Boekhouden jaarrekening: Hoe maak je een jaarrekening in de boekhouding?

In dit artikel

Het samenstellen van een jaarrekening kan aanvoelen als een enorme berg werk waar je tegenop ziet. Geen zorgen, je bent niet alleen; ik heb zelf ook door die uitdagingen heen moeten werken en weet inmiddels precies wat er moet gebeuren.

In dit artikel loods ik je stap voor stap door het proces, met eenvoudige uitleg en handige tips om zelfverzekerd jouw jaarrekening op te stellen. Ontdek hoe eenvoudig het kan zijn!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een opgeruimd bureau met boekhoudkundige boeken en kantoorbenodigdheden.

Samenvatting

 • Een jaarrekening bestaat uit een balans en winst – en verliesrekening die samen een duidelijk beeld geven van de financiële staat van je bedrijf.
 • Door alle financiële transacties nauwkeurig te boeken en aftrekbare kosten juist te verwerken, kun je de fiscale last verlagen en je cashflow verbeteren.
 • Het is essentieel om bonnen en facturen goed te bewaren om BTW op zakelijke uitgaven succesvol terug te kunnen vorderen en zo geld te besparen.
 • Het stappenplan voor het opstellen van een jaarrekening helpt om een volledig en reglementair correct document te maken, wat rust en zekerheid biedt aan ondernemers.
 • Een weloverwogen en gedetailleerde jaarrekening is van grote waarde voor stakeholders voor strategische beslissingen en geeft inzicht in groeimogelijkheden voor de toekomst.

Wat is een jaarrekening?

Na het verkennen van de basis van boekhouding, stuiten we nu op de kern – een jaarrekening. Dit document speelt een hoofdrol in het financiële verhaal van een bedrijf. Stel je voor, elke financiële beweging die je onderneming maakt, netjes samengevat in één rapport.

Dat is de essentie van een jaarrekening. Hierin zie je precies wat er binnenkwam en uitging, hoeveel schulden je hebt en wat uiteindelijk het eigen vermogen is.

Het gaat niet alleen om cijfers; het is een weergave van je bedrijfsvoering door het boekjaar heen. Gepresenteerd met een balans en een winst-en-verliesrekening, laat dit document de groei of de noodzaak voor verbetering zien.

Voor besloten vennootschappen (bv’s) en naamloze vennootschappen (nv’s) is dit trouwens niet zomaar een verslag – het is een wettelijke plicht. Elk jaar moeten deze bedrijven hun financiële verantwoording afleggen bij de Kamer van Koophandel.

Dus, of je nu je aandeelhouders wilt informeren of gewoon het inzicht nodig hebt om vooruit te plannen, de jaarrekening is jouw financiële kompas.

Een netjes georganiseerde financiële verklaring omringd door kantoorbenodigdheden benadrukt de precisie en professionaliteit.

Belangrijke aspecten van een jaarrekening

Als we het hebben over de jaarrekening, dan spreken we over de financiële weergave van wat er in een jaar binnen je onderneming is gebeurd. Het vertelt het verhaal achter de cijfers, van je bedrijfskapitaal tot de winstgevendheid, en toont aan belanghebbenden hoe gezond je bedrijf werkelijk staat.

Balans en winst- en verliesrekening

Laten we het hebben over de ruggengraat van de jaarrekening: de balans en de winst-en-verliesrekening. Deze documenten geven een helder beeld van de financiële situatie van je bedrijf. Hier volgt een overzichtelijke weergave in tabelvorm:

Balans
Activa Passiva
Vaste activa (zoals gebouwen en machines) Eigen vermogen (bijvoorbeeld ingebracht kapitaal)
Vlottende activa (zoals voorraden en debiteuren) Vreemd vermogen (korte en lange termijn schulden)
Liquide middelen (bank en kas)
Winst-en-verliesrekening
Opbrengsten Kosten
Omzet Inkoopwaarde van de omzet
Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten (zoals loonkosten, huur)
Financiële opbrengsten (bijv. rente) Afschrijvingen
Overige kosten (bijv. belastingen)

De balans laat zien wat je bedrijf bezit en wat het verschuldigd is op de slotdatum van het boekjaar. De winst-en-verliesrekening onthult dan weer hoe de resultaten voor dat jaar tot stand zijn gekomen. Beide zijn cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in de financiële prestaties en gezondheid van je onderneming.

