decimale stelsel boekhouden | 2024

In dit artikel

Als ondernemer loop je soms vast in de jungle van boekhoudkundige regels en systemen. Net als jij, stuitte ook ik op het complexe vraagstuk van een efficiënte administratie, maar vond in het decimale stelsel een betrouwbare oplossing; een systeem dat door bijna elke Nederlandse onderneming wordt gebruikt.

In dit artikel neem ik je mee door de heldere structuur van het decimale rekeningstelsel, dat je boekhouding gaat vereenvoudigen en transparanter maakt. Duik erin en ontdek de kracht van decimalen!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Het decimale stelsel in boekhouden organiseert rekeningen met een unieke nummercode, waardoor het makkelijk is om financiële informatie te vinden en te begrijpen.
 • Dit systeem bevordert standaardisatie en leesbaarheid, essentieel voor heldere financiële rapportage en efficiëntie in de boekhouding.
 • Rubrieken binnen het decimale rekeningstelsel categoriseren verschillende soorten transacties, zoals vaste activa en eigen vermogen, om structuur aan te brengen in de administratie.
 • Het Rekeningschema Grootboek (RGS MKB) aangepast voor midden – en kleinbedrijf, integreert goed met diverse boekhoudsystemen, versterkt de consistentie van financiële rapportages en maakt de boekhouding overzichtelijk.
 • Door het decimale rekeningstelsel worden fouten verminderd en kunnen alle niveau’s van boekhouders efficiënt werken met financiële gegevens.
 • Voor een gestructureerde financiële strategie, kies je boekhoudsoftware hier.

Wat is het decimale stelsel in boekhouden?

Een persoon werkt geconcentreerd aan financiële documenten in een moderne stadsomgeving.

Het decimale stelsel in boekhouden gebruikt cijfers om verschillende rekeningen te organiseren, elk met een unieke nummercode. Dit systeem is gebaseerd op tien cijfers: 0 tot en met 9.

Elke rekening krijgt een nummer dat zijn positie aangeeft binnen de boekhouding. Zo weet elke boekhouder precies waar hij moet zijn voor bijvoorbeeld vaste activa of eigen vermogen.

Het mooie is dat dit systeem het veel makkelijker maakt om financiële informatie te vinden en te begrijpen.

Gebruikmakend van dit stelsel, zetten bedrijven hun winst- en verliesrekening duidelijk op papier. De gebalanceerde opzet zorgt ervoor dat elk type transactie zijn plek vindt in de juiste rubriek.

Dit maakt het overzichtelijk, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die met de boekhouding werkt. Klaar om te zien hoe dit decimale systeem standaardisatie en leesbaarheid bevordert? Laten we dan eens kijken naar het belang van dit decimale rekeningstelsel.

Het belang van het decimale rekeningstelsel

Een overzichtelijke financiële rapportage met stadsgezichten als achtergrond.

Het decimale rekeningstelsel is de ruggengraat van moderne boekhouding; het zorgt voor een heldere structuur waarmee financiële informatie universeel begrijpelijk wordt. Dit systeem is cruciaal omdat het boekhouders in staat stelt efficiënt te werken en zorgt dat financiële gegevens consistent en transparant zijn, ongeacht waar je je bevindt of met wie je werkt.

Standaardisatie in boekhouding

Standaardisatie in boekhouding is onmisbaar voor een heldere financiële rapportage. Dankzij een uniform rekeningstelsel kunnen boekhouders en ondernemers zonder verwarring samenwerken.

Boekhoudkundige informatie is daardoor eenduidig en dit zorgt voor transparantie. Elk element van eigen vermogen tot financiële rekeningen krijgt zijn specifieke plaats volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen.

Dit gestructureerde systeem maakt mijn werk als boekhouder efficiënter en overzichtelijker. Fouten worden verminderd omdat iedereen dezelfde taal spreekt in de wereld van cijfers en accounts.

Mijn volgende stap is om te kijken hoe deze standaardisatie leesbaarheid bevordert voor elke boekhouder, ongeacht hun ervaringsniveau.

Leesbaarheid voor elke boekhouder

Naast het bieden van eenheid in de boekhoudkundige wereld, zorgt het decimale rekeningstelsel ook voor helderheid en leesbaarheid. Of je nu net begint als boekhouder of al jaren ervaring hebt, de duidelijke structuur van dit systeem helpt iedere professional snel de juiste informatie te vinden.

Het is ontworpen om zowel voor de kleine zelfstandige als voor de grote multinational overzichtelijk te zijn. Het gebruik van decimalen maakt het mogelijk om met gemak door verschillende boekhoudcategorieën te navigeren, zonder verloren te raken in complexe codes of afkortingen.

Dankzij deze helderheid kunnen boekhouders van alle niveaus effectief werken met de financiële gegevens van een bedrijf. De logica achter de codering zorgt ervoor dat je als boekhouder moeiteloos balansen en resultatenrekeningen kunt analyseren.

Waardevolle tijd gaat niet verloren aan het ontcijferen van de cijfers, maar kan besteed worden aan de analyse en interpretatie ervan. Zo draagt het decimale stelsel bij aan een efficiënte en toegankelijke manier van boekhouden, waardoor financiële transparantie binnen handbereik ligt voor ieder die met eigen vermogen en andere economische gegevens werkt.

Decimaal Rekeningstelsel en Rubriek indeling

Een zakenpersoon werkt geconcentreerd te midden van financiële documenten en stadsgezichten.

Het decimale rekeningstelsel is de ruggengraat van een heldere en gestructureerde boekhouding, waarbij elke rubriek een specifiek soort transacties weerspiegelt. Dit stelsel maakt het voor mij mogelijk om financiële gegevens efficiënt te categoriseren en zorgt ervoor dat elke boeking zijn juiste plaats vindt binnen het universele raamwerk van de boekhouding.

Rubriek 0: Rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen

Rubriek 0 vormt het fundament van mijn onderneming op de balans. Hier registreer ik waardevolle bezittingen zoals gebouwen, machines en patenten die langer dan een jaar meegaan. Dit zijn de vaste activa, de krachtpatsers van mijn bedrijf die niet snel in contanten veranderen maar essentieel zijn voor dagelijkse operaties.

Ze vertegenwoordigen een significante waarde op de lange termijn.

Vervolgens kijk ik naar mijn eigen vermogen binnen Rubriek 0, het deel van het kapitaal dat door mij en eventuele andere aandeelhouders is ingebracht, plus de winsten die we hebben besloten in het bedrijf te houden.

Deze pot geld laat zien hoeveel van mijn onderneming echt ‘van ons’ is. Voorzieningen zijn ook onderdeel van deze rubriek; hiermee zet ik geld opzij voor toekomstige uitgaven of verliezen, zoals een groot onderhoud of een verwachte belastingaanslag.

Tot slot houd ik daar lang vreemd vermogen bij, leningen of schulden met een looptijd langer dan een jaar, wat de stabiliteit en financieringsstructuur van mijn bedrijf beïnvloedt.

Het decimale rekeningstelsel helpt mij al deze zaken netjes en systematisch te organiseren.

Het rekeningschema in decimaal rekeningstelsel

Het rekeningschema dat gebaseerd is op het decimale stelsel vormt een essentiële ruggengraat voor de geordende financiële administratie, waarbij elke categorie en subcategorie van rekeningen een specifieke plaats en functie heeft.

Dit systematische raamwerk zorgt ervoor dat ik, als boekhouder, altijd met een heldere structuur te werk ga, wat de nauwkeurigheid van mijn werk ten goede komt.

De rol van het rekeningschema in de boekhouding

Een rekeningschema vormt het kloppend hart van mijn administratie. Het is een gestructureerde lijst met alle grootboekrekeningen die ik gebruik om financiële transacties te registreren.

Dankzij dit schema weet ik precies waar elke euro in het bedrijf heengaat en zorg ik ervoor dat alle gegevens overzichtelijk blijven. Deze structuur maakt het ook makkelijker voor mij om aan het einde van de periode een balans op te stellen die klopt als een bus.

Zonder een goed georganiseerd rekeningschema zouden mijn financiën al snel een ondoordringbare jungle worden. Ik gebruik het om te garanderen dat mijn boekhouding de permanence volgt, waardoor elke rapportageperiode afsluit met een correct en volledig financieel overzicht.

Dit systeem helpt mij niet alleen om grip te houden op mijn eigen vermogen, maar maakt mijn bedrijfsvoering ook transparant voor externe partijen zoals de belastingdienst of financiële instellingen.

Decimaal rekeningschema – RGS MKB

Ontdek hoe het decimale rekeningschema, ook wel bekend als RGS MKB, zorgt voor een betrouwbare en gestandaardiseerde boekhouding die onmisbaar is voor elke midden- en kleinbedrijf.

Betrouwbaar boekhouden met RGS MKB

Ik weet dat betrouwbare boekhouding essentieel is, vooral voor ondernemers in het MKB. Daarom werk ik graag met RGS MKB, een rekeningschema speciaal ontworpen om de boekhouding overzichtelijk en beheersbaar te houden.

Dit systeem is niet alleen gestandaardiseerd, maar ook aangepast aan de behoeften van kleinere bedrijven, zodat we niet verdwalen in een te complex stelsel. Met RGS MKB kan ik gerust zijn dat mijn financiële administratie accuraat en up-to-date is, wat mijn besluitvorming ten goede komt.

De kracht van RGS MKB ligt in het feit dat het naadloos aansluit op verschillende boekhoudsystemen en -standaarden, wat de consistentie van financiële rapportages geweldig verbetert.

Mijn ervaring leert dat dit de communicatie tussen bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs sterk vereenvoudigt. Omdat elk element binnen het rekeningschema een unieke code heeft, kan ik snel informatie vinden en delen.

Hierdoor kan ik met vertrouwen zeggen dat mijn boekhouding niet alleen bijdraagt aan de stabiliteit van mijn bedrijf, maar ook aan onze reputatie voor integriteit en transparantie in financiën.

Toepassing van het decimale rekeningstelsel in de praktijk

In mijn eigen ervaring blijkt de praktische toepassing van het decimale rekeningstelsel een ware gamechanger binnen het financiële beheer. Het zorgt voor een gestroomlijnde manier van rangschikken en rapporteren, iets wat onmisbaar is in de hedendaagse dynamische bedrijfswereld.

Gelijksoortige rekeningen rangschikken

Het ordenen van gelijksoortige rekeningen in het decimale stelsel maakt mijn boekhouding efficiënt en overzichtelijk. Elke groep heeft een eigen rubriek, waardoor ik snel de juiste informatie vind.

Dit systeem groepeert bijvoorbeeld alle vaste activa en eigen vermogen in één categorie, wat helpt om mijn financiën strak te organiseren.

Ik gebruik dit systeem ook om mijn salarisadministratie op orde te houden, alles netjes bij elkaar onder een specifieke rubriek. Het is een krachtig hulpmiddel dat zorgt dat ik niet verdwaal in een zee van cijfers.

Met maximaal tien rubrieken houd ik alles logisch geordend en kan ik me met vertrouwen door mijn financiële administratie bewegen.

Decimaal rekeningstelsel in industriële onderneming

8. Decimaal rekeningstelsel in industriële onderneming: In de wereld van industriële bedrijven speelt het decimale rekeningstelsel een cruciale rol bij het gestructureerd en efficiënt beheren van financiële gegevens.

Het is de sleutel tot heldere financiële rapportages en een transparante blik op de economische situatie van een onderneming.

Categorieën van het decimale rekeningstelsel

Het decimale rekeningstelsel in boekhouding brengt orde en duidelijkheid met zich mee. Elk nummer heeft zijn plaats en betekenis, wat het voor iedereen makkelijk leesbaar maakt. Hieronder vind je de belangrijkste categorieën die gebruikt worden:

 • Rubriek 0: Deze rubriek omvat rekeningen van vaste activa. Het gaat hier om langdurige bezittingen van een bedrijf, zoals gebouwen en machines.
 • Eigen vermogen (ev): Binnen het eigen vermogen vind je rekeningen die het financiële belang van de eigenaren in het bedrijf weergeven.
 • Voorzieningen: Deze categorie houdt rekeningen bij voor toekomstige uitgaven of verliezen waarvan de omvang nog onzeker is.
 • Lang vreemd vermogen: Hier staan schulden genoteerd die op lange termijn terugbetaald moeten worden.
 • Financiële rekeningen: Deze groeperen alles wat te maken heeft met de financiële positie, zoals bankrekeningen en leningen.
 • Controlerende tussenrekeningen: Ze worden gebruikt om transacties te volgen en te verifiëren voordat ze naar de juiste definitieve rekening gaan.
 • Rekeningen voor voorraden: Bij deze categorie horen alle soorten voorraden die een industriële onderneming aanhoudt, van afgewerkte producten tot grondstoffen.
 • Hulp- en grondstoffen: Dit zijn specifieke types voorraden die essentieel zijn voor het productieproces in een industrieel bedrijf.

Financiële rekeningen

Financiële rekeningen vormen de ruggengraat van een degelijke boekhouding. Ze houden zorgvuldig alle geldstromen in de gaten, van de kleinste uitgave tot de grootste inkomsten. Deze rekeningen geven me een helder beeld van de financiële gezondheid van mijn onderneming.

Ik zorg ervoor dat elke transactie nauwkeurig wordt geregistreerd, zodat ik altijd weet wat er met mijn betalingsmiddelen gebeurt en hoe de zaken ervoor staan met het lang vreemd vermogen en andere financiële aspecten van mijn bedrijf.

Gebruikmakend van het decimale stelsel, sorteer ik de financiële rekeningen logisch en efficiënt. Dit systeem maakt het mogelijk om snel en precies te werken. De duidelijke structuur helpt mij bij het opstellen van rapporten en het maken van doordachte financiële beslissingen.

Deze aanpak draagt bij aan een betrouwbare administratie, ongeacht de complexiteit van de financiële activiteiten binnen mijn onderneming.

Controlerende tussenrekeningen

Controlerende tussenrekeningen zijn essentieel voor een gestroomlijnde boekhouding in industriële ondernemingen. Ze vormen categorie 2 binnen het decimale rekeningstelsel en zorgen voor transparantie en nauwkeurigheid.

Deze rekeningen controleren of de bewegingen op balansrekeningen correct zijn en of transacties overeenkomen met de financiële realiteit van het bedrijf. Gebruik ik ze correct, dan kan ik fouten opsporen voordat ze een probleem worden.

Bij mijn dagelijkse werkzaamheden houd ik altijd deze rekeningen in de gaten omdat ze me directe feedback geven over de financiële stromen. Het vereist nauwgezette aandacht voor detail, maar het loont altijd omdat ik zo foutloos kan werken.

Dankzij deze tussenrekeningen blijft de financiële administratie up-to-date en betrouwbaar. Nu laten we ons licht schijnen op ‘Rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen’.

Rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen

In mijn ervaring zijn rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen de ruggengraat van elke industriële onderneming. Deze grootboekrekeningen zorgen ervoor dat je een duidelijk overzicht behoudt van de materialen die je in huis hebt en de hoeveelheid middelen die nodig zijn voor productieprocessen.

Ze vormen een cruciale component van het decimale rekeningstelsel, wat betekent dat elke verandering zorgvuldig wordt geregistreerd en gecategoriseerd. Dit systeem helpt mij om mijn voorraadniveaus te beheren en optimaal in te kopen.

Daarnaast ben ik door dit stelsel altijd voorbereid op financiële rapportages. Met een goed georganiseerde administratie van mijn voorraden en grondstoffen kan ik snel inspelen op veranderingen in vraag en aanbod.

Het decimale rekeningstelsel zorgt voor een gestructureerde boekhouding en maakt het makkelijker om financiële beslissingen te onderbouwen. Elke beweging van goederen wordt nauwkeurig bijgehouden, wat bijdraagt aan de efficiëntie van mijn bedrijfsvoering.

Uitgebreide informatie over Decimale Stelsel Boekhouden

Het decimale rekeningstelsel maakt de wereld van boekhouden een stuk geordender en toegankelijker. Bedrijven in België zijn bij wet verplicht dit systeem te gebruiken, waardoor hun financiële administratie voor iedereen duidelijk is.

Mijn ervaring leert dat zo’n gestructureerde aanpak helpt om snel gegevens te vinden en vergelijken. Het biedt helderheid, zowel voor interne controles als voor externe verslaglegging.

In Nederland zie ik dat vrijwel elke onderneming het decimale stelsel hanteert. Het is overal ingeburgerd omdat het consistentie brengt; alle gelijksoortige rekeningen krijgen hun eigen plek binnen een logische reeks.

Dit gaat terug op de principes van Schmalenbach, die al in 1927 het fundament legde voor deze methodiek. Dankzij de decimale ordening kan ik effectief de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van mijn onderneming bijhouden.

Conclusie

Boekhouden met het decimale stelsel schept helderheid en structuur in je financiële administratie. Het is een krachtig hulpmiddel dat door iedereen snel te begrijpen en toe te passen is.

Vraag jezelf af: hoe makkelijk wordt boekhouden als alle cijfers netjes zijn gerangschikt? Implementeer deze systematiek en merk direct de impact op je efficiency. Voor verdere verdieping of begeleiding zijn talloze bronnen beschikbaar die je verder kunnen helpen.

Laat dit systeem de fundering zijn waarop jouw onderneming betrouwbaar en succesvol kan bouwen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het decimale stelsel in boekhouden?

Het decimale stelsel in boekhouden is een methode waarbij financiële gegevens georganiseerd worden aan de hand van een tientallig systeem, wat zorgt voor helderheid en efficiëntie in de financiële administratie.

2. Waarom gebruiken boekhouders het decimale stelsel?

Boekhouders gebruiken het decimale stelsel omdat het een gestructureerde manier biedt om transacties te categoriseren en snel toegang biedt tot financiële informatie, wat essentieel is voor nauwkeurige financiële rapportages.

3. Kan ik informatie over het decimale stelsel vinden op Wikipedia?

Ja, Wikipedia bevat uitgebreide informatie over het decimale stelsel, inclusief de toepassing ervan in boekhouden, waardoor je een betrouwbare bron hebt om je kennis te verdiepen.

4. Vereenvoudigt het decimale stelsel de analyse van bedrijfsgegevens?

Ja, door het gebruik van het decimale stelsel kunnen bedrijven hun gegevens gemakkelijker ordenen en analyseren, wat bijdraagt aan een doeltreffende besluitvorming en bedrijfsvoering.

Decimaal rekeningstelsel in industriële onderneming

8. Decimaal rekeningstelsel in industriële onderneming: In de wereld van industriële bedrijven speelt het decimale rekeningstelsel een cruciale rol bij het gestructureerd en efficiënt beheren van financiële gegevens.

Het is de sleutel tot heldere financiële rapportages en een transparante blik op de economische situatie van een onderneming.

Categorieën van het decimale rekeningstelsel

Het decimale rekeningstelsel in boekhouding brengt orde en duidelijkheid met zich mee. Elk nummer heeft zijn plaats en betekenis, wat het voor iedereen makkelijk leesbaar maakt. Hieronder vind je de belangrijkste categorieën die gebruikt worden:

 • Rubriek 0: Deze rubriek omvat rekeningen van vaste activa. Het gaat hier om langdurige bezittingen van een bedrijf, zoals gebouwen en machines.
 • Eigen vermogen (ev): Binnen het eigen vermogen vind je rekeningen die het financiële belang van de eigenaren in het bedrijf weergeven.
 • Voorzieningen: Deze categorie houdt rekeningen bij voor toekomstige uitgaven of verliezen waarvan de omvang nog onzeker is.
 • Lang vreemd vermogen: Hier staan schulden genoteerd die op lange termijn terugbetaald moeten worden.
 • Financiële rekeningen: Deze groeperen alles wat te maken heeft met de financiële positie, zoals bankrekeningen en leningen.
 • Controlerende tussenrekeningen: Ze worden gebruikt om transacties te volgen en te verifiëren voordat ze naar de juiste definitieve rekening gaan.
 • Rekeningen voor voorraden: Bij deze categorie horen alle soorten voorraden die een industriële onderneming aanhoudt, van afgewerkte producten tot grondstoffen.
 • Hulp- en grondstoffen: Dit zijn specifieke types voorraden die essentieel zijn voor het productieproces in een industrieel bedrijf.

Financiële rekeningen

Financiële rekeningen vormen de ruggengraat van een degelijke boekhouding. Ze houden zorgvuldig alle geldstromen in de gaten, van de kleinste uitgave tot de grootste inkomsten. Deze rekeningen geven me een helder beeld van de financiële gezondheid van mijn onderneming.

