De goodwill betekenis in het boekhouden: alles wat je moet weten | 2024

In dit artikel

Stel je voor, je staat op het punt een bedrijf te kopen maar stuit op de mysterieuze term ‘goodwill’. Geen zorgen, ik heb ook met die verwarring geworsteld en ben diep in de materie gedoken om het te begrijpen.

In dit artikel neem ik je mee in de wereld van goodwill, hoe het berekend wordt en wat het betekent voor jouw boekhouding. Lees snel verder en ontdek de ins en outs!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Goodwill is de extra waarde die een onderneming heeft bovenop de tastbare activa, zoals de merknaam, locatie en getraind personeel.
 • Het berekenen van goodwill kan met verschillende methoden, waaronder de overwinst formule, de DCF-formule en de EBITDA Multiple formule.
 • In de boekhouding wordt goodwill opgenomen als een immaterieel vast activum en moet het afgeschreven worden zonder een vastgestelde levensduur.
 • Er zijn fiscale consequenties verbonden aan goodwill die impact kunnen hebben op zowel verkoper als koper; het is namelijk onderhevig aan belastingheffing.
 • Strategieën zoals afschrijving toepassen of herwaardering van activa kunnen helpen om de fiscale lasten van goodwill in het boekhouden te verminderen.
 • Zorg voor een betrouwbaar financieel overzicht door hier de top boekhoudprogramma’s te vergelijken.

Wat is goodwill?

Een open boek en financiële tools op een bureau.

Goodwill is een term die je misschien wel hebt horen waaien bij het koffieapparaat, vooral als er gesproken wordt over bedrijfsovernames. Het is eigenlijk de meerwaarde die wordt betaald bovenop de tastbare balanswaarde van een onderneming, iets dat vaak pas echt interessant wordt bij het onderhandelen over de prijs of de waardebepaling van een bedrijf.

Positieve goodwill

Als ik mijn bedrijf verkoop en de balanswaarde lager is dan de marktwaarde, heb ik een stukje positieve goodwill gecreëerd. Dit komt door de kracht van mijn merknaam, de uitstekende locatie van mijn bedrijf, en het harde werk dat ik in de opleiding van mijn personeel heb gestoken.

Mijn klanten weten wat ze aan me hebben en blijven terugkomen. Dat alles bij elkaar optellend vormt een waarde die je niet direct op de balans ziet, maar zeker aanwezig is.

Een goede reputatie en een sterk klantenbestand zijn goud waard en maken onderdeel uit van de immateriële vaste activa van mijn bedrijf. Ik weet dat investeerders bereid zijn meer te betalen dan alleen voor de tastbare bezittingen zoals voorraad of patenten.

Ze kopen ook de potentie voor toekomstige inkomsten, iets wat ik door jarenlang consistent kwaliteit te leveren, heb opgebouwd. Het is dit extraatje waarvoor ze bereid zijn te betalen en dat noemen we positieve goodwill.

Persoonlijke goodwill

Persoonlijke goodwill zit in de unieke kracht van een ondernemer, zoals mijn innovatieve ideeën of mijn speciale netwerk. Het gaat om de meerwaarde die ik geef aan mijn bedrijf, iets wat niet zomaar door anderen gekopieerd kan worden.

Dit soort goodwill kan ontstaan doordat ik bijvoorbeeld een geweldige reputatie heb opgebouwd of unieke vaardigheden bezit die zorgen voor betere resultaten.

Ik besef dat mijn persoonlijke bijdrage essentieel is voor de merkwaarde en de winstcapaciteit van mijn bedrijf. Zo kan mijn persoonlijke goodwill zelfs een sleutelrol spelen bij de verkoopprijs als ik besluit mijn bedrijf te verkopen.

Klanten en relaties hebben vaak een sterke binding met mij persoonlijk en dat vertegenwoordigt een significante waarde die in geld uitgedrukt wordt wanneer het tijd is om afscheid te nemen van mijn bedrijf.

Ondernemingsgoodwill

Ondernemingsgoodwill is echt iets bijzonders. Het toont de extra waarde van mijn bedrijf die niet direct zichtbaar is op de balans. Denk hierbij aan de reputatie, klantenkring en zelfs het team dat in mijn bedrijf werkt.

Deze factoren maken mijn onderneming uniek en laten het uitblinken ten opzichte van concurrenten. Het gaat om meer dan alleen de tastbare zaken; het is de magie die ervoor zorgt dat klanten terug blijven komen.

