Het laatste boekhouden nieuws: trends en ontwikkelingen voor ondernemers. | 2024

In dit artikel

Boekhouden kan soms aanvoelen als een puzzel met steeds veranderende stukjes. Weet dat ik helemaal begrijp hoe uitdagend dat kan zijn; ik heb zelf de impact van de nieuwste trends op mijn eigen boekhoudkundige processen ervaren.

In dit artikel ontvouw ik de nieuwste boekhoudtrends en -ontwikkelingen die je als ondernemer niet mag missen. Lees snel verder om voorop te blijven lopen!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Nieuwe btw – identificatienummers beschermen de privacy van zzp’ers beter en verminderen de kans op identiteitsfraude.
 • Week van de Veiligheid zet heling in de schijnwerpers met praktische tips en samenwerkingen tussen bedrijven, politie en justitie om het probleem aan te pakken.
 • De roep om belastingverlaging groeit vanwege de impact van lage rente op spaarders en ondernemers; actie is nodig voor economische groei.
 • Risicobereidheid in financieel management is essentieel voor het benutten van kansen en bedrijfsgroei, vooral in deze dynamische markt.
 • Prinsjesdag kondigt belangrijke belastingwijzigingen aan die invloed hebben op mkb’ers, waaronder een verlaging van de winstbelasting en aanpassingen in heffingskortingen.
 • Het betalingsgedrag van grote bedrijven ten opzichte van het mkb staat onder druk; snelle betalingen zijn cruciaal voor de liquiditeit van kleine ondernemers.
 • De campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ van de NBA benadrukt de belangrijke rol van accountants voor een gezonde economie en ondersteuning van het mkb.
 • Social media heeft een steeds grotere invloed op het koopgedrag; 54% van Nederlanders gebruikt het als hulpmiddel bij aankoopbeslissingen.
 • De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt voor aantrekkelijkere vaste dienstverbanden en meer bescherming voor flexwerkers.
 • Inflatie in Nederland steeg naar 1,7% in de eerste helft van 2019, met gevolgen voor de kosten van levensonderhoud en zakelijke investeringen.
 • Maak de overstap naar betere boekhouding door hier de ideale software te vinden.

Nieuwe btw-identificatienummers voor ondernemers

Vrouwelijke ondernemer analyseert financiële gegevens in modern kantoor.

Mijn nieuwe btw-identificatienummer is eindelijk binnen. Voortaan is mijn privacy beter beschermd omdat mijn BSN nummer niet meer wordt gebruikt in het btw-nummer. Dat voelt als een grote stap vooruit, zowel voor mijzelf als voor alle zzp’ers die met financiële administratie te maken hebben.

Het is trouwens wel even wennen aan de nieuwe structuur, maar de voordelen zijn duidelijk: het verkleint de kans op identiteitsfraude en zorgt voor een duidelijke scheiding tussen persoonlijke en zakelijke gegevens.

Ondernemers moeten opletten dat zij het correcte nummer gebruiken bij hun contacten met klanten en leveranciers. Dit nieuwe btw-id moet namelijk worden vermeld op alle facturen en offertes.

Het is belangrijk om dit goed te regelen, want fouten kunnen leiden tot verwarring en zelfs boetes. Gelukkig bieden veel boekhoudprogramma’s goede ondersteuning bij deze overgang, wat het proces een stuk makkelijker maakt.

Mijn ervaring tot nu toe? Een kleine aanpassing in mijn systeem, maar een grote vooruitgang voor mijn ondernemerschap.

Aandacht voor heling in de Week van de Veiligheid

Een zakeneigenaar met een nieuw belastingidentificatienummer in een professionele kantooromgeving.

Dit jaar leggen we de focus op heling tijdens de Week van de Veiligheid. Heling is een ernstig probleem dat vaak onderbelicht blijft, maar het heeft grote impact op ondernemers en bedrijven.

We kijken naar hoe gestolen goederen terug in de verkoopketen terechtkomen en welke rol legale entiteiten hierin spelen.

We behandelen praktische tips om heling te herkennen en aan te pakken. Ook komen samenwerkingen tussen bedrijven, politie en justitie aan bod om dit probleem bij de wortels aan te pakken.

Het doel is duidelijk: we willen alle schakels in de keten bewust maken van hun rol in het voorkomen van heling.

Pleitbezorging voor belastingverlaging in het tijdperk van lage rente

Een diverse groep zakelijke professionals bespreekt diefstalpreventie in een modern kantoor.

Lage rente heeft grote invloed op onze economie en spaargedrag. Dat merk ik ook in mijn eigen portemonnee. De vergrijzing, lagere groei van de productiviteit en verminderde inflatieverwachtingen drukken de rentestanden omlaag.

Hierdoor krijgen spaarders zoals ik minder voor onze zuurverdiende centen. Daarom klonk er tijdens de Eindejaarsactualiteiten 2023 van de NOAB een sterk pleidooi voor het verlagen van belastingen.