Nu we de essentie van de balans en de winst-en-verliesrekening hebben besproken, gaan we verder met hoe je deze belangrijke onderdelen kunt benutten om aftrekbare kosten in kaart te brengen en BTW terug te vorderen.

Aftrekbare kosten

Het begrijpen van aftrekbare kosten is cruciaal voor mijn jaarverslag. Deze kosten verminderen de belastbare winst en kunnen het bedrijfsresultaat aanzienlijk beïnvloeden.

 • Balansposten doorlichten laat zien welke uitgaven aftrekbaar zijn.
 • Mijn winst – en verliesrekening houd ik nauwlettend bij om aftrekposten niet over het hoofd te zien.
 • Ik check regelmatig welk percentage van mijn BTW op uitgaven terug te vorderen is.
 • In mijn toelichting bij de jaarrekening geef ik duidelijk aan welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn.
 • Het opstellen van een gedetailleerde lijst met kostencategorieën helpt mij bij mijn belastingaangifte.
 • Ik raadpleeg vaak de normen voor genormaliseerde jaarrekeningen om zekerheid over aftrekposten te krijgen.
 • Voor specifieke vragen wend ik me tot de kamer van koophandel (kvk) of een gekwalificeerde boekhouder.
 • Regelmatige updates in mijn online boekhoudprogramma zorgen ervoor dat ik geen aftrekbare kosten misloop.
 • Samenwerking met een accountant garandeert dat alle relevante kosten worden meegenomen in het online boekhouden.
 • Met de juiste solvabiliteitsratio verbeter ik aantonend de financiële gezondheid van mijn besloten vennootschap (bv).

BTW over uitgaven terugkrijgen

Als ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om de BTW die ik betaal over zakelijke uitgaven terug te kunnen vorderen. Deze teruggaaf is bekend als voorbelasting en zorgt ervoor dat ik alleen belasting betaal over de werkelijke winst.

Ik zorg dat ik alle bonnen en facturen goed bewaar, zodat ik precies kan aangeven hoeveel BTW ik heb betaald op mijn kosten. Het is een mooie manier om geld te besparen en de financiële gezondheid van mijn bedrijf te versterken.

Ik houd me altijd aan de regels en voorwaarden die gelden voor het aftrekken van de voorbelasting. Zo mogen de uitgaven wel zakelijk zijn en moet de BTW apart vermeld worden op de facturen.

Door dit nauwkeurig bij te houden, voorkom ik problemen met de Belastingdienst en verzeker ik mezelf van een maximale teruggave. Met de jaarrekening op komst is het tijd om ons te verdiepen in hoe je deze correct opstelt.

Een zakenman analyseert financiële documenten in een modern kantoor.

Hoe stel je een jaarrekening op?

Het samenstellen van een jaarrekening lijkt misschien ingewikkeld, maar met een duidelijk stappenplan wordt het een stuk overzichtelijker. Hier volgen de essentiële stappen die je moet nemen om jouw jaarrekening correct op te stellen.

 • Begin met het verzamelen van alle financiële gegevens, zoals facturen, bonnen en bankafschriften. Dit vormt de basis voor alle informatie die op de jaarrekening komt.
 • Vervolgens moet je al deze financiële transacties nauwkeurig boeken in je boekhoudpakket of Excel – bestand. Zorg dat elke transactie op de juiste plek staat voor een helder overzicht.
 • Controleer daarna of alle aftrekbare kosten goed verwerkt zijn. Dit heeft direct invloed op de winst – en dus ook op de hoogte van eventuele vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
 • Nu is het tijd om BTW over uitgaven terug te vragen waar dit mogelijk is. Deze stap verlaagt je af te dragen BTW en verbetert de cashflow van je bedrijf.
 • Stel vervolgens de balans op. Hierop noteer je aan de ene kant alles wat jouw onderneming bezit en aan de andere kant wat jouw onderneming verschuldigd is.
 • Maak nu een winst – en verliesrekening. Deze toont het financiële resultaat van het afgelopen boekjaar door kosten af te trekken van de opbrengsten.
 • Na deze twee kernoverzichten voeg je eventueel nog andere onderdelen toe zoals een kasstroomoverzicht, afhankelijk van wat wettelijk vereist is voor jouw organisatievorm.
 • Schrijf daarnaast altijd een toelichting waarin je uitlegt hoe bepaalde cijfers tot stand zijn gekomen en licht grote posten nader toe.
 • Laat vervolgens iemand anders – bijvoorbeeld een collega, bestuurder of externe accountant – naar de conceptversie kijken voor controle.
 • Tot slot deponeer je de jaarrekening bij het handelsregister van Kamer van Koophandel zodat deze openbaar beschikbaar is volgens wetgeving.

