Boekhouden met dubieuze debiteuren: tips en tricks voor het boekhouden dubieuze debiteuren | 2024

In dit artikel

Het omgaan met debiteuren die maar niet betalen, kan een hoofdpijn dossier zijn voor elke ondernemer. Gelukkig ben ik niet de enige die hiermee worstelt; onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de Nederlandse MKB’ers hiermee te maken krijgt.

In dit artikel deel ik inzichten en methoden die je helpen om dit probleem effectief aan te pakken. Klaar voor wat financiële rust?.

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Houd altijd een voorziening voor dubieuze debiteuren bij in je boekhouding. Dit zorgt ervoor dat je financiële rapportage realistisch blijft en je voorbereid bent op mogelijke afschrijvingen.
 • Voer regelmatig kredietwaardigheidschecks uit bij klanten om het risico op dubieuze debiteuren te verlagen. Gebruik hierbij actuele financiële rapporten, kredietbeoordelingen en betalingsgeschiedenissen.
 • Implementeer sterk debiteurenbeheer met duidelijke betalingstermijnen en consequente opvolging van achterstallige betalingen. Dit helpt bij het tijdig signaleren en aanpakken van wanbetaling.
 • Schrijf dubieuze debiteuren af uit je boekhouding wanneer duidelijk is dat een klant niet zal betalen, na alle pogingen tot incasso. Dit geeft een zuiver beeld van de verwachte inkomsten.
 • Blijf proactief in communicatie met klanten over openstaande facturen en bied waar mogelijk betalingsregelingen aan. Dit kan helpen om toch tot een vorm van betaling te komen en de relatie met de klant te behouden.
 • Voor het kiezen van het perfecte boekhoudprogramma, klik hier.

Betekenis van dubieuze debiteuren

Een stapel onbetaalde rekeningen en financiële documenten op een rommelig kantoor bureau.

Na het bespreken van de introductie, duiken we dieper in wat dubieuze debiteuren precies zijn. Dit zijn bedrijven of personen die wel iets gekocht hebben, maar waarbij het twijfelachtig is of ze de rekening zullen betalen.

Je kent het vast wel: je voert werk uit, levert een product of biedt een dienst aan en stuurt vervolgens de factuur naar de klant. Maar wat als die klant niet betaalt? Dan krijg je te maken met dubieuze debiteuren.

Het zijn deze onzekere betalingen die risico’s met zich meebrengen voor jouw bedrijf omdat je mogelijk geld misloopt.

Een factuur die maar onbetaald blijft liggen kan hoofdpijn opleveren. Je hebt immers tijd, arbeid en materialen geïnvesteerd waarvoor je graag vergoed wordt. Als ondernemer maak ik me zorgen over deze oninbare vorderingen, want ze kunnen de financiële gezondheid van mijn bedrijf beïnvloeden.

Het managen van deze debiteuren is cruciaal omdat ingebrekestelling en inschakeling van een incassobureau of deurwaarder extra kosten en moeite met zich meebrengen. Bovendien heeft het direct invloed op de winst- en verliesrekening van mijn zaak.

Daarom neem ik het serieus en is het belangrijk om goed te begrijpen wat ik tegen dit soort wanbetalers kan doen.

Hoe om te gaan met dubieuze debiteuren

Een stapel achterstallige rekeningen op een rommelig bureau weergeeft financiële stress.

Omgaan met dubieuze debiteuren is een uitdaging die elke ondernemer kent. Het vereist zowel kennis van boekhoudkundige processen als een strategisch beleid om risico’s te beperken en toch de cashflow gezond te houden.

Voorziening dubieuze debiteuren

Het opnemen van een voorziening dubieuze debiteuren is cruciaal om financiële tegenvallers op te vangen. Ik zorg er altijd voor dat deze post correct in mijn boekhouding staat om verrassingen te voorkomen. Hieronder lees je hoe ik dat aanpak:

 • Eerst bepaal ik welke facturen mogelijk niet betaald gaan worden. Dit zijn de rekeningen die al langere tijd openstaan of waarvan de klant in financiële problemen zit.
 • Vervolgens maak ik een schatting van het bedrag dat ik waarschijnlijk moet afschrijven. Dit bedrag noem ik de dotatie voorziening.
 • Voor elke onzekere vordering reserveer ik geld binnen de voorziening dubieuze debiteuren. Zo blijft mijn bedrijf financieel gezond, zelfs als iemand niet kan betalen.
 • Met deze gereserveerde potjes houd ik mijn boekhoudprogramma en jaarrekening altijd actueel en transparant.
 • De btw terugvragen over oninbare facturen doe ik zo snel mogelijk nadat duidelijk is geworden dat ze echt niet betaald worden.
 • Regelmatig herzie ik de voorziening om zeker te weten dat deze nog aansluit bij de realiteit van mijn debiteurenbestand.