De gedachtegang is simpel: als ons geld op de bank minder waard wordt, dan zou een belastingverlaging het besteedbare inkomen van ondernemers en zzp’ers kunnen opkrikken.

Het besef groeit dat belastingverlaging een krachtig middel kan zijn om economische groei te stimuleren, vooral nu de Europese Centrale Bank de rente heeft verhoogd tot 3,75%. Dit niveau is niet meer gezien sinds tijden en legt extra druk op ons, ondernemers, om slim te boekhouden en ons financieel beleid aan te scherpen.

Het is tijd voor actie en flexibiliteit in ons beleid om er zo sterker uit te komen. Met het oog op wat komen gaat, is risicobereidheid binnen financieel management nóg belangrijker geworden.

Belang van risicobereidheid in financieel management

Terwijl we de roep om belastingverlagingen in deze tijden van lage rente niet uit het oog verliezen, richt ik mijn aandacht nu op de risicobereidheid binnen financieel management. Financiële instellingen erkennen dat deze bereidheid cruciaal is voor groei en succes.

Het gaat hier niet enkel om het beheersen van risico’s, maar juist om het strategisch benutten van kansen die zich voordoen. Zie het als een weegschaal waarbij je balans moet vinden tussen veiligheid en de potentie om je winsten te vergroten.

In dit proces speelt het correct inschatten van risico’s een hoofdrol. Bestuurders die risicobereid zijn, maken vaker gedurfde keuzes die kunnen leiden tot grote succesverhalen. Natuurlijk is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en niet blindelings te handelen.

Dit betekent dat je kansen moet pakken wanneer ze zich voordoen, maar ook dat je slim moet zijn over welke risico’s acceptabel zijn voor jouw onderneming. Het juist managen van deze risicobereidheid kan het verschil betekenen tussen stagneren of bloeien in de huidige dynamische markt.

Belangrijkste belastingwijzigingen aangekondigd op Prinsjesdag

Prinsjesdag bracht dit jaar belangrijke nieuws voor mij en andere ondernemers. De fiscale veranderingen die aangekondigd werden, raken ons direct in de portemonnee. Hier volgt een lijst met de meest opvallende aanpassingen:

 • Er wordt een verlaging van de winstbelasting voorgesteld voor het MKB, wat betekent dat ik minder belasting over mijn winst zal betalen.
 • De schijven in box 2 gaan wijzigen. Dit houdt in dat ik als zelfstandig ondernemer anders belast ga worden over mijn inkomen uit aanmerkelijk belang.
 • De energiebelasting wordt aangepakt, waardoor de kosten voor mijn bedrijf gerelateerd aan energieverbruik mogelijk zullen dalen.
 • Voor ondernemers zoals ik zijn er ook veranderingen in de loonbelasting, wat invloed heeft op de loonkosten van mijn medewerkers.
 • Investeringen worden gestimuleerd door middel van nieuwe regelingen, wat kan leiden tot belastingvoordeel als ik investeer in bedrijfsmiddelen.
 • Heffingskortingen worden aangepast. Dit heeft impact op hoeveel korting ik kan krijgen op mijn afdracht van inkomstenbelasting.
 • Premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen ondergaan wijzigingen, wat consequenties heeft voor mij als werkgever bij het afdragen van premies.
 • Het gebruik van het boekhoudpakket en cloud diensten wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt om slimme boekhouding te stimuleren.

Betalingsgedrag van grote bedrijven ten opzichte van het mkb

Naast de belastingwijzigingen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag, is er een ander financieel aspect dat aanzienlijke invloed heeft op het mkb: het betalingsgedrag van grote bedrijven. Ik deel mijn inzichten over hoe dit gedrag de kleinere ondernemingen raakt.

Onderwerp Details
Verslechterd betalingsgedrag Uit onderzoek van PWC blijkt dat grote bedrijven later betalen, wat de cashflow van het mkb drukt.
Impact op het mkb Lange betalingstermijnen van grote ondernemingen leggen financiële druk op kleinere ondernemers.
Mogelijke oplossingen Er wordt gepleit voor strengere regelgeving en betere handhaving van de betalingstermijnen.
Belang van snelle betaling Snelle betalingen zijn cruciaal voor de liquiditeit en overlevingskansen van het mkb.
Overheid als voorbeeld De overheid tracht het goede voorbeeld te geven door zelf sneller te betalen.
Technologische hulpmiddelen Automatisering en digitale facturatie kunnen bijdragen aan een efficiënter betalingsproces.
Oproep tot actie Ondernemersverenigingen roepen bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen in het betalingsverkeer.

Het wordt tijd dat we hier verandering in brengen. Als ondernemer weet ik hoe kritisch het is om op tijd betaald te worden. Laten we samenwerken aan een eerlijker speelveld.

Campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ van de NBA

Terwijl we het betalingsgedrag van grote bedrijven bespreken, kunnen we niet om de cruciale rol van accountants heen. De NBA erkent dit en heeft daarom de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ gestart.

Deze actie onderstreept hoe belangrijk accountants zijn in een gezonde economische omgeving, vooral voor het mkb. Ze zorgen niet alleen voor de boekhouding en balansen, maar bieden ook inzicht en begeleiding voor toekomstige groei en succes.

De kracht van deze beroepsbeoefenaars wordt vaak onderschat. Accountants zijn de stille helden die meekijken over je schouder en ervoor zorgen dat je winst- en verliesrekening klopt en dat je loonheffingskorting goed wordt toegepast.

Met hun expertise helpen ze ondernemers om slimme financiële keuzes te maken. De NBA’s nieuwe mkb-campagne laat zien dat accountants een betrouwbare steunpilaar zijn voor elke ondernemer.

Ze staan klaar om te adviseren, problemen op te lossen en bedrijven door uitdagende tijden te loodsen.

Invloed van social media op het koopgedrag van Nederlanders

Advertenties op platforms zoals Facebook en Instagram sturen mij vaak richting de nieuwste producten. Ze trekken mijn aandacht en voor ik het weet, overweeg ik een aankoop. Het is niet verrassend dat 54% van ons social media inzet als hulpmiddel om te beslissen over wat we kopen.

Mijn vrienden en ik praten regelmatig over hoe een post van een influencer ons nieuwsgierig heeft gemaakt naar een artikel of dienst.

Impulsaankopen zijn toegenomen; 15% van de Nederlanders geeft toe dat sociale netwerken hen verleiden tot spontane aankopen. Zelf merk ik dat ik vaker iets koop door een aanbeveling op social media dan door een traditioneel reclamebord of flyer.

De mogelijkheid om direct op ‘koop nu’-knoppen te klikken, zonder mijn social media-app te verlaten, maakt het wel heel makkelijk om die nieuwste gadgets of mode-items te bestellen.

Veel winkeliers zien hierdoor hun omzet stijgen doordat zij via kanalen als TikTok en Instagram hun waar kunnen aanprijzen.

Naderende invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een belangrijke mijlpaal die het spel verandert voor ondernemers en werknemers. Deze nieuwe wetgeving maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, wat een duurzamere arbeidsrelatie bevordert.

Tegelijkertijd zorgt de WAB ervoor dat flexwerkers meer bescherming genieten. Het is essentieel dat ik als ondernemer de veranderingen begrijp, want ze beïnvloeden niet alleen mijn personeelsbeleid maar ook de manier waarop ik mijn financiële administratie bijhoud.

Toch leeft er veel onduidelijkheid over de implementatie van deze wet en wat dit concreet betekent voor de dagelijkse praktijk. Ik blijf op de hoogte door het bijwonen van informatiebijeenkomsten en het raadplegen van expertadvies, zodat ik niet verrast word door de nieuwe regelgeving.

Het is tenslotte mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat mijn bedrijf soepel blijft lopen in dit tijdperk van verandering. Vanuit deze aanpassingen in het arbeidsrecht, stappen we nu over naar de volgende ontwikkeling: de stijgende inflatie in Nederland.

Stijgende inflatie in Nederland in de eerste helft van 2019

De inflatie in Nederland maakte een sprong in de eerste helft van 2019. Ik merkte dat alles van dagelijkse boodschappen tot mijn abonnement op de sportschool duurder werd. Met 1,7 procent lag deze inflatiestijging hoger dan ik had verwacht, en waarschijnlijk voelde ook jij dat in je portemonnee.

Deze trend is typisch voor een bloeiende economie, maar toch hield ik mijn adem in. Huizen werden duurder en investeringen kostten meer. Hierdoor steeg de inflatie, maar gek genoeg bleef iedereen redelijk kalm.

Zelf kon ik het zien als een teken van een robuuste economie die wel tegen een stootje kan. Als ondernemer hield ik natuurlijk de loondienst en dubbele boekhouding goed in de gaten – elke verandering in prijs en vraag wilde ik direct kunnen plaatsen en erop inspelen.

Groei van ondernemingen in studiebegeleiding en onderwijs

Vorig jaar zag ik een duidelijke toename van nieuwe bedrijven in de sector studiebegeleiding en onderwijs. Met meer dan 240 duizend opgerichte ondernemingen, merk je dat ondernemerschap hand in hand gaat met educatie.

Bedrijven richten zich steeds meer op het aanbieden van persoonlijke begeleiding en vorming buiten het traditionele klaslokaal. Deze trend laat zien hoe belangrijk levenslang leren en ontwikkeling zijn geworden.

