Belangrijkste boekhouden formules voor financiële prognoses | 2024

In dit artikel

Het opstellen van een financiële prognose kan soms voelen als een puzzel waarvan de stukjes maar niet willen passen. Net als jij ben ik deze uitdaging aangegaan en heb ik de wirwar van cijfers en formules ontward.

In dit artikel deel ik essentiële boekhoudkundige formules die het voorspellen van financiën een stuk overzichtelijker maken. Lees verder en maak van jouw financiële planning een koud kunstje!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Boekhoudformules zijn cruciaal voor het maken van accurate financiële voorspellingen, waarmee je de financiële gezondheid van je onderneming kunt beheren en strategisch kunt plannen.
 • Het correct toepassen van formules zoals activa en passiva, resultatenrekening en afschrijvingsberekeningen draagt bij aan een realistische weergave van de waarde en prestaties van een bedrijf.
 • Door financiële patronen te analyseren en te projecteren met behulp van historische data en groeivariabelen kan een zzp’er weloverwogen beslissingen nemen over investeringen en uitgaven.
 • Geautomatiseerde boekhoudtools en software vergemakkelijken het boekhoudproces, verhogen de efficiëntie en zorgen voor tijdige en precieze updates van de financiële administratie.
 • Een doordachte toepassing van boekhoudformules stelt bedrijven in staat om flexibel in te spelen op marktontwikkelingen, wat essentieel is voor duurzame groei en concurrentievoordeel.
 • Vind de sleutel tot gestroomlijnde financiële processen; start hier met het vergelijken van software.

Overzicht van Belangrijke Boekhoudformules

Een persoon die zich concentreert op financiële documenten en een calculator op een rommelig bureau, met een moderne stadsskyline zichtbaar door het raam.

Laten we nu duiken in de wereld van cijfers en formules die de ruggengraat vormen van elke stevige financiële prognose. Kennis van deze fundamentele formules is essentieel om de financiële gezondheid van je onderneming nauwkeurig te kunnen vooruitzien en managen.

Activa en Passiva Formule

Mijn pen en papier liggen altijd klaar om de formule voor activa en passiva op te stellen. Deze formule toont direct de waarde van alles wat mijn onderneming bezit en welke schulden er nog openstaan.

Activa vertegenwoordigen de economische bronnen, zoals liquide middelen, vaste activa zoals patenten, machines en vastgoed, maar ook vlottende activa zoals voorraden en debiteuren die binnen een jaar in geld omgezet kunnen worden.

Deze bezittingen zijn essentieel voor het draaien van mijn bedrijf, en het is mijn taak om ze slim te beheren en investeringen strategisch te plannen.

Passiva aan de andere kant tonen het vreemd vermogen en eigen vermogen. Hieronder valt alles wat mijn onderneming verschuldigd is aan derden, zoals leningen en hypotheek, plus het eigen vermogen wat bestaat uit ingelegd kapitaal en reserves.

Het mooiste moment is wanneer deze twee zijden van de balans perfect in evenwicht zijn; dat betekent dat ik mijn boekhouding goed op orde heb. Nu ik dit gedeeld heb, richten we ons op de volgende essentiële formule: de resultatenrekening formule.

Resultatenrekening Formule

Na het bekijken van de activa en passiva is het nu tijd om de resultatenrekening formule te verkennen. Deze formule speelt een centrale rol in het inzichtelijk maken van de financiële prestaties van een onderneming.

Zo vormt de resultatenrekening een duidelijk beeld van de opbrengsten en kosten over een specifieke periode, vaak een boekjaar. Door deze getallen zorgvuldig te verzamelen en tegenover elkaar te stellen, bereken ik de winst of het verlies.

De kracht ligt in het detail. Ik ga aan de slag met facturen en btw-berekeningen, plaats elke transactie aan de juiste debetzijde of creditzijde en houd nauwgezet elke cashflow bij.

Optellen, vermenigvuldigen en de decimale punten juist plaatsen; alles moet kloppen om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Door deze formule consequent toe te passen, kan ik niet alleen zien waar het geld naartoe gaat maar ook strategische beslissingen nemen die de winstgevendheid ten goede komen.

