boekhouden resultatenrekening | 2024

In dit artikel

Heb je moeite met het begrijpen van de resultatenrekening binnen jouw boekhouding? Je bent niet alleen, want dit is een uitdaging waar ik vaker tegenaan liep en waar velen mee worstelen.

Gelukkig heb ik een schat aan informatie ontdekt over hoe dit financiële overzicht ons juist kan helpen om een helder inzicht te krijgen in de financiële prestaties van onze onderneming.

In dit artikel neem ik je mee door de eenvoudige stappen om dit cruciale document te ontcijferen en op te stellen. Duik erin en ontdek hoe onmisbaar de resultatenrekening is!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Een resultatenrekening laat precies zien of je bedrijf winst of verlies maakt door alle inkomsten en uitgaven over een periode te tonen.
 • Het opstellen van een resultatenrekening gebeurt stap voor stap door inkomsten en verschillende kostenposten te scheiden en het nettoresultaat te berekenen.
 • De jaarlijkse algemene vergadering gebruikt de resultatenrekening om te zien hoe het bedrijf ervoor staat en aandeelhouders beoordelen er hun investering mee.
 • Er is een verschil tussen de interne resultatenrekening voor intern gebruik en de externe versie voor aandeelhouders en investeerders, met elk hun detailniveau en doel.
 • Een resultatenrekening biedt waardevolle informatie die helpt bij het nemen van strategische beslissingen en het afstemmen van toekomstige begrotingen.
 • Vind een boekhoudprogramma dat aan al je eisen voldoet, hier.

Wat is een resultatenrekening?

Een accountant analyseert financiële documenten op een rommelig bureau.

Een resultatenrekening laat zien hoe goed een onderneming presteert over een bepaalde periode. Je kunt het vergelijken met een financiële thermometer die meet of het bedrijf gezond is.

Alle inkomsten en uitgaven passeren de revue, van de verkoop van producten tot de kosten voor personeel en huur. Het laat uiteindelijk zien of er winst is gemaakt of dat er verlies geleden is.

Deze financiële staat speelt een cruciale rol in de boekhouding en is van groot belang voor stakeholders zoals aandeelhouders en beleggers. Zij gebruiken de resultatenrekening om te beoordelen of hun investering vruchten afwerpt.

Ook voor mijzelf biedt dit overzicht belangrijke handvatten om financiële beslissingen te nemen, en het geeft me de informatie die nodig is om mijn bedrijf strategisch te sturen naar betere prestaties.

Het verschil tussen de interne en externe resultatenrekening

Een zakenman bekijkt financiële overzichten in modern kantoor.

De interne resultatenrekening laat mij als manager zien hoe de zaken ervoor staan. Denk hierbij aan de fijne details over kosten, omzet en potentiële besparingen. Deze gegevens gebruik ik om strategische beslissingen te nemen en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Gevoelige informatie blijft achter gesloten deuren, zodat alleen wij binnen het bedrijf weten wat er speelt.

Aan de andere kant heb je de externe resultatenrekening, die we delen met stakeholders zoals investeerders, aandeelhouders en klanten. Deze versie is minder gedetailleerd en houdt zich aan strikte regelgeving.

Het geeft een helder beeld van onze financiële gezondheid en prestaties zonder te veel in de bedrijfskeuken te laten kijken. Het is cruciaal dat deze rapporten betrouwbaar zijn, want op basis hiervan kunnen mensen besluiten om wel of niet in ons bedrijf te investeren.

Verschillen tussen een resultatenrekening en een balans

Een vergadering in een moderne bestuurskamer met financiële rapporten en stadsgezicht.

Terwijl de balans een momentopname is van de financiële status, is de resultatenrekening juist een film die de financiële prestaties over een bepaalde periode in beeld brengt; blijf lezen om te ontdekken hoe beide overzichten elkaar aanvullen en wat dit betekent voor jouw boekhouding.

Kosten en Opbrengsten

Als ik naar de resultatenrekening kijk, focus ik vooral op kosten en opbrengsten. Dit zijn de twee belangrijkste elementen die het financiële succes van mijn bedrijf weerspiegelen.

Kosten zijn alles wat ik moet uitgeven om mijn bedrijf draaiende te houden. Denk aan inkoop van materialen, salarissen en afschrijvingen. Opbrengsten zijn daarentegen de inkomsten uit verkopen van producten of diensten.

Het balanceren van deze kosten en opbrengsten is cruciaal. Als mijn opbrengsten hoger zijn dan de kosten, maakt mijn bedrijf winst. Dit is wat we allemaal willen bereiken. Maar als de kosten de overhand hebben, toont de winst- en verliesrekening een verlies.

Daarom streef ik naar efficiëntie en optimalisatie in mijn uitgaven, terwijl ik probeer mijn inkomsten te maximaliseren. Zo’n financieel overzicht is een krachtige tool om te zien waar het bedrijf staat en waar er ruimte is voor verbetering.

Hoe een winst-en-verliesrekening opstellen?

Het maken van een winst-en-verliesrekening hoort bij mijn jaarlijkse routine als boekhouder. Deze financiële verklaring toont de prestaties van mijn bedrijf over een bepaalde tijd.

 • Eerst verzamel ik alle financiële transacties van het afgelopen jaar uit mijn boekhoudprogramma.
 • Vervolgens scheid ik de opbrengsten, zoals omzet uit verkochte goederen of diensten, van de kosten.
 • Kosten zijn onder te verdelen in directe kosten, zoals materiaal en loonkosten, en indirecte kosten, zoals huisvesting of afschrijvingskosten.
 • Daarna bereken ik het brutobedrijfsresultaat door de omzet te verminderen met de kostprijs van verkopen.
 • Ik hou ook rekening met andere bedrijfsopbrengsten die niet uit de normale bedrijfsactiviteiten komen.
 • Administratieve en verkoopkosten haal ik vervolgens af van het brutobedrijfsresultaat om het operationeel resultaat te vinden.
 • Financieringskosten, zoals rente op leningen en bankkosten, trek ik af om het resultaat voor belasting te berekenen.
 • De belasting over de winst die nog betaald moet worden gaat er ook af; zo kom ik tot het nettoresultaat ofwel de nettowinst of -verlies.

Het lezen van een resultatenrekening

Een resultatenrekening doorgronden lijkt misschien ingewikkeld, maar ik zie het als een puzzel waarvan elk stukje inzicht biedt in de financiële gezondheid van een bedrijf. Om te beginnen zoek ik naar de totale omzet, wat de inkomsten uit verkoop laat zien.

Vervolgens kijk ik naar de kosten zoals afschrijvingen en kosten voor debiteuren, die afgetrokken worden van de omzet. Dit geeft me het bedrijfsresultaat voor belasting, een cruciale maatstaf voor de prestaties over het boekjaar.

Belangrijk is ook de blik op het eigen vermogen. Naast geld dat eigenaren hebben ingebracht, omvat dit ook de winsten die in het bedrijf zijn gehouden. De geconsolideerde resultatenrekening van grote bedrijven zoals Just Eat Takeaway toont hoe winst uit verschillende afdelingen, zoals Thuisbezorgd.nl, zich opstapelt.

Deze gegevens helpen investeerders besluiten over aandelen of obligaties. De kunst is steeds om deze cijfers te vertalen naar heldere, bruikbare informatie. Nu je weet hoe je een resultatenrekening leest, laten we ontdekken waarom zo’n rekening onmisbaar is in de boekhouding.

Het belang van een resultatenrekening in boekhouden

Een goede resultatenrekening geeft mij direct inzicht in de financiële gezondheid van mijn onderneming. Ik zie meteen of mijn bedrijf winstgevend is, wat essentieel is voor het maken van strategische beslissingen.

Als eigenaar gebruik ik deze informatie om te bepalen of ik kan investeren in nieuwe activa of dat ik kosten moet besparen. Het helpt ook bij het afstemmen van de exploitatiebegroting voor het komende jaar.

De jaarlijkse algemene vergadering kijkt altijd uit naar het bestuursverslag en de resultatenrekening. Dit document toont hoe verantwoord ik heb gehandeld met de middelen van het bedrijf.

Aandeelhouders gebruiken deze cijfers om te beoordelen of hun investering rendeert. Daarnaast eisen kredietverstrekkers en investeerders een gedetailleerde resultatenrekening voordat ze zakendoen met mijn bedrijf.

Zonder deze rekening zou niemand zien hoe succesvol we eigenlijk zijn.

Conclusie

Omarm de kracht van een goede resultatenrekening; het is jouw financiële wegwijzer. Deze rekening onthult zonder omwegen of jouw bedrijf winst maakt of verlies lijdt. Denk eens na, gebruik je al deze inzichten om jouw bedrijf te sturen? Vergeet niet, efficiëntie en praktisch nut staan centraal bij het toepassen van deze kennis.

Er liggen talloze mogelijkheden voor je open om je onderneming naar een hoger niveau te tillen. Laat een goed opgestelde resultatenrekening de sleutel zijn tot jouw zakelijke succes.

Stap vandaag nog in en begin met het transformeren van cijfers in groei en voorspoed voor jouw onderneming.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een resultatenrekening in boekhouden?

Een resultatenrekening, ook bekend als exploitatierekening of winst- en verliesrekening, toont de financiële prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode, zoals een jaar, door alle inkomsten en uitgaven tegenover elkaar te stellen.

2. Hoe gebruik ik een resultatenrekening voor mijn dubbele boekhouding in Excel?

Voor dubbele boekhouding in Excel, maak je een overzicht waarbij je aan de ene kant alle kosten, zoals afschrijvingen en uitgaven, noteert en aan de andere kant de opbrengsten, om zo het nettoresultaat van winst of verlies te berekenen.

3. Kan ik voorbeelden zien van resultatenrekeningen van bedrijven zoals Takeaway.com?

Ja, je kan openbaar beschikbare jaarrekeningen van bedrijven zoals Takeaway.com inzien, waarin de resultatenrekening een duidelijk beeld geeft van hun financiële prestaties over het afgelopen jaar.

4. Heeft het gebruik van cookies invloed op mijn jaarrekening en resultatenrekening?

Cookies die gebruikt worden op websites verzamelen geen financiële gegevens die direct invloed hebben op je jaarrekening of resultatenrekening. Ze zijn meer gericht op het bijhouden van website-interacties.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Omarm de kracht van een goede resultatenrekening; het is jouw financiële wegwijzer. Deze rekening onthult zonder omwegen of jouw bedrijf winst maakt of verlies lijdt. Denk eens na, gebruik je al deze inzichten om jouw bedrijf te sturen? Vergeet niet, efficiëntie en praktisch nut staan centraal bij het toepassen van deze kennis.

Er liggen talloze mogelijkheden voor je open om je onderneming naar een hoger niveau te tillen. Laat een goed opgestelde resultatenrekening de sleutel zijn tot jouw zakelijke succes.

Stap vandaag nog in en begin met het transformeren van cijfers in groei en voorspoed voor jouw onderneming.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.