Ondernemers springen in op de groeiende vraag naar flexibel en toegankelijk onderwijs. Ze bieden niet alleen huiswerkbegeleiding of bijles aan, maar ook professionele coaching en workshops.

Dit wordt bevestigd door de SBI code 85.59.9, die aangeeft dat het aantal ondernemingen binnen deze branche blijft stijgen. Zelf zie ik regelmatig hoe bedrijfsleven en scholen samenwerken door het leveren van gastdocenten of het verzorgen van trainingen, wat beide werelden dichter bij elkaar brengt.

Afname van contante betalingen in 2018

In 2018 zag ik duidelijk dat er minder contant geld over de toonbank ging. Het kabinet stelt voor om contante betalingen boven de € 3.000 te verbieden om witwassen tegen te gaan – een teken aan de wand dat het tij keert.

De cijfers liegen er niet om: 1,3 miljard aankopen werden nog met papiergeld en munten betaald, maar dat aantal neemt elke dag af. Als ondernemer voel ik de verandering; klanten reiken steeds vaker hun pinpas aan in plaats van contant geld.

Het kost mij en andere winkeliers bijna drie keer zoveel om contante betalingen af te handelen vergeleken met pinnen. Die extra kosten proberen we natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Ik zie dat dit pas echt lukt als we helemaal overstappen naar digitale betalingen. Het is een trend die zich doorzet en waar ik als ondernemer slim op inspeel. Nu richt ik mijn blik op de volgende trend: stijgende inflatie in Nederland, die ons allemaal raakt.

Tips voor startende ondernemers voor het indienen van de btw-aangifte

Terwijl we de afname van contante betalingen in 2018 achter ons laten, richten we onze blik op een andere financiële kwestie die elke startende ondernemer raakt: de btw-aangifte. Als ondernemer is het belangrijk om te weten hoe je dit goed aanpakt.

 • Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt voordat je begint met het indienen van de btw-aangifte. Denk hierbij aan facturen, bonnetjes en bankafschriften.
 • Maak gebruik van digitale boekhoudprogramma’s voor dubbel boekhouden die gekoppeld kunnen worden met jouw bankrekening om tijd te besparen en fouten te minimaliseren.
 • Houd gedurende het hele jaar een nauwkeurige administratie bij, zodat je niet op het laatste moment alles bij elkaar moet zoeken.
 • Wees bewust van deadlines voor de btw – aangifte en plan hiervoor; dit helpt boetes en stress te voorkomen.
 • Controleer of je recht hebt op kleineondernemersregeling (KOR) waarmee je minder of geen btw hoeft af te dragen.
 • Gebruik de checklist voor btw – aangifte van de Belastingdienst als leidraad om niets over het hoofd te zien.
 • Let op: sommige uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar – zoals kosten voor personeelsfeesten – dus houd hier rekening mee in jouw berekeningen.
 • Vraag advies aan een professionele boekhouder als je twijfelt over bepaalde posten; investeren in goed fiscaal advies kan zich terugbetalen.
 • Dien proactief suppletieaangiftes in wanneer je fouten ontdekt in eerdere aangiftes om mogelijke problemen met de Belastingdienst voor te zijn.
 • Benut e – learning en workshops die vaak door brancheorganisaties en accountantskantoren worden aangeboden om meer te leren over boekhouding en fiscaliteit.

Realisatie van droomberoepen onder voormalige brugklassers

Ja, ik heb het gehaald! Het voelt geweldig om te zien dat vroegere klasgenoten hun droomberoepen bereiken. We begonnen allemaal in de brugklas met grote dromen en nu maken sommigen van ons die werkelijkheid.

Het is een bevestiging dat hard werk en toewijding echt hun vruchten afwerpen. Mijn eigen reis naar ondernemerschap is een avontuur geweest.

Laat me jullie vertellen over die spannende momenten waarop ik oud-klasgenoten tegenkom en zij trots vertellen over hun succesvolle carrières. Zij hebben de wereld van arbeidsovereenkomsten en ondernemen betreden met een stormloop van ambitie en enthousiasme.

Hun verhalen inspireren en motiveren mij om vast te houden aan mijn eigen zakelijke ambities. Ik zie ze excelleren als advocaten, artsen, kunstenaars, tech-ondernemers – het spectrum aan succes is breed en bijzonder divers.

Concurrentie om bedrijfsdata tussen accountantskantoren en techreuzen

Techgiganten storten zich op de waardevolle bedrijfsdata van klanten, gebruikmakend van hun diepe zakken en geavanceerde algoritmes. Ze ontwikkelen slimme tools die data-analyse en financieel advies toegankelijker maken.

Accountantskantoren voelen de druk en snappen dat ze niet achter kunnen blijven. Ze investeren nu ook steeds meer in technologie om hun diensten te verrijken en de concurrentie voor te blijven.