Het vormt de basis voor mijn prognoses, liquiditeitsbeoordelingen en toont investeerders de groeipotentie van mijn bedrijf. En met tools zoals e-boekhouden.nl en hun mobiele app wordt dit proces nog eenvoudiger en efficiënter, waardoor ik altijd helder zicht houd op mijn financiële situatie.

Formule voor Aankoop MVA

Van de berekening van onze winst en verlies gaan we nu over naar een ander essentieel onderdeel van onze bedrijfsfinanciën: de aankoop van materiële vaste activa (MVA). Materiële vaste activa zijn cruciaal omdat ze langdurig waarde toevoegen aan mijn onderneming.

Denk hierbij aan machines, gebouwen of voertuigen. Deze investeringen zijn geen dagelijkse uitgaven, maar vormen de ruggengraat voor de groei en uitbreiding van mijn bedrijf. Het is belangrijk dat ik begrijp hoe ik deze aankopen moet berekenen om de juiste balans in mijn boekhouding te waarborgen.

Ik gebruik de ‘ Formule voor Aankoop MVA‘ om een duidelijk beeld te krijgen van de waarde en het potentiële rendement van deze investeringen. Door de aanschafkosten minus eventuele verkopen van oude activa en correcties voor afschrijvingen te berekenen, heb ik een helder inzicht in mijn werkelijke uitgaven.

Dit helpt me bij het maken van toekomstige financiële prognoses en zorgt ervoor dat eventuele leningen of financieringen die nodig zijn voor dergelijke aankopen, gerechtvaardigd zijn.

Het stelt mij als zzp’er in staat om slimme keuzes te maken met betrekking tot grootschalige aankopen die een significante impact hebben op mijn kasstroom.

Gebruik van Formules in Financiële Prognoses

Financiële vergelijkingen op een schoolbord in een kantooromgeving.

Om je bedrijf op koers te houden, zijn nauwkeurige financiële prognoses onmisbaar. Met behulp van enkele kernformules kun je toekomstige inkomsten en uitgaven inschatten, essentieel om weloverwogen beslissingen te maken.

Herhalingen van bedragen per maand

Boekhouden draait om precisie en het bijhouden van patronen. Met slimme formules zorg ik ervoor dat maandelijkse bedragen kloppen en consistent zijn.

 • Ik stel eerst de herhalingsrijen in mijn boekhoudsoftware in om automatisch bedragen aan te passen. Dit zorgt voor een nauwkeurige weergave van terugkerende kosten of inkomsten.
 • Vervolgens gebruik ik de onafgeronde maandbedragen uit de CAO tabel die sinds 1 oktober 2011 geldt. Hiermee waarborg ik dat salarissen correct worden berekend en verwerkt.
 • Regelmatig controleer ik facturen op overeenstemming met contractueel vastgelegde prijzen. Zo voorkom ik onverwachte afwijkingen in kasstromen.
 • Bij het projecteren van toekomstige cashflows houd ik rekening met seizoensvariaties. Historische data helpt me om trends te identificeren en toe te passen op toekomstige perioden.
 • Ik registreer btw-aangiftes maandelijks, zodat er geen verrassingen ontstaan bij de kwartaalafsluiting. Door dit goed bij te houden, blijft mijn administratie altijd up-to-date.
 • Voor leningen pas ik maandelijks het rentepercentage toe op het openstaande saldo. Op deze manier is de renteberekening altijd actueel en nauwkeurig.
 • Afschrijvingen van activa zoals machines of octrooien neem ik systematisch op in de financiële prognoses. Dit biedt helderheid over hoe lang activa nog waarde bijdragen aan mijn onderneming.
 • Inkomsten als zzp’er voorspel ik door eerdere omzetten als basis te nemen en hier eventuele groeiverwachtingen aan toe te voegen. Dit geeft mij een realistisch beeld van toekomstige verdiensten.