Standaard afboeken

Ik hanteer een gestructureerde methode om mijn debiteurenbeheer strak te houden: standaard afboeken. Deze aanpak houdt in dat ik een specifiek percentage van de omzet reserveer voor oninbare facturen.

Het geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat mijn boekhouding de werkelijkheid weerspiegelt, zelfs als sommige klanten hun schulden niet betalen.

Het percentage dat ik kies, is gebaseerd op eerdere ervaringen met onbetaalde facturen. Zo blijf ik voorbereid op mogelijke tegenvallers, zonder dat ik bij elke individuele factuur hoef na te gaan of deze wel of niet voldaan zal worden.

Dit bespaart tijd en maakt het mogelijk om te investeren in andere belangrijke aspecten van mijn bedrijf.

Dubieuze debiteuren afboeken

Afboeken van dubieuze debiteuren is cruciaal in mijn boekhouding. Het helpt mij om realistische financiële rapporten te houden. Hier zijn de stappen die ik volg:

 1. Analyseer de hoofdsom: Ik controleer hoeveel de schuldenaar precies verschuldigd is.
 2. Beoordeel de situatie: Ik bekijk grondig of er tekenen zijn dat de klant niet zal betalen.
 3. Communiceer met de schuldenaar: Soms probeer ik eerst een regeling te treffen voordat ik tot afboeking overga.
 4. Maak een voorziening aan: Voor twijfelachtige gevallen leg ik een fiscale voorziening aan.
 5. Pas directe afschrijving toe: Als zeker lijkt dat er geen betaling komt, schrijf ik het bedrag direct af.
 6. Gebruik stapsgewijze afboeking: Bij gedeeltelijke betalingen boek ik stapsgewijs af om de verliezen bij te houden.
 7. Handhaaf standaard procedures: Ik hanteer duidelijke richtlijnen voor wanneer en hoe dubieuze debiteuren worden afgeschreven.
 8. Overweeg juridische actie: Als laatste redmiddel overweeg ik soms om via een rechter het geld alsnog te vorderen door de schuldenaar te dagvaarden.

Het voorkomen van dubieuze facturen

Ontdek hoe je met slimme strategieën dubieuze facturen kunt vermijden en de financiële gezondheid van je onderneming kunt beschermen.

Check de kredietwaardigheid

Om dubieuze debiteuren te vermijden is het proactief checken van de kredietwaardigheid cruciaal. Ik zorg ervoor dat dit regelmatig gebeurt om mijn voorziening voor dubieuze debiteuren zo klein mogelijk te houden.

 • Vraag recente financiële rapporten op. Hiermee krijg ik inzicht in de huidige financiële status van een bedrijf en zie ik of ze hun rekeningen kunnen betalen.
 • Controleer externe kredietbeoordelingen. Deze ratings zijn vaak door experts gegeven en bieden een goede indicatie van de solvabiliteit van een onderneming.
 • Analyseer betalingsgedrag uit het verleden. Een historie met late betalingen kan wijzen op toekomstige problemen.
 • Kijk naar de brancheontwikkelingen. Is er sprake van groei of juist krimp? Dit kan invloed hebben op het vermogen van debiteuren om op tijd te betalen.
 • Gebruik professionele kredietchecksoftware. Dit soort systemen biedt diepgaande analyses en updates over de kredietstatus van klanten.
 • Beoordeel jaarlijkse verslagen en balansen voor schuldratio’s. Zo kan ik zien of er niet te veel schuld wordt opgebouwd vergeleken met het eigen vermogen.
 • Neem contact op met referenties. Andere leveranciers kunnen waardevolle inzichten geven over het betaalgedrag.
 • Monitor wettelijke rente ontwikkelingen, want wijzigingen hierin kunnen impact hebben op de bereidheid tot tijdig betalen.

Goed debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer is cruciaal om het risico op niet-betalende klanten te verminderen. Het helpt me om mijn cashflow gezond te houden en problemen vroegtijdig op te sporen.

 • Ik start met het regelmatig controleren van de betalingstermijnen. Dit zorgt ervoor dat ik op tijd actie kan ondernemen als een factuur niet betaald wordt.
 • Klantgegevens houd ik altijd up-to-date. Op deze manier heb ik alle noodzakelijke informatie bij de hand voor snel contact.
 • Communicatie houd ik professioneel en duidelijk. Ik maak afspraken over betalingen en stuur herinneringen wanneer nodig.
 • Betalingsregelingen bied ik aan als een klant tijdelijke financiële problemen heeft. Dit vergroot de kans dat openstaande bedragen alsnog worden voldaan.
 • Kredietlimieten stel ik in voor nieuwe klanten na een kredietcheck, om grote verliezen te voorkomen.
 • Aanmaningsproces heb ik gestandaardiseerd. Alle stappen van het herinneringstraject zijn duidelijk voor mij en mijn team.
 • Incassobureau schakel ik in bij langdurige non – betaling, maar altijd pas nadat eigen pogingen tot incasso vruchteloos blijken.
 • Administratie van betalingen werk ik wekelijks bij, zodat geen enkele late betaling aan mijn aandacht ontsnapt.

Boekhouden met dubieuze debiteuren: Tips en Tricks

Het beheren van dubieuze debiteuren begint met een strak beleid. Maak duidelijke afspraken over betalingstermijnen en volg achterstallige betalingen consequent op. Soms is het slim om een kleine korting te bieden voor snelle betalers.

Dit kan de cashflow verbeteren en het risico op dubieuze debiteuren verkleinen. Gebruik software voor debiteurenbeheer om overzicht te houden en actie te ondernemen zodra er betalingsproblemen opduiken.

Het is essentieel om regelmatig de ouderdom van vorderingen te beoordelen en te beslissen of je voorzieningen moet treffen.

Een voorziening voor dubieuze debiteuren houdt de boeken realistisch. Reserveer een bedrag voor facturen die waarschijnlijk niet betaald worden. Dit helpt bij het correct weergeven van de financiële gezondheid van je onderneming.

Blijf analyseren welke klanten vaak laat betalen en overweeg met hen een betalingsregeling te treffen of in het uiterste geval de samenwerking stop te zetten. Zorg dat je klaar bent voor de volgende stap: de daadwerkelijke afhandeling van dubieuze debiteuren in de boekhouding.

Afhandeling van dubieuze debiteuren in de boekhouding

Het correct verwerken van dubieuze debiteuren in je boekhouding is cruciaal voor een gezonde financiële administratie. Ik laat je zien hoe je deze onzekere posten efficiënt beheert en wat de impact is op je bedrijfsresultaten.

Wanneer boek je dubieuze debiteuren?

Dubieuze debiteuren zijn klanten van wie je vermoedt dat ze niet gaan betalen. Ik boek deze posten als het duidelijk is dat de vordering waarschijnlijk verloren gaat.

 • Vaststellen oninbaarheid: Je boekt een debiteur als dubieus zodra er concrete aanwijzingen zijn dat de factuur niet betaald zal worden, zoals bij herhaaldelijk uitblijven van betaling.
 • Communicatie met klant: Probeer eerst te achterhalen waarom een klant niet betaalt door contact op te nemen. Als blijkt dat er geen oplossing mogelijk is, neem ik stappen om de vordering af te boeken.
 • Interne richtlijnen volgen: Mijn bedrijf hanteert specifieke richtlijnen over wanneer een openstaande rekening als oninbaar beschouwd moet worden. Deze regels pas ik consequent toe.
 • Juridische procedures afronden: Soms is er juridische actie nodig om definitief vast te stellen of een bedrag nog geïnd kan worden. Na afronding hiervan maak ik de balans op en schrijf indien nodig de vordering af.
 • Overgang naar voorziening: Wanneer ik inschat dat incasso lastig wordt, maar er nog geen definitieve oninbaarheid vaststaat, zet ik het bedrag weg onder voorzieningen dubieuze debiteuren in mijn balans.

Voorbeeld dubieuze debiteuren

Na het vaststellen wanneer je te maken hebt met dubieuze debiteuren, is het tijd om een praktijkvoorbeeld uit te lichten. Stel je voor dat klant A bij jou op rekening een dienst heeft afgenomen voor 1000 euro.

Na diverse herinneringen en aanmaningen blijft de betaling uit, waardoor twijfel ontstaat over de kredietwaardigheid van deze klant. In zo’n geval classificeer ik deze vordering als dubieus.

In mijn boekhouding maak ik dan een voorziening voor twijfelachtige debiteuren, wat inhoudt dat ik dit bedrag apart zet als mogelijke afschrijving.

Het doel hiervan is duidelijk: het geeft mij een realistischer beeld van wat ik daadwerkelijk kan verwachten aan inkomsten. Daarom schrijf ik gedurende het jaar proactief 3% van mijn facturen af, zoals de aanpak van vele Nederlandse MKB-ondernemingen suggereert.

Dit helpt mij om niet verrast te worden door oninbare vorderingen en houdt mijn financiën gezond. Indien klant A later alsnog betaalt, kan ik deze voorziening weer terugboeken. En mocht het zo zijn dat klant A definitief niet betaalt, dan heb ik door de voorziening alvast de verwachte klap opgevangen.

FAQ: Veelgestelde vragen over dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren kunnen het boekhouden flink ingewikkeld maken. Vaak krijg ik vragen over hoe hiermee om te gaan.

 • Wat zijn dubieuze debiteuren precies?
 • Hoe herken ik dubieuze debiteuren?
 • Moet ik altijd een voorziening aanleggen voor dubieuze debiteuren?
 • Wanneer schrijf ik een dubieuze debiteur af?
 • Kan ik iets doen om het risico op dubieuze debiteuren te beperken?
 • Hoe kan goed debiteurenbeheer helpen?
 • Is het inschakelen van een incassobureau altijd nodig voor dubieuze facturen?

Conclusie

Navigeren door de wereld van dubieuze debiteuren kan lastig zijn, maar met de juiste strategieën wordt het een stuk overzichtelijker. Onze gids biedt praktische tips die eenvoudig toe te passen zijn en tijd besparen.

Belangrijk is dat deze benaderingen de efficiëntie van uw boekhouding aanzienlijk kunnen verbeteren. Voor extra ondersteuning staan er meer hulpmiddelen tot uw beschikking, waarmee u nog dieper op de materie in kunt gaan.

Laat deze inzichten u motiveren om uw boekhoudproces te versterken – uw bedrijf verdient het!

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn dubieuze debiteuren?

Dubieuze debiteuren zijn klanten van wie het onzeker is of zij hun openstaande facturen zullen betalen.

2. Hoe herken ik dubieuze debiteuren in mijn boekhouding?

Je herkent dubieuze debiteuren door achterstallige betalingen en gebrek aan communicatie over openstaande facturen.

3. Wat moet ik doen als ik dubieuze debiteuren in mijn boekhouding heb?

Maak een voorziening voor deze debiteuren en probeer betalingsregelingen te treffen om het risico op verlies te minimaliseren.

4. Kan ik dubieuze debiteuren voorkomen?

Het is lastig om dubieuze debiteuren volledig te voorkomen, maar door kredietchecks en duidelijke betalingsvoorwaarden te hanteren, kun je het risico beperken.

5. Hoe ga ik om met de incasso van dubieuze debiteuren?

Schakel eventueel een incassobureau in of onderneem juridische stappen als overleg en betalingsregelingen niet tot betaling leiden.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Navigeren door de wereld van dubieuze debiteuren kan lastig zijn, maar met de juiste strategieën wordt het een stuk overzichtelijker. Onze gids biedt praktische tips die eenvoudig toe te passen zijn en tijd besparen.

Belangrijk is dat deze benaderingen de efficiëntie van uw boekhouding aanzienlijk kunnen verbeteren. Voor extra ondersteuning staan er meer hulpmiddelen tot uw beschikking, waarmee u nog dieper op de materie in kunt gaan.

Laat deze inzichten u motiveren om uw boekhoudproces te versterken – uw bedrijf verdient het!

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.