De strijd om bedrijfsdata is hevig en het speelveld verandert snel. Accountants merken dat ze hun aanbod moeten uitbreiden met digitale services. Hierdoor evolueren ze naar ’tech-enabled boekhouders’, een nieuwe generatie professionals die technologie naadloos integreert in de financiële wereld.

Zo transformeren ze hun rol en blijven ze relevant in een tijdperk waarin data-koning is.

Stijgende werkgelegenheid in Nederland

De banenmarkt in Nederland bloeit als nooit tevoren. Meer mensen vinden hun weg naar werk, dankzij de bloeiende economie en de toename van hoogbetaalde vacatures. Dit is een geweldige kans voor professionals uit verschillende sectoren en het stimuleert de economische vooruitgang van ons land nog verder.

Deze stijgende lijn in werkgelegenheid laat ook zien dat er een snelle afname is van werkloosheid. Bedrijven lijken volop kansen te bieden en dit zorgt ervoor dat meer mensen met vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan.

Als ondernemer zie ik dagelijks hoe deze trend de zakelijke gemeenschap versterkt en biedt het een positief vooruitzicht voor de toekomst van onze economie.

Kwaliteitscontrole bij accountantskantoren

Accountantskantoren staan voor een grote uitdaging om de kwaliteit van hun diensten constant hoog te houden. Strikte kwaliteitscontroles zijn essentieel om betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in financiële rapportage te waarborgen.

Ik zie hoe ze regelmatig interne audits uitvoeren en de nieuwste softwaretools gebruiken om fouten op te sporen en te corrigeren. Deze aanpak helpt hen bij het handhaven van de integriteit van hun werk en het verstevigen van het vertrouwen van hun klanten.

Met de Visma Connected Experience Accountants hebben accountants toegang tot geïntegreerde oplossingen die workflows stroomlijnen. Ik merk op dat deze technologieën bijdragen aan een betere kwaliteitscontrole door een naadloze overgang tussen verschillende financiële processen mogelijk te maken.

Dit zorgt voor minder foutmarges en een efficiëntere afhandeling van de boekhouding, hetgeen onmisbaar is in een professionele omgeving waar precisie voorop staat.

Het Laatste Boekhouden Nieuws: Trends en Ontwikkelingen

Experts delen dat de boekhoudwereld snel verandert door big data en geavanceerde technologieën. Nieuwe software maakt geautomatiseerde boekhouding mogelijk, wat een revolutie betekent voor hoe wij administratie voeren.

Deze tools helpen ons om sneller en nauwkeuriger te werken, waardoor we meer tijd overhouden voor advies en strategie.

Trends zoals digitalisering, technologische vooruitgang en robotisering 2.0 nemen toe binnen accountancy. Ik merk op dat we hierdoor efficiënter kunnen werken en onze klanten beter kunnen ondersteunen.

Het is cruciaal om bij te blijven met deze ontwikkelingen om concurrerend te blijven in deze dynamische sector.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, omringen boeiende trends en ontwikkelingen het vakgebied van boekhouden. Ondernemers die scherp blijven op automatisering en data-integratie, zetten grote stappen vooruit.

Het toepassen van deze vernieuwingen is niet alleen slim, maar ook doelmatig en aanpasbaar voor jouw bedrijf. Met de juiste tools en kennis kan de impact op je onderneming significant zijn.

Durf verder te kijken; er liggen altijd nieuwe mogelijkheden en inzichten klaar om ontdekt te worden. Laat je inspireren en grijp de kansen die de constant veranderende wereld van boekhouding te bieden heeft.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de laatste trends in boekhouden voor ondernemers?

De nieuwste trends omvatten automatisering, cloud-based systemen en real-time inzicht in financiële data.

2. Hoe kunnen technologische ontwikkelingen helpen bij mijn boekhouding?

Technologie maakt boekhouden efficiënter door automatisatie van repetitieve taken en verbeterde toegang tot financiële gegevens.

3. Waarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van boekhouden nieuws?

Het helpt je om betere financiële beslissingen te nemen en te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

4. Kan ik mijn boekhouding zelf doen met deze nieuwe ontwikkelingen?

Ja, met de huidige tools en systemen kunt u veel van de boekhoudkundige werkzaamheden zelf uitvoeren.

5. Hoe beïnvloedt de verandering in belastingwetgeving mijn boekhouding als ondernemer?

Veranderingen in belastingwetgeving vereisen aanpassingen in uw boekhouding om te zorgen dat u aan alle eisen voldoet.

Campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ van de NBA

Terwijl we het betalingsgedrag van grote bedrijven bespreken, kunnen we niet om de cruciale rol van accountants heen. De NBA erkent dit en heeft daarom de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ gestart.

Deze actie onderstreept hoe belangrijk accountants zijn in een gezonde economische omgeving, vooral voor het mkb. Ze zorgen niet alleen voor de boekhouding en balansen, maar bieden ook inzicht en begeleiding voor toekomstige groei en succes.