Prijzen en verkoopaantallen

Na het bekijken van de maandelijkse bedragen richten we ons nu op prijzen en verkoopaantallen. Deze cijfers vormen de basis voor een gezonde financiële prognose en jouw vermogen om slimme zakelijke beslissingen te nemen. Hier zijn enkele cruciale punten:

 • Ik begin met het bepalen van de verkoopprijs per product of dienst, rekening houdend met de kostprijs en gewenste winstmarge.
 • Verkoopaantallen schat ik in door historische data te analyseren en toekomstige markttrends in kaart te brengen.
 • Om flexibel te blijven pas ik prijzen dynamisch aan op basis van vraag en aanbod, seizoensinvloeden of promotieacties.
 • Ik gebruik formules om snel BTW (belasting toegevoegde waarde) uit de factuur te halen, waardoor ik netto bedragen precies kan berekenen.
 • Voor een nauwkeurige cash flow prognose hou ik rekening met verwachte verkopen minus alle operationele kosten.
 • Met ‘scan & herken’ software optimaliseer ik het proces van verkoopanalyse door financiële documenten automatisch te verwerken.
 • Het bijstellen van groeiverwachtingen doe ik door variabelen zoals klantretentie en marktexpansie mee te nemen.

Gebruik van variabelen voor groei

Na het bepalen van prijzen en verkoopaantallen, komt het kritische werk: het inschatten van toekomstige groei door middel van variabelen. Het definiëren van juiste groeivariabelen stelt me in staat om een helder beeld te krijgen van potentiële omzetstijgingen of kostenescalaties.

Zo gebruik ik bijvoorbeeld maandelijkse verkoopcijfers en inflatiepercentages om verwachte inkomstengroei te projecteren. Ook houd ik rekening met veranderingen in omzetbelasting en variabele kosten die mijn bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden.

Variabelen zijn niet gewoon giswerk; ze zijn gebaseerd op historische data, trendanalyses en economische indicatoren. Ik pas bijvoorbeeld afschrijvingen toe op machines en apparatuur om hun afgenomen waarde over tijd te berekenen.

Dit helpt mij als zzp’er ook om een realistisch beeld te vormen van mijn investeringen en hun bijdrage aan de langdurige groei van mijn onderneming. Door variabelen slim en strategisch te gebruiken, zorg ik voor een financieel plan dat zowel veerkrachtig als winstgevend is.

Toepassing van Boekhoudformules in Praktijk

Een persoon analyseert financiële gegevens op een laptop met grafieken en tabellen.

In mijn dagelijks werk pas ik boekhoudformules toe om bedrijven te helpen bij het inzichtelijk maken van hun financiën. Neem bijvoorbeeld de liquiditeitsprognose. Deze gebruik ik om te berekenen hoeveel geld een bedrijf op elk moment beschikbaar heeft.

Zo kan een zzp’er snel bepalen of hij genoeg financiële ruimte heeft om te investeren of dat het beter is om te lenen. De formules helpen mij ook om financiële rapportages en prognoses helder weer te geven.

Met tools zoals Moore MKW kan ik mijn klanten online rapportages en managementinformatie verstrekken die hen echt ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen.

Het is cruciaal om de boekhoudformules juist toe te passen voor het voorspellen van bijvoorbeeld afschrijvingen op activa. Wanneer ik goodwill bereken, houd ik rekening met hoeveel er jaarlijks wordt afgeschreven, zodat bedrijven de werkelijke waarde van hun immateriële activa begrijpen.

Deze realistische benadering voorkomt verrassingen in de toekomst en zorgt voor een stabiele financiële basis. Nu door naar de volgende stap: hoe we deze formules gebruiken voor specifieke berekeningen.

Berekeningen met Boekhoudformules

Laten we eens dieper duiken in de wereld van boekhoudkundige berekeningen. We gaan aan de slag met praktische rekenvoorbeelden die elke zzp’er kan gebruiken om de financiële gezondheid van hun onderneming te voorspellen en te plannen.

