Alles wat je moet weten over boekhouden in het Engels: Boekhouden Engels | 2024

In dit artikel

Of je nu een internationale ondernemer bent of gewoon meer wilt weten over boekhouden in het Engels, het kan best een uitdaging zijn. Gelukkig ben ik in hetzelfde bootje beland en heb ontdekt dat ” financial accounting” veel meer is dan alleen getallen.

Dit artikel neemt je mee door de essentiële termen en principes, en maakt je wegwijs in de Engelse boekhoudwereld. Lees verder en word een boekhoudkundige ster!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Leer de basis boekhoudkundige termen in het Engels zoals ‘asset’, ‘liability’, ‘equity’, ‘revenue’, en ‘expense’. Dit zijn de fundamenten voor internationale communicatie in de zakenwereld.
 • Begrijp de verschillende typen kosten en opbrengsten, zoals ‘direct costs’ en ‘indirect costs’, om inzicht te krijgen in hoe geldstromen binnen een bedrijf werken.
 • Maak jezelf vertrouwd met belangrijke termen rondom BTW, balans en vermogen, zoals VAT, input VAT, output VAT, balans, activa, passiva, eigen vermogen en afschrijving.
 • Weet hoe je financiële rapportages in het Engels moet interpreteren en presenteren zoals balansoverzichten, winst-en-verliesrekeningen, cashflowoverzichten en aandeelhoudersrapporten.
 • Ken de belangrijkste boekhoudkundige termen die vaak voorkomen op internationale salarisstroken zoals bruto loon, netto loon, jaaropgave, loonbelasting, sociale premies, pensioenbijdrage en onkostenvergoeding.
 • Verfijn je boekhoudpraktijken met deze gedetailleerde vergelijking en overweeg dit systeem voor de beste resultaten.

Wat betekent “boekhouden” in het Engels?

Een persoon bestudeert Amerikaanse financiële boekhouding in een moderne bibliotheek met grote ramen en een stadsgezicht.

Als we het hebben over “boekhouden”, spreken we in het Engels van “accounting”, een essentieel onderdeel van de financiële wereld dat draait om het bijhouden en interpreteren van financiële gegevens.

Dit fundament vormt de ruggengraat van elke onderneming, groot of klein, en is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering.

Vertaling en context

In mijn werk als controller kom ik het woord ‘boekhouden’ dagelijks tegen. In het Engels vertalen we dit als ‘ accounting‘, iets wat je vindt in het Linguee woordenboek. Het gaat niet alleen om de juiste term, maar ook om de context waarin we deze gebruiken.

Denk aan het opstellen van financiële rapporten of het managen van inkomsten en lasten, wat in het Engels ‘ revenue and expenses‘ heet.

Ik hanteer regelmatig de term ” continued accounting“, wat staat voor voortgezet boekhouden. Het is essentieel om deze termen juist te gebruiken, vooral als je bezig bent met creative accounting of online boekhouden.

Goed gekozen woorden zorgen voor duidelijkheid en helpen misverstanden te voorkomen in een internationale bedrijfsomgeving.

Belangrijke Engelse boekhoudkundige termen

Een boekhouder werkt in een goed verlicht kantoor omgeven door financiële documenten en stadsgezichten.

Om de wereld van het boekhouden volledig te begrijpen, zal ik je meenemen in de cruciale Engelse boekhoudkundige termen die elke professional zou moeten kennen; laten we deze taalbarrière samen doorbreken en jouw kennis naar een internationaal niveau tillen.

Basis financiële termen

Boekhouden gaat over meer dan alleen cijfers; het is ook een taalspel. Het begrijpen van de basis financiële termen in het Engels is cruciaal om zakenwereld-breed te kunnen communiceren.

 • Asset: Een ‘asset’ is iets van waarde dat een bedrijf bezit, zoals geld, voorraad of gebouwen.
 • Liability: Dit zijn de schulden of financiële verplichtingen van een onderneming.
 • Equity: ‘Equity’ staat voor het eigen vermogen van een bedrijf, oftewel wat overblijft als je alle schulden aftrekt van de activa.
 • Revenue: Dit betreft de totale inkomsten voordat kosten worden afgetrokken.
 • Expense: Alle kosten die gemaakt moeten worden om inkomsten te genereren. Denk aan huur, salarissen en grondstoffen.

Termen gerelateerd aan kosten en opbrengsten

Na het doornemen van de basis financiële termen, duiken we nu dieper in de wereld van kosten en opbrengsten. Deze termen zijn cruciaal voor het begrijpen van de geldstromen binnen een bedrijf.

 • Kosten (“Expenses”): Dit zijn uitgaven die je maakt om je bedrijf draaiende te houden. Voorbeelden zijn huur voor kantoorruimte, salarissen en aankoop van materiaal.
 • Opbrengsten (“Revenue”): De totale inkomsten uit verkoop van goederen of diensten voordat je kosten aftrekt, vormen de opbrengsten.
 • Directe kosten (“Direct Costs”): Deze term verwijst naar kosten die direct toe te wijzen zijn aan een product of dienst, zoals grondstoffen.
 • Indirecte kosten (“Indirect Costs”): Kosten die niet direct gelinkt kunnen worden aan een specifiek product, zoals administratiekosten.
 • Variabele kosten (“Variable Costs”): Kosten die variëren afhankelijk van hoeveel je produceert of verkoopt, bijvoorbeeld materiaalkosten.
 • Vaste kosten (“Fixed Costs”): Uitgaven die constant blijven ongeacht hoeveel je verkoopt, zoals huur en salarissen.
 • Brutowinst (“Gross Profit”): Het bedrag dat overblijft nadat je alle directe kosten hebt afgetrokken van je opbrengsten.
 • Nettowinst (“Net Profit”): Wat overblijft nadat alle kosten zijn afgetrokken van de totale opbrengsten; dit is je daadwerkelijke winst.
 • Afschrijvingen (“Depreciation”): Een methode om de kostprijs van langdurige activa over hun nuttige levensduur te spreiden.

Termen gerelateerd aan BTW, balans en vermogen

Naast kosten en opbrengsten zijn er andere termen die essentieel zijn voor de boekhouder. In de wereld van internationaal zakendoen moet je ook vertrouwd zijn met sleutelbegrippen rondom BTW, balans en vermogen. Hier richten we ons op die belangrijke termen.

 • BTW (Belasting Toegevoegde Waarde): Dit is een belasting op goederen en diensten. Het staat beter bekend als VAT (Value Added Tax) in Engels-sprekende landen.
 • Input VAT: De BTW die je betaalt bij aankoop van goederen of diensten voor jouw bedrijf.
 • Output VAT: De BTW die je rekent aan jouw klanten wanneer je verkoopt.
 • BTW-aangifte: Een rapport dat samenvat hoeveel VAT je hebt ontvangen en betaald gedurende een bepaalde periode.
 • Balans: Een financiële uitspraak die laat zien wat een bedrijf bezit en wat het schuldig is op een specifieke datum.
 • Activa: Alle eigendommen en middelen die een bedrijf bezit, zoals geld, voorraden en gebouwen.
 • Passiva: De schulden of verplichtingen van een bedrijf, zoals leningen of te betalen rekeningen.
 • Eigen vermogen: Het verschil tussen activa en passiva dat het netto bezit van het bedrijf vertegenwoordigt. Ook bekend als ‘equity’.
 • Liquide middelen: Contant geld of bezittingen die snel om te zetten zijn in contant geld zonder waardeverlies.
 • Afschrijving: De methode waarmee de kostprijs van een vast actief over zijn nuttige levensduur wordt verdeeld.

Boekhouden in het Engelse bedrijfsleven

Een zakenvrouw zit aan haar bureau met een open laptop en financiële documenten, met een stadsgezicht op de achtergrond.

4. Boekhouden in het Engelse bedrijfsleven is niet alleen een kwestie van taal, maar ook van zakelijke cultuur en internationale standaarden. Begrijpen hoe financiële gegevens worden gecommuniceerd en geanalyseerd op dit niveau is cruciaal voor iedereen die deel uitmaakt van de globaliserende markt.

Rapportages/Reports/Statements

Rapporteren is een cruciaal onderdeel van mijn werk in boekhouden. Ik zorg ervoor dat alle financiële overzichten correct en tijdig zijn.

 • Maak kennis met de balans, ook wel bekend als de ‘ balance sheet‘. Hierin noteer ik bezittingen, schulden en eigen vermogen van het bedrijf op een specifiek moment.
 • De winst-en-verliesrekening, of ‘ income statement‘, laat zien hoeveel winst of verlies we hebben gemaakt in een bepaalde periode.
 • Cashflowoverzichten, de ‘ cash flow statements‘, houden bij hoe geld binnenkomt en uitgaat van het bedrijf.
 • Aandeelhoudersrapporten geven een jaarlijks overzicht van de prestaties en strategieën voor investeerders.
 • Budgetten versus werkelijke kosten analyseer ik om te zien waar we meer of minder hebben uitgegeven dan verwacht.
 • Bewaar verslagen over onverdiende inkomsten, genoemd ‘ unearned revenues‘, om bij te houden welke betalingen we nog moeten verdienen.
 • Ik gebruik interim financiële overzichten om tussenliggende performance te meten voordat we officiële jaaroverzichten maken.

Boekhoudtermen op internationale salarisstrook

Na het bespreken van rapportages en overzichten, focus ik nu op de boekhoudtermen die je vaak tegenkomt op internationale salarisstroken. Deze termen helpen je om de details van je salarisbetaling beter te begrijpen. Hier volgt een lijst met enkele belangrijke termen die je zou kunnen zien:

 • Bruto loon: Dit is het totale bedrag dat je verdient voordat er belastingen of andere aftrekposten vanaf gaan.
 • Netto loon: Het bedrag dat daadwerkelijk op je bankrekening wordt gestort na alle aftrekkingen.
 • Jaaropgave: Een jaarlijks overzicht waarin al jouw inkomsten en afdrachten staan vermeld.
 • Loonbelasting: De belasting die direct van je salaris wordt ingehouden door de werkgever.
 • Sociale premies: Bijdragen voor sociale verzekeringen zoals zorgverzekering of pensioenbijdragen, ingehouden op het bruto loon.
 • Pensioenbijdrage: Geld dat opzijgezet wordt voor jouw pensioenvoorziening, vaak een percentage van het bruto loon.
 • Onkostenvergoeding: Betalingen voor uitgaven die gemaakt zijn in dienst van het werk, deze staan vaak los vermeld en zijn meestal onbelast.
 • Overuren: Extra uren die je werkt bovenop je normale werkuren, deze kunnen anders belast worden dan reguliere uren.

Uitgebreide Gids voor Boekhouden in het Engels

Als je boekhouding in het Engels aanpakt, duik je in een wereld vol specifieke terminologie die je moet beheersen. Dit gaat verder dan alleen maar cijfers; het is een taalspel waarbij de juiste vertaling van termen essentieel is.

Ik laat je zien hoe je Nederlandse boekhoudkundige concepten nauwkeurig naar het Engels vertaalt. Denk hierbij aan uitdrukkingen rondom kosten, opbrengsten, BTW, en meer.

Het verschil tussen ‘financial accounting’ en ‘management accounting’ is bijvoorbeeld meer dan alleen maar twee verschillende namen. Ze reflecteren diverse aspecten van de financiële wereld en vereisen een diepgaand begrip om ze correct toe te passen.

Met verwijzingen naar bronnen zoals het Chartered Institute of Management Accountants, bied ik praktische handvatten voor iedereen die zijn boekhoudkundige vaardigheden in het Engels wil aanscherpen.

Zo rust ik je uit met de kennis om zowel nationaal als internationaal aan de slag te gaan met financiële rapportages.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Boekhouden in het Engels doorgronden opent deuren naar internationaal zakendoen. De termen en concepten die we hebben besproken zijn zowel praktisch als efficiënt voor elke ondernemer.

Kennis hiervan is cruciaal, het kan een wereld van verschil maken in je bedrijfsvoering. Voor verdere verdieping zijn er online bronnen en cursussen beschikbaar. Zet vandaag nog die stap vooruit en breng je boekhoudkennis naar een globaal niveau!

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.