De kracht van deze beroepsbeoefenaars wordt vaak onderschat. Accountants zijn de stille helden die meekijken over je schouder en ervoor zorgen dat je winst- en verliesrekening klopt en dat je loonheffingskorting goed wordt toegepast.

Met hun expertise helpen ze ondernemers om slimme financiële keuzes te maken. De NBA’s nieuwe mkb-campagne laat zien dat accountants een betrouwbare steunpilaar zijn voor elke ondernemer.

Ze staan klaar om te adviseren, problemen op te lossen en bedrijven door uitdagende tijden te loodsen.

Invloed van social media op het koopgedrag van Nederlanders

Advertenties op platforms zoals Facebook en Instagram sturen mij vaak richting de nieuwste producten. Ze trekken mijn aandacht en voor ik het weet, overweeg ik een aankoop. Het is niet verrassend dat 54% van ons social media inzet als hulpmiddel om te beslissen over wat we kopen.

Mijn vrienden en ik praten regelmatig over hoe een post van een influencer ons nieuwsgierig heeft gemaakt naar een artikel of dienst.

Impulsaankopen zijn toegenomen; 15% van de Nederlanders geeft toe dat sociale netwerken hen verleiden tot spontane aankopen. Zelf merk ik dat ik vaker iets koop door een aanbeveling op social media dan door een traditioneel reclamebord of flyer.

De mogelijkheid om direct op ‘koop nu’-knoppen te klikken, zonder mijn social media-app te verlaten, maakt het wel heel makkelijk om die nieuwste gadgets of mode-items te bestellen.

Veel winkeliers zien hierdoor hun omzet stijgen doordat zij via kanalen als TikTok en Instagram hun waar kunnen aanprijzen.

Naderende invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een belangrijke mijlpaal die het spel verandert voor ondernemers en werknemers. Deze nieuwe wetgeving maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, wat een duurzamere arbeidsrelatie bevordert.

Tegelijkertijd zorgt de WAB ervoor dat flexwerkers meer bescherming genieten. Het is essentieel dat ik als ondernemer de veranderingen begrijp, want ze beïnvloeden niet alleen mijn personeelsbeleid maar ook de manier waarop ik mijn financiële administratie bijhoud.

Toch leeft er veel onduidelijkheid over de implementatie van deze wet en wat dit concreet betekent voor de dagelijkse praktijk. Ik blijf op de hoogte door het bijwonen van informatiebijeenkomsten en het raadplegen van expertadvies, zodat ik niet verrast word door de nieuwe regelgeving.

Het is tenslotte mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat mijn bedrijf soepel blijft lopen in dit tijdperk van verandering. Vanuit deze aanpassingen in het arbeidsrecht, stappen we nu over naar de volgende ontwikkeling: de stijgende inflatie in Nederland.

Stijgende inflatie in Nederland in de eerste helft van 2019

De inflatie in Nederland maakte een sprong in de eerste helft van 2019. Ik merkte dat alles van dagelijkse boodschappen tot mijn abonnement op de sportschool duurder werd. Met 1,7 procent lag deze inflatiestijging hoger dan ik had verwacht, en waarschijnlijk voelde ook jij dat in je portemonnee.

Deze trend is typisch voor een bloeiende economie, maar toch hield ik mijn adem in. Huizen werden duurder en investeringen kostten meer. Hierdoor steeg de inflatie, maar gek genoeg bleef iedereen redelijk kalm.

Zelf kon ik het zien als een teken van een robuuste economie die wel tegen een stootje kan. Als ondernemer hield ik natuurlijk de loondienst en dubbele boekhouding goed in de gaten – elke verandering in prijs en vraag wilde ik direct kunnen plaatsen en erop inspelen.

Groei van ondernemingen in studiebegeleiding en onderwijs

Vorig jaar zag ik een duidelijke toename van nieuwe bedrijven in de sector studiebegeleiding en onderwijs. Met meer dan 240 duizend opgerichte ondernemingen, merk je dat ondernemerschap hand in hand gaat met educatie.

Bedrijven richten zich steeds meer op het aanbieden van persoonlijke begeleiding en vorming buiten het traditionele klaslokaal. Deze trend laat zien hoe belangrijk levenslang leren en ontwikkeling zijn geworden.

Ondernemers springen in op de groeiende vraag naar flexibel en toegankelijk onderwijs. Ze bieden niet alleen huiswerkbegeleiding of bijles aan, maar ook professionele coaching en workshops.

Dit wordt bevestigd door de SBI code 85.59.9, die aangeeft dat het aantal ondernemingen binnen deze branche blijft stijgen. Zelf zie ik regelmatig hoe bedrijfsleven en scholen samenwerken door het leveren van gastdocenten of het verzorgen van trainingen, wat beide werelden dichter bij elkaar brengt.