Afschrijvingsberekening op boekwaarde

Afschrijvingen zijn voor mij als zzp’er een belangrijk onderdeel van het boekhouden. Ze helpen me de waardevermindering van mijn bedrijfsmiddelen correct weer te geven. Hier leg ik uit hoe je de afschrijving op de boekwaarde berekent:

 • Eerst bepaal ik de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel; dit is het volledige bedrag dat ik ervoor betaald heb.
 • De levensduur van het bedrijfsmiddel moet ik kennen; deze informatie vertelt me hoelang het middel naar verwachting mee zal gaan.
 • Elk jaar reken ik een vast percentage af van de boekwaarde, waarbij de boekwaarde de aanschafwaarde min alle voorgaande afschrijvingen is.
 • Ik zorg ervoor dat ik niet meer dan 40% per jaar afschrijf, conform de fiscale regels voor zzp’ers.
 • Voor een lineaire afschrijvingsmethode verdeel ik gewoonlijk de aanschafprijs door het aantal jaren van verwachte levensduur om mijn jaarlijkse afschrijvingskosten te vinden.
 • Aan het einde van elk jaar pas ik deze berekening toe om te zien hoeveel waarde er nog in het bedrijfsmiddel zit en rapporteer dit in mijn financiële overzichten.

Renteberekening

Renteberekening is een kernstuk van financiële prognoses, zeker als zzp’er. Ik laat je zien hoe ik formules gebruik om deze berekeningen te automatiseren en nauwkeuriger te maken.

 • Kies de juiste renteformule afhankelijk van de situatie. Dit kan een simpele formule zijn zoals rente = hoofdsom x rentepercentage x tijd.
 • Bepaal de hoofdsom die je wilt gebruiken in je berekening. Dit is het bedrag waarover je rente gaat berekenen.
 • Stel het rentepercentage vast dat van toepassing is op jouw bedrag. Zorg ervoor dat je de actuele percentages gebruikt voor een realistisch beeld.
 • Bereken de tijdsperiode waarover je de rente wilt berekenen, bijvoorbeeld per maand of per jaar.
 • Pas deze formules toe in een spreadsheetprogramma zoals Excel om herhaalde berekeningen makkelijker te maken.
 • Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in het rentepercentage, zodat jouw prognoses up-to-date blijven.

Winstbelasting berekening

Het berekenen van winstbelasting is een wezenlijk onderdeel van mijn boekhoudkundige taken als zzp’er. Deze berekening geeft inzicht in wat ik aan de fiscus moet afdragen en speelt een grote rol in mijn financiële planning.

 • Ik start met het bepalen van de fiscale winst door al mijn omzetten en aftrekbare kosten op te tellen.
 • Vervolgens pas ik eventuele fiscale regelingen toe, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, om het belastbaar bedrag te verlagen.
 • Ik controleer altijd of er recente wijzigingen zijn in het belastingtarief, aangezien dit invloed heeft op hoeveel belasting ik moet betalen.
 • Geautomatiseerde tools helpen me om snel de fiscale winst te berekenen; zo kan ik effectief tijd besparen en blijf ik waarde creëren voor mijn klanten.
 • Regelmatig maak ik gebruik van variabelen voor groei in mijn prognoses, waardoor ik beter kan inschatten hoe mijn winstbelasting in de toekomst zal veranderen.
 • Het is cruciaal om nauwkeurige afschrijvingsberekeningen bij te houden, want deze hebben direct invloed op de winst vóór belasting.
 • Mijn liquiditeitsprognose wordt compleet met een post voor belastingafdrachten; dit zorgt voor een realistisch overzicht van mijn financiële situatie.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Boekhouden formules openen de deur naar betrouwbare financiële voorspellingen. Ze maken complexe berekeningen overzichtelijk en besparen kostbare tijd. Met deze kennis kunnen bedrijven strategische keuzes maken, gewapend met accurate prognoses.

Extra hulpmiddelen, zoals Factview, bieden verdieping en verfijning voor wie nog een stap verder wil gaan. Vergeet niet: elke cijfer die u vandaag voorspelt, beïnvloedt de wereld van morgen.

Neem deze inzichten ter harte en stuur uw financiële toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.