven?

Je moet elk jaar afschrijven op lange termijn bezittingen die je voor je bedrijf gebruikt.

3. Welke items kan ik afschrijven in mijn boekhouding?

Je kunt items zoals machines, gebouwen, computers en voertuigen afschrijven.

4. Wat zijn de voordelen van het afschrijven van bedrijfsmiddelen?

Afschrijvingen zorgen voor een nauwkeuriger beeld van je financiële situatie door kosten te matchen met inkomsten.

5. Kan ik software gebruiken om afschrijvingen te berekenen?

Ja, er is speciale software beschikbaar die je kan helpen bij het berekenen van afschrijvingen voor je boekhouding.

Afschrijvingsregels: wanneer activeren en afschrijven?

Een zakenman bekijkt financiële documenten in een modern kantoor.

Het bepalen van het juiste moment voor activatie en start van de afschrijving is cruciaal; het zorgt ervoor dat de waardevermindering van bezittingen correct in de boeken komt te staan.

Dit aspect van boekhouden kent strikte regels die ervoor zorgen dat de financiële gezondheid van een onderneming transparant blijft.

Minimale en maximale afschrijfduur

Laten we de minimale en maximale afschrijfduur eens onder de loep nemen. Deze duur is direct verbonden met de levensduur van een bedrijfsmiddel en bepaalt hoe lang je over de aanschafkosten kunt doen voordat ze volledig zijn afgeschreven. Hieronder geef ik je een duidelijk overzicht in tabelvorm.

Bedrijfsmiddel Minimale Afschrijfduur Maximale Afschrijfduur
Computerapparatuur 3 jaar 5 jaar
Bedrijfsvoertuigen 5 jaar 10 jaar
Kantoormeubilair 5 jaar 10 jaar
Machines voor productie 5 jaar 15 jaar

Deze tijdsduren zijn gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende bedrijfsmiddel. En onthoud: het jaarlijkse afschrijvingspercentage mag niet hoger zijn dan 40% van de aanschafwaarde. Dit betekent dat je sommige bedrijfsmiddelen sneller mag afschrijven als ze een kortere levensduur hebben.

Nu je een helder beeld hebt van de afschrijfduur, kunnen we verder kijken naar hoe je de afschrijving berekent.

Hoe afschrijving berekenen

Ontdek de kunst van het berekenen van afschrijving per jaar, een cruciale vaardigheid voor elke ondernemer die wijs wil omspringen met bedrijfsmiddelen en financiering – een onthulling die elke volgende balans in perspectief zal plaatsen.

Voorbeeld van het berekenen van afschrijving

Stel je voor, ik koop een nieuwe laptop voor mijn bedrijf die €1000 kost. Ik verwacht dat de laptop vijf jaar meegaat en daarna nog €200 waard is. Om de afschrijving per jaar uit te rekenen, gebruik ik de formule voor lineaire afschrijving: ( aanschafkostenrestwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

Dus, (€1000 – €200) gedeeld door 5 jaar betekent dat ik elk jaar €160 afschrijf.

Deze jaarlijkse afschrijving van €160 voer ik in mijn boekhouding als kostenpost op. Op deze manier verspreid ik de investering van de laptop over de periode dat ik hem gebruik. Elk jaar vermindert de boekwaarde van mijn laptop met dit bedrag, totdat deze na vijf jaar op de restwaarde van €200 staat.

Hiermee houd ik mijn financiële administratie up-to-date en reflecteer ik de werkelijke waarde van mijn bedrijfsmiddelen.

Praktische handleiding voor boekhouden afschrijven

Boekhouden kan ingewikkeld lijken, maar met de juiste tips wordt afschrijven een stuk eenvoudiger. Ik deel mijn kennis zodat jij straks zelfverzekerd jouw boekhouding kunt bijwerken.

 • Kies het juiste afschrijvingsmethode voor jouw bedrijf. Er zijn verschillende methoden zoals lineair of degressief afschrijven.
 • Bepaal de economische levensduur van het activum nauwkeurig; dit beïnvloedt hoe lang je moet afschrijven.
 • Bereken de restwaarde door te schatten wat het activum na de levensduur nog waard is.
 • Begin met het vaststellen van de aanschafkosten van een activum. Dit is inclusief alle bijkomende kosten om het in gebruik te nemen.
 • Boek jaarlijks of maandelijks een gelijk deel als afschrijvingskosten op je winst-en-verliesrekening, afhankelijk van je gekozen methode.
 • Houd rekening met fiscale voordelen die bepaalde investeringen kunnen hebben, zoals willekeurige afschrijving voor milieuvriendelijke producten.
 • Controleer regelmatig of er veranderingen zijn in fiscale regels betreffende afschrijvingen zodat je altijd aan de laatste eisen voldoet.
 • Gebruik software zoals e – Boekhouden.nl om zeker te weten dat alle gegevens correct worden verwerkt en bewaard.
 • Ga na of lening condities ook invloed hebben op hoe en wanneer je mag afschrijven op gekochte activa met geleend geld.
 • Verwerk elke afschrijving ook direct in je journaalpost zodat jouw administratie altijd up-to-date is.

Conclusie over boekhouden afschrijven

Afschrijven maakt de financiële lasten van grote aankopen behapbaar en geeft inzicht in de waarde van je bedrijfsmiddelen. Met de diverse methoden en praktische stappen die we hebben besproken, kun je efficiënt en nauwkeurig de kosten verspreiden.

Het regelmatig toepassen van afschrijvingen draagt bij aan een realistisch beeld van je winst en vermogenspositie. Vergeet niet dat goed bijgehouden afschrijvingen ook fiscale voordelen kunnen opleveren.

Laat deze kennis een steun zijn in het optimaliseren van jouw onderneming en zorg voor een solide financiële toekomst.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is afschrijven in boekhouden?

Afschrijven is het verdelen van de kosten van een bezit over de jaren dat je het gebruikt in je bedrijf.

2. Hoe vaak moet ik afschrijven?

Je moet elk jaar afschrijven op lange termijn bezittingen die je voor je bedrijf gebruikt.

3. Welke items kan ik afschrijven in mijn boekhouding?

Je kunt items zoals machines, gebouwen, computers en voertuigen afschrijven.

4. Wat zijn de voordelen van het afschrijven van bedrijfsmiddelen?

Afschrijvingen zorgen voor een nauwkeuriger beeld van je financiële situatie door kosten te matchen met inkomsten.

5. Kan ik software gebruiken om afschrijvingen te berekenen?

Ja, er is speciale software beschikbaar die je kan helpen bij het berekenen van afschrijvingen voor je boekhouding.

Conclusie

boekhouden afschrijven

Afschrijven maakt de financiële lasten van grote aankopen behapbaar en geeft inzicht in de waarde van je bedrijfsmiddelen. Met de diverse methoden en praktische stappen die we hebben besproken, kun je efficiënt en nauwkeurig de kosten verspreiden.

Het regelmatig toepassen van afschrijvingen draagt bij aan een realistisch beeld van je winst en vermogenspositie. Vergeet niet dat goed bijgehouden afschrijvingen ook fiscale voordelen kunnen opleveren.

Laat deze kennis een steun zijn in het optimaliseren van jouw onderneming en zorg voor een solide financiële toekomst.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.