Afname van contante betalingen in 2018

In 2018 zag ik duidelijk dat er minder contant geld over de toonbank ging. Het kabinet stelt voor om contante betalingen boven de € 3.000 te verbieden om witwassen tegen te gaan – een teken aan de wand dat het tij keert.

De cijfers liegen er niet om: 1,3 miljard aankopen werden nog met papiergeld en munten betaald, maar dat aantal neemt elke dag af. Als ondernemer voel ik de verandering; klanten reiken steeds vaker hun pinpas aan in plaats van contant geld.

Het kost mij en andere winkeliers bijna drie keer zoveel om contante betalingen af te handelen vergeleken met pinnen. Die extra kosten proberen we natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Ik zie dat dit pas echt lukt als we helemaal overstappen naar digitale betalingen. Het is een trend die zich doorzet en waar ik als ondernemer slim op inspeel. Nu richt ik mijn blik op de volgende trend: stijgende inflatie in Nederland, die ons allemaal raakt.

Tips voor startende ondernemers voor het indienen van de btw-aangifte

Terwijl we de afname van contante betalingen in 2018 achter ons laten, richten we onze blik op een andere financiële kwestie die elke startende ondernemer raakt: de btw-aangifte. Als ondernemer is het belangrijk om te weten hoe je dit goed aanpakt.

 • Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt voordat je begint met het indienen van de btw-aangifte. Denk hierbij aan facturen, bonnetjes en bankafschriften.
 • Maak gebruik van digitale boekhoudprogramma’s voor dubbel boekhouden die gekoppeld kunnen worden met jouw bankrekening om tijd te besparen en fouten te minimaliseren.
 • Houd gedurende het hele jaar een nauwkeurige administratie bij, zodat je niet op het laatste moment alles bij elkaar moet zoeken.
 • Wees bewust van deadlines voor de btw – aangifte en plan hiervoor; dit helpt boetes en stress te voorkomen.
 • Controleer of je recht hebt op kleineondernemersregeling (KOR) waarmee je minder of geen btw hoeft af te dragen.
 • Gebruik de checklist voor btw – aangifte van de Belastingdienst als leidraad om niets over het hoofd te zien.
 • Let op: sommige uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar – zoals kosten voor personeelsfeesten – dus houd hier rekening mee in jouw berekeningen.
 • Vraag advies aan een professionele boekhouder als je twijfelt over bepaalde posten; investeren in goed fiscaal advies kan zich terugbetalen.
 • Dien proactief suppletieaangiftes in wanneer je fouten ontdekt in eerdere aangiftes om mogelijke problemen met de Belastingdienst voor te zijn.
 • Benut e – learning en workshops die vaak door brancheorganisaties en accountantskantoren worden aangeboden om meer te leren over boekhouding en fiscaliteit.

DELETE RIGHTRealisatie van droomberoepen onder voormalige brugklassers

Ja, ik heb het gehaald! Het voelt geweldig om te zien dat vroegere klasgenoten hun droomberoepen bereiken. We begonnen allemaal in de brugklas met grote dromen en nu maken sommigen van ons die werkelijkheid.

Het is een bevestiging dat hard werk en toewijding echt hun vruchten afwerpen. Mijn eigen reis naar ondernemerschap is een avontuur geweest.

Laat me jullie vertellen over die spannende momenten waarop ik oud-klasgenoten tegenkom en zij trots vertellen over hun succesvolle carrières. Zij hebben de wereld van arbeidsovereenkomsten en ondernemen betreden met een stormloop van ambitie en enthousiasme.

Hun verhalen inspireren en motiveren mij om vast te houden aan mijn eigen zakelijke ambities. Ik zie ze excelleren als advocaten, artsen, kunstenaars, tech-ondernemers – het spectrum aan succes is breed en bijzonder divers.

DELETE RIGHTConcurrentie om bedrijfsdata tussen accountantskantoren en techreuzen

Techgiganten storten zich op de waardevolle bedrijfsdata van klanten, gebruikmakend van hun diepe zakken en geavanceerde algoritmes. Ze ontwikkelen slimme tools die data-analyse en financieel advies toegankelijker maken.

Accountantskantoren voelen de druk en snappen dat ze niet achter kunnen blijven. Ze investeren nu ook steeds meer in technologie om hun diensten te verrijken en de concurrentie voor te blijven.

De strijd om bedrijfsdata is hevig en het speelveld verandert snel. Accountants merken dat ze hun aanbod moeten uitbreiden met digitale services. Hierdoor evolueren ze naar ’tech-enabled boekhouders’, een nieuwe generatie professionals die technologie naadloos integreert in de financiële wereld.

Zo transformeren ze hun rol en blijven ze relevant in een tijdperk waarin data-koning is.

DELETE RIGHTStijgende werkgelegenheid in Nederland

De banenmarkt in Nederland bloeit als nooit tevoren. Meer mensen vinden hun weg naar werk, dankzij de bloeiende economie en de toename van hoogbetaalde vacatures. Dit is een geweldige kans voor professionals uit verschillende sectoren en het stimuleert de economische vooruitgang van ons land nog verder.

Deze stijgende lijn in werkgelegenheid laat ook zien dat er een snelle afname is van werkloosheid. Bedrijven lijken volop kansen te bieden en dit zorgt ervoor dat meer mensen met vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan.

Als ondernemer zie ik dagelijks hoe deze trend de zakelijke gemeenschap versterkt en biedt het een positief vooruitzicht voor de toekomst van onze economie.

DELETE RIGHTKwaliteitscontrole bij accountantskantoren

Accountantskantoren staan voor een grote uitdaging om de kwaliteit van hun diensten constant hoog te houden. Strikte kwaliteitscontroles zijn essentieel om betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in financiële rapportage te waarborgen.

Ik zie hoe ze regelmatig interne audits uitvoeren en de nieuwste softwaretools gebruiken om fouten op te sporen en te corrigeren. Deze aanpak helpt hen bij het handhaven van de integriteit van hun werk en het verstevigen van het vertrouwen van hun klanten.

Met de Visma Connected Experience Accountants hebben accountants toegang tot geïntegreerde oplossingen die workflows stroomlijnen. Ik merk op dat deze technologieën bijdragen aan een betere kwaliteitscontrole door een naadloze overgang tussen verschillende financiële processen mogelijk te maken.

Dit zorgt voor minder foutmarges en een efficiëntere afhandeling van de boekhouding, hetgeen onmisbaar is in een professionele omgeving waar precisie voorop staat.

DELETE RIGHTHet Laatste Boekhouden Nieuws: Trends en Ontwikkelingen

Experts delen dat de boekhoudwereld snel verandert door big data en geavanceerde technologieën. Nieuwe software maakt geautomatiseerde boekhouding mogelijk, wat een revolutie betekent voor hoe wij administratie voeren.

Deze tools helpen ons om sneller en nauwkeuriger te werken, waardoor we meer tijd overhouden voor advies en strategie.

Trends zoals digitalisering, technologische vooruitgang en robotisering 2.0 nemen toe binnen accountancy. Ik merk op dat we hierdoor efficiënter kunnen werken en onze klanten beter kunnen ondersteunen.

Het is cruciaal om bij te blijven met deze ontwikkelingen om concurrerend te blijven in deze dynamische sector.

DELETE RIGHTConclusie

Zoals we hebben gezien, omringen boeiende trends en ontwikkelingen het vakgebied van boekhouden. Ondernemers die scherp blijven op automatisering en data-integratie, zetten grote stappen vooruit.

Het toepassen van deze vernieuwingen is niet alleen slim, maar ook doelmatig en aanpasbaar voor jouw bedrijf. Met de juiste tools en kennis kan de impact op je onderneming significant zijn.

Durf verder te kijken; er liggen altijd nieuwe mogelijkheden en inzichten klaar om ontdekt te worden. Laat je inspireren en grijp de kansen die de constant veranderende wereld van boekhouding te bieden heeft.

DELETE RIGHTVeelgestelde Vragen

1. Wat zijn de laatste trends in boekhouden voor ondernemers?

De nieuwste trends omvatten automatisering, cloud-based systemen en real-time inzicht in financiële data.

2. Hoe kunnen technologische ontwikkelingen helpen bij mijn boekhouding?

Technologie maakt boekhouden efficiënter door automatisatie van repetitieve taken en verbeterde toegang tot financiële gegevens.

3. Waarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van boekhouden nieuws?

Het helpt je om betere financiële beslissingen te nemen en te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

4. Kan ik mijn boekhouding zelf doen met deze nieuwe ontwikkelingen?

Ja, met de huidige tools en systemen kunt u veel van de boekhoudkundige werkzaamheden zelf uitvoeren.

5. Hoe beïnvloedt de verandering in belastingwetgeving mijn boekhouding als ondernemer?

Veranderingen in belastingwetgeving vereisen aanpassingen in uw boekhouding om te zorgen dat u aan alle eisen voldoet.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, omringen boeiende trends en ontwikkelingen het vakgebied van boekhouden. Ondernemers die scherp blijven op automatisering en data-integratie, zetten grote stappen vooruit.

Het toepassen van deze vernieuwingen is niet alleen slim, maar ook doelmatig en aanpasbaar voor jouw bedrijf. Met de juiste tools en kennis kan de impact op je onderneming significant zijn.

Durf verder te kijken; er liggen altijd nieuwe mogelijkheden en inzichten klaar om ontdekt te worden. Laat je inspireren en grijp de kansen die de constant veranderende wereld van boekhouding te bieden heeft.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.