Deze vorm van goodwill is goud waard wanneer ik mijn bedrijf wil verkopen. Het laat zien dat er potentie is voor toekomstige winsten, ver boven wat de huidige cijfers aangeven. Kopers zijn vaak bereid meer te betalen voor dat toekomstbeeld en dat kan de verkoopprijs flink opdrijven.

En nu, laten we eens kijken hoe ik deze goodwill precies bereken.

Goodwill berekenen

Een vrouwelijke zakelijke professional schudt handen met een nieuwe partner in een modern kantoor.

Om de waarde van goodwill te bepalen in het boekhouden, duiken we in de wereld van cijfers en formules. We gaan ontdekken hoe je door middel van verschillende methoden de soms ongrijpbare financiële waarde van een bedrijf bovenop zijn tastbare activa kunt vaststellen.

De overwinst formule berekening

Ik leg je graag uit hoe we de overwinst formule toepassen bij de berekening van goodwill. Eerst nemen we de overwinst van de afgelopen drie jaar en kijken naar de trends en stabiliteit.

Die stabiliteit is relevant; het laat zien dat het bedrijf betrouwbaar presteert. Daarna vermenigvuldigen we de gemiddelde overwinst met een factor, die meestal tussen de drie en vijf ligt.

Deze factor reflecteert het risicoprofiel van de onderneming; een hogere factor wordt gebruikt bij minder risico.

Deze methode geeft ons een goed beeld van wat de eigenaar extra heeft verdiend bovenop een redelijk salaris en rente op eigen vermogen. Het is een manier om de intrinsieke waarde van het bedrijf te bepalen, boven die van tastbare activa zoals eigendom, merken of octrooien.

Met deze berekening in handen kunnen we dan de volgende stap zetten: de DCF-formule berekening. Dit leidt ons naar een nog gedetailleerdere analyse van wat een onderneming werkelijk waard is.

De DCF-formule berekening

Overwinst formules geven een goed beeld van de meerwaarde van een bedrijf, maar voor een diepgaander inzicht wenden we ons tot de DCF-methode. Deze formule kijkt naar de toekomstige cashflows om de werkelijke waarde van een onderneming te bepalen.

Als ik de verwachte kasstromen projecteer, gebruik ik discounting om de netto contante waarde (NCW) vast te stellen, wat essentieel is voor het berekenen van goodwill.

Het mooie aan de DCF-methode is dat deze rekening houdt met meerdere toekomstscenario’s en de tijdswaarde van geld. Dit maakt het tot een betrouwbare benadering voor bedrijfswaardering en helpt mij bij het inschatten van de prijs die ik zou moeten betalen bovenop het nettovermogen van een bedrijf bij een overname.

Door nauwkeurig de toekomstige cashflows in te schatten en te actualiseren naar de huidige waarde, krijg ik een realistisch beeld van wat een onderneming echt waard is.

De EBITDA Multiple formule berekening

Ik pak de rekenmachine erbij en ga aan de slag met de EBITDA Multiple formule. Dit is een krachtig hulpmiddel om de waarde van een bedrijf te bepalen, vooral bij een overname. Eerst zoek ik de EBITDA op, wat staat voor de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

Het geeft een helder beeld van de operationele prestaties omdat het geen rekening houdt met financiële en fiscale keuzes en niet-cash kosten zoals afschrijvingen.

Vervolgens vermenigvuldig ik de EBITDA met een factor, die we de ‘multiple’ noemen. Deze factor is gebaseerd op vergelijkbare transacties binnen dezelfde industrie en geeft aan wat investeerders bereid zijn te betalen voor elk euro aan EBITDA.

Een hogere multiple duidt op een grotere waarde of potentieel van het bedrijf. Door deze eenvoudige maar doeltreffende formule toe te passen, onthul ik wat er werkelijk achter de cijfers schuilt en krijg ik inzicht in hoeverre investeringen zich kunnen vertalen in toekomstige groei.

Goodwill in de boekhouding

Financiële gegevens en formulegrafieken op kantoor met stadsgezichtfotografie.

Goodwill speelt een cruciale rol in de boekhouding en het is belangrijk om te begrijpen hoe dit immateriële activum behandeld wordt; lees verder om de ins en outs te ontdekken.

Goodwill activeren en afschrijven

Ik begrijp hoe belangrijk het is om de waarde van goodwill in mijn boekhouding op te nemen. Activeren en afschrijven van goodwill waken over de nauwkeurigheid van mijn financiële verslaglegging.

 1. Ik identificeer de aangekochte goodwill door het verschil tussen de koopprijs en de werkelijke waarde van netto activa vast te stellen.
 2. Deze extra waarde activeer ik als een immateriële vaste activa op de debetzijde van mijn balans.
 3. Afschrijven doe ik jaarlijks, waarbij ik rekening houd met het feit dat er geen vaste levensduur bepaald is voor goodwill.
 4. Elk jaar maak ik een schatting over hoeveel van deze geactiveerde goodwill niet meer terugverdiend kan worden.
 5. Die geschatte vermindering schrijf ik af tegen mijn resultatenrekening, waardoor mijn bedrijfsresultaat realistisch blijft.
 6. Voor deze afschrijving gebruik ik vaak een systematische verdeelsleutel, gebaseerd op mijn voorspelde toekomstige cashflows.
 7. Tijdens due diligence herwaardeer ik regelmatig de aanwezige goodwill om ervoor te zorgen dat deze nog steeds gerechtvaardigd is.
 8. Bij een significante daling in verwachte cashflows of technologische veranderingen pas ik een extra afschrijving toe, dit wordt soms badwill genoemd.
 9. Mocht er sprake zijn van negatieve goodwill, bijvoorbeeld als gevolg van onverwachte winsten na aankoop, dan rapporteer ik dit apart in mijn boekhouding.

Jaarlijks mutatieoverzicht

Nadat we hebben gekeken naar hoe goodwill geactiveerd en afgeschreven wordt in de boekhouding, is het nu tijd om de focus te leggen op iets wat minstens net zo belangrijk is: het jaarlijks mutatieoverzicht van de goodwill. Dit document is cruciaal voor elke onderneming om de veranderingen in de waarde van goodwill nauwgezet bij te houden. Hieronder geef ik een overzicht in tabelvorm, zodat je in een oogopslag kunt zien hoe dit in elkaar steekt.

Jaar Beginwaarde Toevoegingen Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingen Eindwaarde
2021 € 100.000 € 20.000 € 5.000 € 0 € 115.000
2022 € 115.000 € 15.000 € 5.000 € 2.000 € 123.000

De tabel hierboven toont duidelijk hoe de waarde van goodwill ontwikkelt over de tijd. Het geeft weer dat door verschillende mutaties, zoals toevoegingen en afschrijvingen, de waarde kan groeien of afnemen. Dit inzicht is essentieel, omdat het ons helpt de groei en het potentieel van een bedrijf beter te begrijpen.

De goodwill betekenis in het boekhouden: alles wat je moet weten

Goodwill in het boekhouden is echt een uniek concept. Het vertegenwoordigt die extra financiële waarde van mijn onderneming die niet direct uit de balans blijkt. Om het simpel te zeggen, als ik mijn bedrijf verkoop, is er vaak een bedrag dat de koper bereid is meer te betalen dan wat de harde cijfers aangeven.

Dat noemen we goodwill. Denk hierbij aan de sterke merknaam, klantenkring en zelfs de medewerkers die ik heb opgebouwd; dat draagt allemaal bij aan mijn goodwill.

Bij een overname spelen deze factoren een grote rol. De koper kijkt niet alleen naar het tastbare vermogen maar ook naar dit ‘onzichtbare’ vermogen dat mijn bedrijf zo waardevol kan maken.

Voor mij als verkoper betekent dit dat ik misschien een veel hogere prijs kan vragen dan alleen voor mijn gebouwen, machines en voorraad. In het boekhouden behandel ik deze goodwill als een activa, en hoewel het niet fysiek aanwezig is, heeft het een echte impact op de waardebepaling van mijn onderneming.

Goed om te weten: investeringsaftrek is hier niet van toepassing, want goodwill creëren is geen fysieke investering in mijn bedrijf.

Fiscale aspecten van goodwill

Als het aankomt op de fiscale aspecten van goodwill, bevinden we ons op complex terrein met aanzienlijke gevolgen voor zowel koper als verkoper. Het begrijpen van de belastingregels verbonden aan goodwill kan je helpen slimme beslissingen te maken die jouw financiële plaatje positief beïnvloeden.

Verplichte belastingheffing

Bij de verkoop van een bedrijf ontstaat vaak goodwill. Dit is het extra bedrag dat kopers bereid zijn te betalen bovenop de tastbare activa van de onderneming. Het is cruciaal om te weten dat over deze goodwill belasting betaald moet worden.

De belastingdienst ziet dit namelijk als een vorm van inkomsten uit de verkoop. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan de verkoop van goodwill belastingvrij zijn, maar die situaties zijn uitzonderingen.

Ik houd altijd rekening met de verplichte belastingheffing op goodwill bij de waardebepaling van een onderneming. Een correcte waardering is essentieel, want het beïnvloedt de aangifte die ik indien bij de belastingdienst.

Die waardering en de daarmee gepaard gaande belastingverplichtingen moeten accuraat weergegeven worden in de jaarrekening om problemen met de fiscus te voorkomen. Om duidelijkheid te krijgen over deze complexe materie, bekijk ik elk voorbeeld van goodwill en pas ik toe wat ik geleerd heb op het gebied van bedrijven en belastingheffing.

Heffing verlagen of stellen

Na het bespreken van de verplichte belastingheffing op goodwill, kom ik nu bij manieren om deze heffing te verminderen of uit te stellen. Dit is een belangrijk onderdeel voor bedrijven die hun fiscale lasten willen optimaliseren.

 • Goodwill kan soms zorgen voor een flinke belastingheffing, maar er zijn strategieën om deze kosten te beperken.
 • Met slimme planning kunnen ondernemingen hun fiscale positie verbeteren door de heffing te verlagen of uit te stellen.
 1. Afschrijving van goodwill toepassen: Door afschrijving kun je de kosten van goodwill over meerdere jaren verspreiden.
 2. Fiscale reserves vormen: Zet winsten opzij in een reservefonds om toekomstige belasting op goodwill te verminderen.
 3. Herwaardering van activa: Soms kun je activa herwaarderen waardoor er minder verschil is tussen boekwaarde en werkelijke waarde, wat invloed heeft op de berekende goodwill.
 4. Samenvoeging van ondernemingen: Bij fusies kunnen de fiscale gevolgen van goodwill anders uitpakken en potentieel voordeliger worden.
 5. Overleg met de fiscus: Onderhandelen met de belastingautoriteiten kan leiden tot afspraken over het betalen van de heffingen.

Wanneer is goodwill fiscaal aftrekbaar?

We hebben net besproken hoe je de belastingdruk op goodwill kunt verlagen, maar nu vraag je je waarschijnlijk af: onder welke omstandigheden kun je goodwill aftrekken voor de belasting? Laten we eens kijken naar wanneer goodwill fiscaal aftrekbaar is.

 • Goodwill mag afgetrokken worden over een vastgestelde termijn. Fiscale regels bepalen deze periode en het kan jaarlijks verschillen.
 • De afschrijvingstermijn van goodwill is vaak korter dan die van fysieke vaste activa zoals een bedrijfspand.
 • Voor het fiscaal aftrekken van goodwill moet deze worden geactiveerd op de balans. Dit betekent dat de kosten niet direct ten laste van het resultaat komen.
 • Het is mogelijk dat voor specifieke goodwill zoals persoonlijke of ondernemingsgoodwill andere fiscale regels gelden voor de aftrekbaarheid.
 • Bij verkoop of liquidatie van een onderneming kan de resterende boekwaarde van de goodwill ineens fiscaal aftrekbaar zijn.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de betekenis van goodwill in het boekhouden?

Goodwill in het boekhouden verwijst naar de meerwaarde die ontstaat wanneer een bedrijf wordt gekocht voor meer dan de waarde van zijn tastbare activa en verplichtingen.

2. Hoe wordt goodwill op de balans weergegeven?

Goodwill wordt op de balans als immaterieel actief opgenomen en vertegenwoordigt toekomstige economische voordelen die voortvloeien uit aangekochte activa die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd en apart gewaardeerd.

3. Is een voorbeeld van goodwill altijd positief voor een bedrijf?

Niet noodzakelijk; hoewel goodwill kan wijzen op een sterke reputatie of merkwaarde, vereist het onderhoud en kan het aan waardevermindering onderhevig zijn, wat financiële implicaties kan hebben.

4. Hoe bepaal je de waarde van goodwill?

De waarde van goodwill wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de aankoopprijs van een bedrijf en de som van de fair value van zijn identificeerbare netto activa.

Conclusie

Goodwill speelt een cruciale rol bij de waardering van bedrijven. Het laat zien hoeveel meer een koper bereid is te betalen bovenop de tastbare activa. Deze meerwaarde komt door de reputatie, klantenkring en het potentieel van het bedrijf.

Voor een succesvolle overname is inzicht in de juiste berekening essentieel. Goed begrip van goodwill leidt tot slimmere investeringsbeslissingen. Dus duik erin, leer de kneepjes en maak je boekhoudvaardigheden nog sterker!

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.