Ik zorg ervoor dat elke transactie nauwkeurig wordt geregistreerd, zodat ik altijd weet wat er met mijn betalingsmiddelen gebeurt en hoe de zaken ervoor staan met het lang vreemd vermogen en andere financiële aspecten van mijn bedrijf.

Gebruikmakend van het decimale stelsel, sorteer ik de financiële rekeningen logisch en efficiënt. Dit systeem maakt het mogelijk om snel en precies te werken. De duidelijke structuur helpt mij bij het opstellen van rapporten en het maken van doordachte financiële beslissingen.

Deze aanpak draagt bij aan een betrouwbare administratie, ongeacht de complexiteit van de financiële activiteiten binnen mijn onderneming.

Controlerende tussenrekeningen

Controlerende tussenrekeningen zijn essentieel voor een gestroomlijnde boekhouding in industriële ondernemingen. Ze vormen categorie 2 binnen het decimale rekeningstelsel en zorgen voor transparantie en nauwkeurigheid.

Deze rekeningen controleren of de bewegingen op balansrekeningen correct zijn en of transacties overeenkomen met de financiële realiteit van het bedrijf. Gebruik ik ze correct, dan kan ik fouten opsporen voordat ze een probleem worden.

Bij mijn dagelijkse werkzaamheden houd ik altijd deze rekeningen in de gaten omdat ze me directe feedback geven over de financiële stromen. Het vereist nauwgezette aandacht voor detail, maar het loont altijd omdat ik zo foutloos kan werken.

Dankzij deze tussenrekeningen blijft de financiële administratie up-to-date en betrouwbaar. Nu laten we ons licht schijnen op ‘Rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen’.

Rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen

In mijn ervaring zijn rekeningen voor voorraden en hulp- en grondstoffen de ruggengraat van elke industriële onderneming. Deze grootboekrekeningen zorgen ervoor dat je een duidelijk overzicht behoudt van de materialen die je in huis hebt en de hoeveelheid middelen die nodig zijn voor productieprocessen.

Ze vormen een cruciale component van het decimale rekeningstelsel, wat betekent dat elke verandering zorgvuldig wordt geregistreerd en gecategoriseerd. Dit systeem helpt mij om mijn voorraadniveaus te beheren en optimaal in te kopen.

Daarnaast ben ik door dit stelsel altijd voorbereid op financiële rapportages. Met een goed georganiseerde administratie van mijn voorraden en grondstoffen kan ik snel inspelen op veranderingen in vraag en aanbod.

Het decimale rekeningstelsel zorgt voor een gestructureerde boekhouding en maakt het makkelijker om financiële beslissingen te onderbouwen. Elke beweging van goederen wordt nauwkeurig bijgehouden, wat bijdraagt aan de efficiëntie van mijn bedrijfsvoering.

Uitgebreide informatie over Decimale Stelsel Boekhouden

Het decimale rekeningstelsel maakt de wereld van boekhouden een stuk geordender en toegankelijker. Bedrijven in België zijn bij wet verplicht dit systeem te gebruiken, waardoor hun financiële administratie voor iedereen duidelijk is.

Mijn ervaring leert dat zo’n gestructureerde aanpak helpt om snel gegevens te vinden en vergelijken. Het biedt helderheid, zowel voor interne controles als voor externe verslaglegging.

In Nederland zie ik dat vrijwel elke onderneming het decimale stelsel hanteert. Het is overal ingeburgerd omdat het consistentie brengt; alle gelijksoortige rekeningen krijgen hun eigen plek binnen een logische reeks.

Dit gaat terug op de principes van Schmalenbach, die al in 1927 het fundament legde voor deze methodiek. Dankzij de decimale ordening kan ik effectief de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van mijn onderneming bijhouden.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Boekhouden met het decimale stelsel schept helderheid en structuur in je financiële administratie. Het is een krachtig hulpmiddel dat door iedereen snel te begrijpen en toe te passen is.

Vraag jezelf af: hoe makkelijk wordt boekhouden als alle cijfers netjes zijn gerangschikt? Implementeer deze systematiek en merk direct de impact op je efficiency. Voor verdere verdieping of begeleiding zijn talloze bronnen beschikbaar die je verder kunnen helpen.

Laat dit systeem de fundering zijn waarop jouw onderneming betrouwbaar en succesvol kan bouwen.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.