De voordelen van een goed opgestelde jaarrekening

Heb je eenmaal de kneepjes van het opstellen van een jaarrekening onder de knie, dan pluk je daar direct de vruchten van. Een strakke jaarrekening laat precies zien hoe jouw bedrijf ervoor staat, financieel gezien.

Het geeft een helder beeld van de bezittingen en schulden op de balans en licht de winst- en verliesrekening uitgebreid toe. Zo kun je beter inschatten waar je in de toekomst op moet focussen om te groeien.

Daarnaast is een goed opgestelde jaarrekening een onmisbare bron van informatie voor stakeholders zoals aandeelhouders en investeerders. Zij kunnen met deze gegevens strategische beslissingen nemen over bijvoorbeeld investeringen of het uitkeren van dividend.

Ook voor zzp’ers en kleinere vennootschappen zoals een bv of vof is het cruciaal om over zo’n document te beschikken – niet alleen voor de algemene vergadering van aandeelhouders, maar ook om aan fiscale verplichtingen te voldoen en inzichten te verwerven die helpen bij het sturen van je onderneming.

Gedetailleerde gids voor Boekhouden Jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening kan intimiderend lijken, maar met een gedetailleerde handleiding verandert dit complexe proces in een overzichtelijke taak. Ik doorloop alle stappen, van het verzamelen van financiële gegevens tot het analyseren van de balans en resultatenrekening.

Elk onderdeel krijgt de aandacht die het verdient, zoals de balans die een momentopname weergeeft van waar het bedrijf financieel staat. Ik zorg ervoor dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien, zodat je precies weet hoe activa, passiva en het eigen vermogen gerapporteerd dienen te worden.

Voor zzp’ers tot aan grote vennootschappen zoals een bv of nv, pas ik de gids aan zodat hij relevant blijft voor elke bedrijfsstructuur. De nuances van een geconsolideerde jaarrekening voor een moedermaatschappij of de specifieke richtlijnen voor een coöperatie, alles komt aan bod.

Het belang van indicatoren zoals de current ratio wordt duidelijk uitgelegd, alsook hoe je deze berekent en interpreteert. Met deze gids voel ik me zeker over het inrichten van mijn jaarrekening volgens de principes van Standard Business Reporting, waardoor het hele proces transparant en gestroomlijnd verloopt.

Conclusie

Een jaarrekening opmaken lijkt misschien ingewikkeld, maar het geeft onmisbare inzichten in jouw financiële situatie. Met heldere stappen en een goed boekhoudprogramma zet je zelf iets krachtigs neer.

Vraag jij je nu af welke impact zo’n overzicht heeft op jouw bedrijf? Realiseer je dan hoe belangrijk transparantie is voor investeerders en de Belastingdienst. Met deze kennis en tools in handen ben jij klaar om jouw financiële succesverhaal te schrijven.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een jaarrekening in de boekhouding?

Een jaarrekening in de boekhouding is een financieel verslag dat de winst en verliesrekening, balans en toelichting voor bv’s, nv’s, zzp’ers, en andere organisaties bevat. Het geeft een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf over het hele jaar.

2. Wie moet er allemaal een jaarrekening opstellen?

Alle bv’s (besloten vennootschappen), naamloze vennootschappen (nv), vennootschap onder firma’s, commanditaire vennootschappen en zzp’ers met een onderneming moeten een jaarrekening opstellen voor hun administratie en vaak ook publiceren.

3. Hoe verschillen de jaarrekeningen van verschillende soorten bedrijven?

De inhoud van een jaarrekening kan verschillen afhankelijk van de bedrijfsvorm. Bijvoorbeeld, een bv of nv heeft strengere regels voor de inhoud en openbaarmaking dan bijvoorbeeld een zzp’er. Elk type onderneming houdt rekening met zijn eigen regelgeving omtrent de jaarrekening.

4. Kan een moederbedrijf voor alle dochterondernemingen een jaarrekening maken?

Een moederbedrijf maakt meestal een geconsolideerde jaarrekening waarin de financiële informatie van alle dochterondernemingen wordt gecombineerd tot één overzichtelijke rapportage voor het hele concern. Dit biedt inzicht in de financiële prestaties van het gehele moederbedrijf en haar aandelen.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven