Factureren aan vzw: Praktische gids voor het opstellen van facturen voor verenigingen met btw

In dit artikel

Het factureren aan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kan ingewikkeld lijken. Ik snap het, want ik heb zelf ook voor die uitdaging gestaan. Gelukkig heb ik veel onderzoek gedaan en ontdekte ik dat elke vzw strikte regels moet volgen bij het factureren, inclusief btw-verplichtingen.

In dit artikel leid ik je door de stappen om correct te factureren aan vzw‘s, met of zonder btw-vereisten. Blijf lezen, het wordt interessant!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is- zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit- maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis– en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een open laptop met Exact Boekhoudsoftware in een modern kantoor.

Samenvatting

 • Correct factureren aan een vzw vereist specifieke informatie op de factuur, zoals het btw-nummer, unieke factuurnummer, en een duidelijke beschrijving van geleverde goederen of diensten. Dit maakt het makkelijker voor beide partijen om financiën te beheren.
 • Vzw’s die btw – plichtig zijn, moeten hun facturen op tijd versturen, uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de btw verschuldigd werd. Correcte facturatie en bewaartermijnen zijn cruciaal om problemen met de belastingdienst te voorkomen.
 • Digitale facturatie biedt vele voordelen voor vzw’s, waaronder efficiëntie in het beheer van financiën, snellere betalingen door klanten en minder fouten in facturen door het gebruik van sjablonen.
 • Voor internationale facturering is het belangrijk om lokale btw – regels en valuta te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat de facturen voldoen aan internationale wetgeving en helpt onnodige kosten of misverstanden te voorkomen.
 • Er bestaan vrijstellingen en uitzonderingen voor bepaalde vzw’s of activiteiten die hen kunnen ontlasten van de btw-plicht. Het loont om na te gaan of jouw organisatie hiervoor in aanmerking komt.

Vereisten voor Facturatie aan een vzw

Om een factuur correct op te stellen voor een vereniging zonder winstoogmerk, moet je enkele belangrijke punten weten. Zorg ervoor dat je het btw-nummer en de juiste vermeldingen opneemt.

Belangrijke factuurvermeldingen

Het opstellen van een factuur vereist nauwkeurigheid en aandacht voor detail. Dit zorgt ervoor dat alle belangrijke informatie aanwezig is en voldoet aan de wettelijke normen. Hier zijn de essentiële elementen die elke factuur moet bevatten:

 1. De term ‘factuur’ – Duidelijk zichtbaar om het document als een officiële factuur te kenmerken.
 2. Factuurnummer – Een uniek volgnummer voor elke factuur helpt bij het bijhouden in de administratie.
 3. Datum van uitgifte – De dag waarop de factuur wordt gecreëerd, niet te verwarren met de leveringsdatum of dienstverlening.
 4. Gegevens van de vzw – Naam, adres, en BTW-identificatienummer van jouw organisatie moeten erop staan.
 5. Klantinformatie – Naam, adres, en indien van toepassing het BTW-nummer van de klant.
 6. Beschrijving van geleverde goederen of verrichte diensten – Een duidelijke omschrijving wat levert inzicht in wat gefactureerd wordt.
 7. Bedrag exclusief BTW – Het totaalbedrag zonder belasting toont aan wat de klant betaalt voor de producten of diensten zelf.
 8. BTW-tarief en bedrag – Vermeld welk percentage van BTW wordt aangerekend en hoeveel dit in euro’s is.
 9. Totaalbedrag inclusief BTW – Het eindtotaal dat de klant verschuldigd is, inclusief alle belastingen.
 10. Referenties naar eventuele voorgaande documenten zoals offertes of bestellingen.

Elk van deze punten draagt ​​bij aan een volledige en transparante weergave van de transactie tussen jouw vzw en je klanten of leveranciers. Dit maakt het makkelijker voor beide partijen om overzicht te houden over hun financiën en vergemakkelijkt boekhoudkundige processen.

Daarnaast kan het opnemen van betalingstermijnen, zoals uiterste betaaldatum, helpen bij snellere betaling door klanten. Ook biedt het een legitieme basis bij eventuele geschillen over late betalingen.

Voordat je een factuur verzendt, controleer altijd dubbel op foutjes om latere correcties met creditnota’s te voorkomen. Dit bespaart tijd voor zowel jou als je klant.

Door je strikt aan deze richtlijnen te houden, zorg je ervoor dat jouw vzw aan alle wettelijke eisen voldoet en maak je indruk met professionaliteit op klanten of partners.

BTW-verplichtingen van de vzw

Nu we weten welke gegevens er op een factuur moeten staan, kijken we naar de btw-verplichtingen van de vzw. Een vzw die btw-plichtig is, moet voor elke verkoop een factuur maken. Dit moet gebeuren uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de btw verschuldigd werd.

Het is belangrijk dat op deze facturen alle vereiste info staat. Denk aan namen, adressen, en specifieke details over de verkochte diensten of goederen.

Facturen bewaren is ook een must. Afhankelijk van het jaar en het boekjaar, varieert hoe lang je deze moet bijhouden. Een correcte factuur helpt niet alleen bij de administratie maar voorkomt ook problemen met de belastingdienst.

Als er iets niet klopt, gebruik je een creditnota om de fout te herstellen. Zorg ervoor dat je deze regels volgt om zowel jouw vzw als je klanten te beschermen.

De rol van BTW voor verenigingen

BTW speelt een grote rol voor vzw’s, vooral als het gaat om de administratie van verkopen en aankopen. Elk vzw moet een correct opgestelde factuur uitreiken voor de btw-administratie.

Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het helpt ook om helderheid te scheppen over de transacties. Facturen tonen gedetailleerd wat een vzw verkoopt of aankoopt, inclusief de belasting die daarover betaald moet worden.

Dit maakt het eenvoudiger om belastingverplichtingen te begrijpen en na te komen.

Een ander belangrijk aspect is dat vzw’s hun facturen op tijd moeten uitreiken. Ze hebben tot de 15de dag van de volgende maand na de belastingopeisbaarheid. Dit zorgt ervoor dat zowel de vzw als de afnemer niet in de problemen komt met de belastingdienst.

Bewaren van facturen is essentieel, omdat deze documenten moeten worden voorgelegd tijdens controles. Ze zijn een bewijs van de financiële handelingen en helpen bij het aantonen van correcte belastingaangiften.

“Een goede administratie is het halve werk.”

Mogelijke uitzonderingen en vrijstellingen voor vzw’s

Ik heb al wat jaren ervaring met het factureren aan vzw’s en heb gezien hoe complex het soms kan zijn. Maar, er zijn zeker mogelijkheden voor vrijstellingen en uitzonderingen die het leven een stuk makkelijker kunnen maken. Hier volgt een lijst:

 1. Vrijstelling voor kleine vzw’s: Als jouw organisatie minder dan 25.000 euro per jaar omzet, val je mogelijk onder de kleine ondernemersregeling. Dit betekent dat je geen BTW hoeft te heffen op jouw facturen. Controleer altijd of je hier recht op hebt.
 2. Specifieke activiteiten: Sommige activiteiten van vzw’s zijn vrijgesteld van BTW. Denk aan culturele events of educatieve diensten die niet commercieel van aard zijn. Het loont om na te gaan welke activiteiten dit precies zijn.
 3. Investeringen in sociale projecten: Als jouw vzw investeert in projecten met een sociaal karakter, kunnen hier speciale regelingen voor gelden zoals verminderde tarieven of vrijstellingen.
 4. Uitzonderingen gebaseerd op artikel 44 van het btw-wetboek: Dit artikel biedt ruimte voor talloze uitzonderingen waar jouw vzw gebruik van kan maken, afhankelijk van haar bedrijfsactiviteiten.
 5. Belastingvoordelen bij het leveren van bepaalde goederen of diensten: Als jouw vzw goederen of diensten levert die als essentieel worden beschouwd (bijvoorbeeld medische hulpmiddelen of educatief materiaal), kun je in aanmerking komen voor belastingvoordelen.
 6. Internationale samenwerking: Wanneer je internationaal samenwerkt, geldt soms dat je niet de lokale maar de buitenlandse BTW-regels moet volgen.
 7. Patrimoniumtaks en andere indirecte belastingen: Soms kan jouw vzw vrijgesteld worden van bepaalde indirecte belastingen zoals patrimoniumtaks, afhankelijk van het soort eigendommen dat ze bezit.

Door mijn ervaring heb ik geleerd altijd goed de regels na te gaan en waar mogelijk advies in te winnen over deze uitzonderingen en vrijstellingen; ze kunnen echt een verschil maken!

Voordelen van Digitaal Factureren voor vzw’s

Het overstappen op digitale facturen maakt alles sneller en eenvoudiger voor vzw’s. Met een paar klikken verstuur ik een factuur direct naar de penningmeester. Zo bespaar ik tijd en vermijd ik de kosten van papier en postzegels.

Mijn boekhouding blijft netjes en overzichtelijk, omdat alle facturen op één plek digitaal bewaard worden. Dit past perfect bij de bewaarplicht die onze vzw moet volgen.

Een ander voordeel is dat mijn facturen nu minder fouten bevatten. Door sjablonen te gebruiken, zorg ik ervoor dat elke factuur de juiste vermeldingen bevat. Dit voorkomt problemen met de btw-administratie en beschermt ons tegen mogelijke boetes.

Bovendien krijg ik sneller mijn geld, omdat klanten eenvoudig kunnen betalen via een link op de digitale factuur. Dit helpt ons om onze inkomstenstroom efficiënt te beheren en zorgt ervoor dat we ons kunnen focussen op wat echt belangrijk is: onze missie als vzw.

Hoe Elektronisch Factureren de Efficiëntie Kan Verbeteren

Als ik mijn ervaring deel, merk ik dat elektronisch factureren tijd bespaart en kosten vermindert. Ik hoef geen papieren facturen meer te printen, te posten of op te slaan. Dit maakt alles veel eenvoudiger.

Door automatisering en digitalisering heb ik fouten in facturen drastisch verminderd. Voordien vonden vergissingen plaats omdat alles handmatig werd ingevoerd, maar nu zorgt het systeem voor nauwkeurigheid.

Elektronisch factureren heeft mijn werkproces veranderd; het is efficiënter, sneller en foutloos.”

De digitale opslag van facturen maakt het ook gemakkelijker om ze terug te vinden en te beheren. Dat is vooral handig wanneer ik informatie moet voorleggen aan de btw-administratie of als ik snel een overzicht nodig heb van alle uitgaven en inkomsten.

Dankzij deze manier van werken, voldoe ik altijd aan de wettelijke vereisten zonder stress.

Belangrijke Overwegingen bij het Factureren aan Internationale Entiteiten

Factureren aan internationale klanten brengt extra stappen met zich mee. Ik moet altijd hun lokale btw-regels checken. Dit zorgt ervoor dat mijn facturen voldoen aan de wetgeving in hun land.

Ik gebruik software om me hierbij te helpen. Die houdt rekening met verschillende btw-tarieven en valuta. Dit maakt het een stuk makkelijker om correcte facturen op te stellen. Zo voorkom ik problemen met buitenlandse belastingdiensten.

Een ander punt van aandacht is het kiezen van de juiste valuta. Betalingen ontvangen in een andere muntsoort kan extra kosten met zich meebrengen. Daarom bespreek ik altijd vooraf in welke valuta we de betaling doen.

Soms open ik een rekening in de muntsoort van mijn klant. Dit helpt om wisselkoersrisico’s te verminderen. Goede communicatie met mijn internationale klanten is cruciaal. Het zorgt ervoor dat we beide precies weten wat we kunnen verwachten op het gebied van betaling en btw-verplichtingen.

Conclusie

We hebben gezien dat facturen opstellen voor vzw’s een duidelijke procedure vereist. De verplichte vermeldingen en btw-regels zijn essentieel. Je ziet nu hoe praktisch onze tips zijn.

Ze maken het proces eenvoudiger en efficiënter. Heb je al nagedacht over hoe je deze adviezen in jouw vzw kunt toepassen? Door deze strategieën te gebruiken, kun je veel tijd besparen en fouten vermijden.

Voor extra hulp kun je altijd online bronnen raadplegen of een professional inschakelen. Neem vandaag nog de stap om jouw facturatieproces te verbeteren. Jouw inzet levert zeker succes op!

Veelgestelde Vragen

1. Wat moet er op een factuur staan als ik diensten lever aan een vzw?

Een factuur voor een vzw dient de volgende vermeldingen te bevatten: gegevens van de leverancier en de vzw, datum van levering, beschrijving van goederen of diensten, bedrag exclusief btw, btw-tarief, en het totaalbedrag inclusief btw.

2. Zijn alle vzw’s verplicht om btw te betalen?

Niet alle vzw’s zijn btw-plichtig. Kleine vzw’s met een omzet onder een bepaalde drempel kunnen een vrijstelling krijgen. Gemengde btw-plichtige en gewone btw-plichtige organisaties moeten wel btw afdragen.

3. Hoe lang moet ik mijn facturen bewaren?

Facturen aan vzw’s moeten bijgehouden worden met een bewaartermijn van zeven jaar. Dit is belangrijk voor zowel uw administratie als voor controles door de btw-administratie.

4. Kan mijn vzw aftrek krijgen voor betaalde btw?

Als uw vzw btw-plichtig is, kunt u de betaalde btw aftrekken voor goederen en diensten die gebruikt worden voor uw btw-belaste activiteiten. Vrijgestelde handelingen geven geen recht op aftrek.

5. Wat gebeurt er als ik de btw-verplichtingen niet naleef?

Niet voldoen aan de btw-verplichtingen kan leiden tot boetes en naheffingen. Het is dus van groot belang dat u uw facturering correct opmaakt en uw administratie zorgvuldig bijhoudt.

6. Mag ik als artiest factureren aan een vzw zonder btw aan te rekenen?

Dit hangt af van de specifieke situatie. Als de diensten die u verricht onder vrijgestelde handelingen vallen of als u onder de kleine ondernemersregeling valt, kan het zijn dat u geen btw hoeft aan te rekenen. Let wel, het is belangrijk om dit per situatie te beoordelen.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven