Kpi Voorbeelden Financiële Administratie: Belangrijke Voorbeelden | 2024

In dit artikel

Stel je voor, je bent verdwaald in de wereld van financiële KPI’s en je weet niet welke je moet kiezen. Je bent niet alleen; deze uitdaging ken ik maar al te goed en na grondig onderzoek heb ik handvatten gevonden.

In dit artikel ontdek je de meest essentiële KPI’s voor financiële administratie die echt het verschil maken. Blijf lezen en maak van cijfers je beste vrienden!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • KPI’s zoals brutowinstmarge, operationele winstmarge en DSO zijn cruciaal om de financiële gezondheid en efficiëntie van een bedrijf te meten.
 • Liquiditeitsratio’s zoals de current ratio en quick ratio geven belangrijke inzichten in het vermogen van een onderneming om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • Financieel managers en CFO’s vertrouwen op KPI’s zoals rendement op investering (ROI) en nettowinstmarge om strategische beslissingen te ondersteunen en financiële doelen scherp te stellen.
 • Door het gebruik van KPI’s kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, efficiënt werkkapitaal beheren en de algehele bedrijfsvoering optimaliseren.
 • Het monitoren van KPI’s zoals de kosten per verwerkte factuur en doorlooptijd per verwerkte factuur helpt bij het identificeren van verbeterpunten in processen binnen de financiële administratie.
 • Ontdek hoe je efficiëntie kan boosten met de top boekhoudprogramma’s hier.

Wat is een KPI in de financiële administratie?

Persoon analyseert financiële rapporten met grafieken en grafieken in stadskantoor.

Na de inleiding duiken we gelijk in de kern van het onderwerp. Een KPI, of Key Performance Indicator, is een krachtig hulpmiddel binnen de financiële administratie. Het is als een kompas voor je bedrijf; het wijst je op wat goed gaat en waar je mogelijk je koers moet bijstellen.

KPI’s zijn de cijfers en percentages die je vertellen hoe je organisatie er financieel voor staat. Ze geven inzicht in winstgevendheid, liquiditeit en operationele efficiëntie.

Gebruiken we bijvoorbeeld de current ratio, dan meten we de verhouding tussen vlotte activa en kortlopende schulden. Dit zegt iets over hoe goed een bedrijf op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Een andere veelgebruikte KPI is de omloopsnelheid van crediteuren, die weergeeft hoe snel je als bedrijf je schulden aflost. Door zo’n KPI te volgen, kun je beter sturen op geldstromen binnen je onderneming en zorg je ervoor dat geen enkele euro ongemerkt door je vingers glipt.

Belang van KPI’s binnen de financiële afdeling

Een financieel rapport met grafieken en zakelijke omgeving.

Een financieel team analyseert KPI-gegevens in een moderne kantooromgeving. KPI’s zijn de kompassen van de financiële afdeling; ze wijzen ons de weg naar succes en voorkomen dat we verdwalen in zeeën van cijfers en rapporten. Ze meten hoe effectief we zijn in het beheren van liquide middelen, zoals weergegeven door de quick ratio, of in het snel innen van betalingen via de DSO (Days Sales Outstanding).

Zonder KPI’s zouden we niet weten of onze inspanningen werkelijk vruchten afwerpen of zouden we mogelijkheden missen om onze processen te verbeteren.

Ik gebruik deze cruciale getallen om te toetsen of we op koers liggen richting onze doelen. Het draait allemaal om het verbinden van dagelijkse taken met grotere bedrijfsstrategieën.

Dit betekent dat ik regelmatig kijk naar indicatoren zoals operationele kasstroom en rendement op investeringen (ROI) om zeker te stellen dat elke euro die wordt uitgegeven of geïnvesteerd bijdraagt aan het vergroten van de waarde voor aandeelhouders.

Werken met KPI’s is niet louter een oefening in getallen; het is een strategische dans die vraagt om precisie, timing en continu aanpassingsvermogen.

KPI Voorbeelden voor Financiële Administratie

Een financieel team analyseert KPI-gegevens in een moderne kantooromgeving.

Ik houd altijd mijn ogen open voor krachtige KPI’s die de financiële gezondheid van een organisatie weerspiegelen. Hier zijn enkele overtuigende voorbeelden die elke financiële administratie zou moeten volgen:

 • Brutowinstmarge: Dit toont het percentage van de omzet dat overblijft na het aftrekken van de kosten van verkochte goederen. Een hoge brutowinstmarge wijst op een efficiënte productie en een sterk prijsbeleid.
 • Operationele winstmarge: Deze KPI geeft inzicht in hoeveel er van elke euro aan inkomsten als operationele winst overblijft. Het is essentieel voor het meten van de efficiëntie van bedrijfsprocessen.
 • DSO (Days Sales Outstanding): Deze indicator meet hoe lang het duurt voordat ontvangsten uit verkopen binnenkomen. Een lagere DSO betekent sneller innen, wat goed is voor de cashflow.
 • Kasstromen: De kasstroomoverzichten bieden inzicht in de geldbewegingen binnen het bedrijf en zijn cruciaal voor liquiditeitsbeheer.
 • Rate of return (rendement op investering): Dit berekent hoe effectief het bedrijf geïnvesteerd kapitaal omzet in winst, een belangrijk cijfer voor investeerders.
 • Netto contante waarde (NCW): De NCW berekent de contante waarde van toekomstige kasstromen, afgezet tegen de initiële investering; dit helpt bij beoordeling lange termijn projecten.

Top KPI’s voor financieel managers en CFO’s

Als financieel manager of CFO werk ik constant met KPI’s om de prestaties van mijn organisatie te meten. Deze key performance indicators helpen mij en mijn team om financiële doelen scherp te stellen en beslissingen strategisch te ondersteunen. Hier volgt mijn lijst van top KPI’s die onmisbaar zijn:

 • De Liquiditeitsratio’s: Deze ratio’s, zoals de current ratio en acid test ratio, tonen hoe goed mijn bedrijf op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ze zijn essentieel voor het bewaken van onze liquiditeit.
 • Winstgevendheidsratio’s: Met deze KPI’s beoordeel ik hoe efficiënt we winst genereren uit onze operaties. Rendement op investering (ROI) en netto winstmarges geven me inzicht in de algemene gezondheid van het bedrijf.
 • Schuldratio’s: Totale schuld/activa-ratio geeft weer hoeveel van ons vermogen gefinancierd is door schulden. Dit is cruciaal om mijn leencapaciteit en solvabiliteit te begrijpen.
 • Operationele KPI’s: Ik kijk naar omloopsnelheid debiteuren en crediteuren om te analyseren hoe effectief we ons werkkapitaal beheren. Een lagere DSO betekent snellere inning, wat positief is voor onze cashflow.
 • Investeringsrendement KPI’s: Interne opbrengstvoet (IRR) en samengestelde gemiddelde groeisnelheid (CAGR) gebruik ik om de potentiele groei van investeringen over tijd te monitoren.
 • Budget versus werkelijk: Het vergelijken van geplande cijfers met daadwerkelijke resultaten helpt mij afwijkingen vroegtijdig te identificeren en bij te sturen waar nodig.
 • Cashflowprognoses: Goede voorspellingen zorgen ervoor dat we altijd genoeg geld hebben om operaties soepel te laten verlopen en aan verplichtingen te voldoen.

KPI’s voor de debiteurenadministratie

6. KPI’s voor de debiteurenadministratie: Het slim inzetten van KPI’s bij debiteurenbeheer kan het verschil maken tussen een gezonde cashflow en financiële knelpunten. Ik neem je mee in de wereld van debiteurenadministratie, waar we met de juiste KPI’s risico’s reduceren en ons kapitaal efficiënt beheren.

DSO (Days Sales Outstanding)

DSO staat voor het aantal dagen dat het gemiddeld duurt voordat mijn onderneming haar uitstaande facturen incasseert. Het is een cruciale maatstaf voor hoe snel klanten betalen en beïnvloedt direct de cashflow en het werkkapitaal.

Met een eenvoudige formule bereken ik deze KPI: ik deel het totale bedrag van uitstaande facturen door de totale omzet, en vermenigvuldig dit getal vervolgens met het aantal dagen in de periode.

Een lagere DSO betekent dat ik sneller mijn geld ontvang en een sterker debiteurenbeheer heb. Dit cijfer gebruik ik om mijn bedrijfsstrategieën bij te sturen en ervoor te zorgen dat ik op koers blijf om mijn financiële doelstellingen te behalen.

Het houden van een strakke DSO is essentieel voor de gezondheid van mijn onderneming, omdat het mij inzicht geeft in potentiële risico’s en mogelijkheden tot verbetering van processen binnen het bedrijf.

Aantal facturen verwerkt per medewerker

Naast het nauwlettend volgen van de DSO, houd ik altijd scherp in de gaten hoeveel facturen elke medewerker verwerkt. Dit geeft me een helder beeld van onze werklastverdeling en werkefficiëntie.

We streven ernaar om de productiviteit op peil te houden zonder dat de nauwkeurigheid van onze gegevensinvoer in het geding komt. Door deze KPI zorgvuldig te meten, merk ik direct waar verbeteringen mogelijk zijn in onze processen.

Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen op maximale capaciteit kan presteren. Dit betekent dat ik continu zoek naar manieren om de eerste doorlooptijd te verkorten en het percentage facturen zonder fouten te verhogen.

Een soepel lopende debiteurenadministratie is tenslotte cruciaal voor de financiële gezondheid van ons bedrijf. Met deze benadering kunnen we ook potentiële knelpunten in onze workflow identificeren en aanpakken, waardoor we uiteindelijk onze algehele bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.

De 4 belangrijkste KPI’s voor een crediteurenadministratie

Zorgen voor een efficiënte crediteurenadministratie is cruciaal; het gaat tenslotte om de uitgaven van je onderneming. We gaan dieper in op de vier KPI’s die onontbeerlijk zijn om prestaties te meten en financiële processen te optimaliseren.

De kosten per verwerkte factuur

Ik houd nauwlettend de kosten per verwerkte factuur in de gaten, want dit zegt veel over de efficiëntie van onze crediteurenadministratie. Het is een directe weerspiegeling van wat het bedrijf kwijt is aan het verwerkingsproces van elke factuur.

Als deze kosten laag zijn, betekent dit dat we slim en kosteneffectief werken.

Het analyseren van deze KPI helpt mij continu verbeteringen te signaleren. Ik zoek naar manieren om het factuurverwerkingsproces verder te stroomlijnen en kostenbesparingen te realiseren.

Met een lagere kostenpost voor elke factuur, leveren we niet alleen een bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf maar optimaliseren we ook onze interne processen voor betere financiële rapportages en managementeffectiviteit.

De doorlooptijd per verwerkte factuur

Naast de kosten is ook de doorlooptijd per verwerkte factuur een cruciale maatstaf voor efficiëntie. Deze KPI laat zien hoe lang het duurt om een factuur van ontvangst tot definitieve afhandeling te verwerken.

Snellere verwerking leidt tot betere cash flow, terwijl traagheid juist kansen op snelle inkomsten kan vertragen.

Het streven naar snellere doorlooptijden stimuleert me om voortdurend te zoeken naar verbeteringen in onze processen. Dit betekent dat ik kritisch kijk naar elke stap, van de ontvangst van een factuur tot het vastleggen in ons systeem en de uiteindelijke betaling.

Door mijn focus op eerste doorlooptijd en nauwkeurigheid van gegevensinvoer, werk ik aan het minimaliseren van fouten en het versnellen van het hele proces.

Het aantal verwerkte facturen per medewerker, per dag

Werken met facturen kan knap lastig zijn, en daarom houd ik scherp in de gaten hoeveel facturen mijn team verwerkt. Dit aantal laat zien hoe efficiënt we bezig zijn en zorgt ervoor dat we onze workflow continu kunnen verbeteren.

Het geeft ook inzicht in de productiviteit van mijn medewerkers, en dat helpt ons om de prestaties als team te versterken.

Een hoge score op deze KPI betekent dat we snel en effectief zijn in het verwerken van facturen, wat natuurlijk van groot belang is voor onze crediteurenadministratie. Ik streef ernaar dat elke medewerker een maximaal aantal facturen afhandelt binnen de beschikbare werktijd, zonder in te boeten op nauwkeurigheid of kwaliteit.

Dit houden we bij om onze kosten per factuur te drukken en snellere doorlooptijden te realiseren.

Percentage afwijkingen op facturen

Het bijhouden van het percentage afwijkingen op facturen laat mij zien hoe nauwkeurig mijn team werkt. Een hoog percentage betekent vaak dat er ergens in het proces dingen misgaan, en dat kan risico’s met zich meebrengen.

Om deze reden streef ik er altijd naar dit percentage zo laag mogelijk te houden. Het toont niet alleen aan hoe efficiënt wij zijn, maar het helpt ook om de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Ik zie het als een spel van precisie; elke factuur die correct de deur uitgaat, is een punt voor ons. Dit motiveert niet alleen mijn team om scherp te blijven, maar zorgt ook voor minder wanbetaling en een sterke balans.

Op naar de volgende uitdaging: KPI’s voor liquiditeit verbeteren!

Financiële KPI’s voor liquiditeit

Ik kijk altijd scherp naar de financiële KPI’s voor liquiditeit. Ze geven me inzicht in hoe vlot mijn bedrijf zijn kortetermijnverplichtingen kan voldoen.

 • DSO (Days Sales Outstanding): Deze waardevolle KPI vertelt mij hoe lang het duurt voordat mijn klanten betalen. Een lage DSO betekent dat geld sneller binnenkomt, wat goed is voor de cashflow.
 • Quick ratio: Ook bekend als de zuurtestratio, meet deze KPI mijn vermogen om lopende schulden te betalen zonder te rekenen op de verkoop van voorraden. Een hogere quick ratio wijst op een gezonde liquiditeit.
 • Current ratio: Het geeft de verhouding weer tussen mijn vlottende activa en huidige passiva. Deze ratio helpt mij te bepalen of ik genoeg middelen heb om mijn rekeningen op korte termijn te betalen.
 • Cash conversion cycle: Dit toont aan hoe efficiënt ik goederen omzet in cash. Ik streef ernaar deze cyclus zo kort mogelijk te houden voor maximale liquiditeit.
 • Omslagsnelheid van de crediteuren: Hierbij controleer ik hoe snel ik mijn leveranciers betaal. Te snel betalen kan mijn cashflow beperken, maar langzaam betalen kan relaties met leveranciers schaden.
 • Netto werkkapitaal: Dit laat zien wat er overblijft als ik alle kortetermijnschulden aftrek van de vlottende activa. Positief netto werkkapitaal suggereert dat er voldoende middelen zijn om groei te financieren.
 • Operationele cashflow: Ik onderzoek altijd zorgvuldig hoeveel contant geld wordt gegenereerd door reguliere bedrijfsactiviteiten. Sterke operationele cashflows zijn essentieel om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorbeelden van financiële KPI’s voor managementeffectiviteit

Effectief management is cruciaal voor het succes van elke financiële afdeling. Ik gebruik verschillende financiële KPI’s om te beoordelen hoe goed het management presteert en waar verbetering mogelijk is.

 • Return on Investment (ROI): Deze maatstaf toont de winstgevendheid van de investeringen die ik doe. Een hoge ROI betekent dat mijn investeringsbeslissingen verstandig zijn.
 • Eigen Vermogen Rendement: Hier meet ik hoe effectief het ingezette eigen vermogen is in het genereren van winsten. Dit geeft aan of ik kapitaal op de juiste manier inzet.
 • Omslagtijd Crediteuren: Analyseer hoe snel mijn bedrijf schulden aflost. Een korte omslagtijd wijst op een efficiënt beheer van betalingen aan leveranciers.
 • Net Present Value (NPV): Bereken de huidige waarde van toekomstige kasstromen om de waarde van langetermijnprojecten te bepalen. Positieve NPV duidt op goede projectselectie.
 • Winst per Aandeel (EPS): Beoordeel dit om te zien hoeveel winst er beschikbaar is voor aandeelhouders, wat iets zegt over het succes van mijn strategieën.
 • Afschrijvingen: Houd in de gaten hoe afschrijvingen invloed hebben op mijn financiële resultaten. Correcte afschrijvingen tonen aan dat ik activa realistisch waardeer.
 • Dekkingsgraad: Evalueer hiermee of er voldoende inkomsten zijn om operationele kosten en rente te dekken, wat wijst op een solide operationeel management.
 • Geliquideerd Dividendrendement: Ontdek hoeveel dividendbedrag uitgekeerd wordt aan aandeelhouders ten opzichte van hun investering, wat reflecteert op lange termijn groeipotentieel en beleid.

KPI’s inzake winstgevendheid voor de financiële afdeling

Na het bespreken van managementeffectiviteit, richten we ons nu op winstgevendheid, een cruciaal aspect voor elke financiële afdeling. Optimalisatie van de winst is waar het uiteindelijk om draait en daarvoor zijn specifieke KPI’s ontwikkeld.

 • Brutomarge: Deze KPI helpt mij te begrijpen hoeveel winst ik maak na het betalen van de directe kosten die verbonden zijn aan mijn producten of diensten. Het geeft inzicht in hoe efficiënt ik omga met de kosten van verkochte goederen.
 • Netto winstmarge: Hiermee houd ik in de gaten welk percentage van de inkomsten overblijft als netto winst. Dit toont aan hoe goed ik beheerskosten controleer en marge behoud.
 • ROI (Return on Investment): Ik gebruik deze belangrijke indicator om te meten hoe effectief investeringen bijdragen aan onze winstgevendheid. Dit helpt mij om slimme keuzes te maken over waarin we ons geld steken.
 • EBITDA-marge: Deze KPI laat zien welk percentage van de omzet overblijft na aftrek van operationele kosten zoals loon en huur, maar vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het geeft een duidelijk beeld van onze operationele prestaties.
 • Omloopsnelheid voorraden: Ik kijk hiermee hoe snel wij onze voorraad omzetten in verkopen. Snelle omloopsnelheid kan wijzen op sterke verkoop of effectief voorraadbeheer.
 • Kasconversiecyclus: Door deze cyclus nauwlettend te volgen, krijg ik inzicht in hoelang het duurt voordat een investering in voorraad terugverdiend is via verkoopopbrengsten. Een kortere cyclus betekent sneller rendement op mijn investeringen.
 • Ouderdomsanalyse debiteuren: Met deze analyse controleer ik regelmatig hoe lang klanten erover doen om hun rekeningen te betalen. Het helpt me strak financieel beleid te voeren rondom krediettermijnen.

KRA’s en KPI’s inzake waardering voor de financiële afdeling

Ik richt me op het succes van onze financiële afdeling door key result areas (KRA’s) en key performance indicators (KPI’s) die waarde meten toe te passen. Deze helpen mij om de prestaties van mijn team duidelijk in kaart te brengen en strategische doelen te bereiken.

 • Eigen vermogen rentabiliteit: Ik meet de winstgevendheid door onze netto-inkomsten af te zetten tegen het eigen vermogen. Zo zie ik snel hoe effectief wij ons eigen kapitaal inzetten.
 • Nettowinstmarge: Door inkomsten en uitgaven nauwkeurig bij te houden, bepaal ik hoeveel van elke euro omzet overblijft na aftrek van alle kosten.
 • Rendement op investering (ROI): Elke euro die we in projecten stoppen moet meer opleveren. Ik evalueer deze KPI om de efficiëntie en rendement van investeringen vast te stellen.
 • Waarde van aandelen: Als er dividenden worden uitgekeerd, let ik goed op hoe onze beurswaarde reageert. Dit geeft een goede indicatie van investor confidence.
 • Totale activa omloopsnelheid: Een hoge omloopsnelheid laat zien dat we ons kapitaal effectief gebruiken. Het is cruciaal voor mij om inzicht te krijgen in hoe snel we middelen converteren naar inkomsten.
 • Opportuniteitskosten: Bij elke beslissing analyseer ik wat we mislopen als we niet kiezen voor de alternatieve optie – dit voorkomt kostbare missers.
 • Liquiditeit ratio: Ik zorg ervoor dat wij altijd voldoende middelen beschikbaar hebben om aan onze korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen, een essentiële KPI voor elke financiële gezondheidscheck.

Hoe financiële rapportagesoftware de KPI-rapportage kan stroomlijnen

Financiële rapportagesoftware maakt mijn leven zoveel makkelijker. Het automatiseert de verzameling en analyse van gegevens voor alle KPI’s die ik nodig heb om in de gaten te houden.

Denk aan omloopsnelheid van crediteuren en toekomstige waarde berekeningen; deze software neemt alles soepel onder handen. Geen stapels papierwerk of uren Excel-werk, maar een duidelijk overzicht met één druk op de knop.

Het zorgt ervoor dat ik snel kan reageren op trends en veranderingen, wat cruciaal is om concurrentievoordeel te behouden.

De kracht van deze software ligt ook in het personaliseren van rapportages. Ik kan de informatie filteren en presenteren op een manier die zinvol is voor mijn collega’s en mij. Zo worden beslissingen over lenen, investeren of uitbesteden onderbouwd met harde data.

Niet alleen laat dit zien waar we staan, maar het helpt ons ook te projecteren waar we heen gaan. De volgende stap is het bespreken van hoe we nog efficiënter kunnen werken door deze software te koppelen met onze dagelijkse bedrijfsprocessen.

Conclusie

KPI’s voor financiële administratie vormen de ruggengraat van elke succesvolle onderneming. Ze verschaffen ons helder inzicht in de prestaties en helpen ons bij het sturen op verbetering.

Denk aan de quick ratio: die toont de liquiditeit en helpt ons snel handelen. Het gebruik van KPI’s als DSO verkleint de kans op dubbele facturen en bouwt sterke leveranciersrelaties.

Met rapportagesoftware kunnen we efficiënter deze KPI’s bijhouden en analyseren. Laten we deze kennis inzetten, actie ondernemen en onze bedrijven naar een hoger niveau tillen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent omsloopsnelheid crediteuren in de financiële administratie?

Omsloopsnelheid crediteuren is een KPI die aangeeft hoe snel een bedrijf zijn leveranciers betaalt. Deze maatstaf helpt bedrijven hun cashflow te beheren en efficiënt met leningen en betalingsverplichtingen om te gaan.

2. Hoe kan de KPI ’toekomstige waarde’ (FV) financiële beslissingen beïnvloeden?

De KPI ’toekomstige waarde’ (FV) helpt bij het voorspellen van de groei van investeringen over tijd. Dit geeft bedrijven inzicht in hoe hun geld in de toekomst zal renderen, wat cruciaal is voor het plannen van financiën en het evalueren van investeringsmogelijkheden.

3. Waarom zijn KPI’s belangrijk voor bedrijven die producten als iPhones en AirPods uitbesteden?

KPI’s zijn essentieel voor bedrijven zoals Apple die producten als iPhones en AirPods uitbesteden omdat ze helpen de prestaties te meten. Ze zorgen ervoor dat processen aan kwaliteitseisen voldoen en dat de productie op schema blijft om aan de vraag te voldoen.

4. Hoe kunnen financiële KPI’s bedrijven helpen effectiever te adverteren op platforms zoals Facebook?

Financiële KPI’s stellen bedrijven in staat de opbrengsten tegenover de kosten van advertenties op platforms zoals Facebook te meten. Dit leidt tot meer doelgerichte campagnes en effectief budgetbeheer, zodat elke geïnvesteerde euro bijdraagt aan het maximale financiële resultaat.

Financiële KPI’s voor liquiditeit

Ik kijk altijd scherp naar de financiële KPI’s voor liquiditeit. Ze geven me inzicht in hoe vlot mijn bedrijf zijn kortetermijnverplichtingen kan voldoen.

 • DSO (Days Sales Outstanding): Deze waardevolle KPI vertelt mij hoe lang het duurt voordat mijn klanten betalen. Een lage DSO betekent dat geld sneller binnenkomt, wat goed is voor de cashflow.
 • Quick ratio: Ook bekend als de zuurtestratio, meet deze KPI mijn vermogen om lopende schulden te betalen zonder te rekenen op de verkoop van voorraden. Een hogere quick ratio wijst op een gezonde liquiditeit.
 • Current ratio: Het geeft de verhouding weer tussen mijn vlottende activa en huidige passiva. Deze ratio helpt mij te bepalen of ik genoeg middelen heb om mijn rekeningen op korte termijn te betalen.
 • Cash conversion cycle: Dit toont aan hoe efficiënt ik goederen omzet in cash. Ik streef ernaar deze cyclus zo kort mogelijk te houden voor maximale liquiditeit.
 • Omslagsnelheid van de crediteuren: Hierbij controleer ik hoe snel ik mijn leveranciers betaal. Te snel betalen kan mijn cashflow beperken, maar langzaam betalen kan relaties met leveranciers schaden.
 • Netto werkkapitaal: Dit laat zien wat er overblijft als ik alle kortetermijnschulden aftrek van de vlottende activa. Positief netto werkkapitaal suggereert dat er voldoende middelen zijn om groei te financieren.
 • Operationele cashflow: Ik onderzoek altijd zorgvuldig hoeveel contant geld wordt gegenereerd door reguliere bedrijfsactiviteiten. Sterke operationele cashflows zijn essentieel om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorbeelden van financiële KPI’s voor managementeffectiviteit

Effectief management is cruciaal voor het succes van elke financiële afdeling. Ik gebruik verschillende financiële KPI’s om te beoordelen hoe goed het management presteert en waar verbetering mogelijk is.

 • Return on Investment (ROI): Deze maatstaf toont de winstgevendheid van de investeringen die ik doe. Een hoge ROI betekent dat mijn investeringsbeslissingen verstandig zijn.
 • Eigen Vermogen Rendement: Hier meet ik hoe effectief het ingezette eigen vermogen is in het genereren van winsten. Dit geeft aan of ik kapitaal op de juiste manier inzet.
 • Omslagtijd Crediteuren: Analyseer hoe snel mijn bedrijf schulden aflost. Een korte omslagtijd wijst op een efficiënt beheer van betalingen aan leveranciers.
 • Net Present Value (NPV): Bereken de huidige waarde van toekomstige kasstromen om de waarde van langetermijnprojecten te bepalen. Positieve NPV duidt op goede projectselectie.
 • Winst per Aandeel (EPS): Beoordeel dit om te zien hoeveel winst er beschikbaar is voor aandeelhouders, wat iets zegt over het succes van mijn strategieën.
 • Afschrijvingen: Houd in de gaten hoe afschrijvingen invloed hebben op mijn financiële resultaten. Correcte afschrijvingen tonen aan dat ik activa realistisch waardeer.
 • Dekkingsgraad: Evalueer hiermee of er voldoende inkomsten zijn om operationele kosten en rente te dekken, wat wijst op een solide operationeel management.
 • Geliquideerd Dividendrendement: Ontdek hoeveel dividendbedrag uitgekeerd wordt aan aandeelhouders ten opzichte van hun investering, wat reflecteert op lange termijn groeipotentieel en beleid.

KPI’s inzake winstgevendheid voor de financiële afdeling

Na het bespreken van managementeffectiviteit, richten we ons nu op winstgevendheid, een cruciaal aspect voor elke financiële afdeling. Optimalisatie van de winst is waar het uiteindelijk om draait en daarvoor zijn specifieke KPI’s ontwikkeld.

 • Brutomarge: Deze KPI helpt mij te begrijpen hoeveel winst ik maak na het betalen van de directe kosten die verbonden zijn aan mijn producten of diensten. Het geeft inzicht in hoe efficiënt ik omga met de kosten van verkochte goederen.
 • Netto winstmarge: Hiermee houd ik in de gaten welk percentage van de inkomsten overblijft als netto winst. Dit toont aan hoe goed ik beheerskosten controleer en marge behoud.
 • ROI (Return on Investment): Ik gebruik deze belangrijke indicator om te meten hoe effectief investeringen bijdragen aan onze winstgevendheid. Dit helpt mij om slimme keuzes te maken over waarin we ons geld steken.
 • EBITDA-marge: Deze KPI laat zien welk percentage van de omzet overblijft na aftrek van operationele kosten zoals loon en huur, maar vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het geeft een duidelijk beeld van onze operationele prestaties.
 • Omloopsnelheid voorraden: Ik kijk hiermee hoe snel wij onze voorraad omzetten in verkopen. Snelle omloopsnelheid kan wijzen op sterke verkoop of effectief voorraadbeheer.
 • Kasconversiecyclus: Door deze cyclus nauwlettend te volgen, krijg ik inzicht in hoelang het duurt voordat een investering in voorraad terugverdiend is via verkoopopbrengsten. Een kortere cyclus betekent sneller rendement op mijn investeringen.
 • Ouderdomsanalyse debiteuren: Met deze analyse controleer ik regelmatig hoe lang klanten erover doen om hun rekeningen te betalen. Het helpt me strak financieel beleid te voeren rondom krediettermijnen.

KRA’s en KPI’s inzake waardering voor de financiële afdeling

Ik richt me op het succes van onze financiële afdeling door key result areas (KRA’s) en key performance indicators (KPI’s) die waarde meten toe te passen. Deze helpen mij om de prestaties van mijn team duidelijk in kaart te brengen en strategische doelen te bereiken.

 • Eigen vermogen rentabiliteit: Ik meet de winstgevendheid door onze netto-inkomsten af te zetten tegen het eigen vermogen. Zo zie ik snel hoe effectief wij ons eigen kapitaal inzetten.
 • Nettowinstmarge: Door inkomsten en uitgaven nauwkeurig bij te houden, bepaal ik hoeveel van elke euro omzet overblijft na aftrek van alle kosten.
 • Rendement op investering (ROI): Elke euro die we in projecten stoppen moet meer opleveren. Ik evalueer deze KPI om de efficiëntie en rendement van investeringen vast te stellen.
 • Waarde van aandelen: Als er dividenden worden uitgekeerd, let ik goed op hoe onze beurswaarde reageert. Dit geeft een goede indicatie van investor confidence.
 • Totale activa omloopsnelheid: Een hoge omloopsnelheid laat zien dat we ons kapitaal effectief gebruiken. Het is cruciaal voor mij om inzicht te krijgen in hoe snel we middelen converteren naar inkomsten.
 • Opportuniteitskosten: Bij elke beslissing analyseer ik wat we mislopen als we niet kiezen voor de alternatieve optie – dit voorkomt kostbare missers.
 • Liquiditeit ratio: Ik zorg ervoor dat wij altijd voldoende middelen beschikbaar hebben om aan onze korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen, een essentiële KPI voor elke financiële gezondheidscheck.

Hoe financiële rapportagesoftware de KPI-rapportage kan stroomlijnen

Financiële rapportagesoftware maakt mijn leven zoveel makkelijker. Het automatiseert de verzameling en analyse van gegevens voor alle KPI’s die ik nodig heb om in de gaten te houden.

Denk aan omloopsnelheid van crediteuren en toekomstige waarde berekeningen; deze software neemt alles soepel onder handen. Geen stapels papierwerk of uren Excel-werk, maar een duidelijk overzicht met één druk op de knop.

Het zorgt ervoor dat ik snel kan reageren op trends en veranderingen, wat cruciaal is om concurrentievoordeel te behouden.

De kracht van deze software ligt ook in het personaliseren van rapportages. Ik kan de informatie filteren en presenteren op een manier die zinvol is voor mijn collega’s en mij. Zo worden beslissingen over lenen, investeren of uitbesteden onderbouwd met harde data.

Niet alleen laat dit zien waar we staan, maar het helpt ons ook te projecteren waar we heen gaan. De volgende stap is het bespreken van hoe we nog efficiënter kunnen werken door deze software te koppelen met onze dagelijkse bedrijfsprocessen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent omsloopsnelheid crediteuren in de financiële administratie?

Omsloopsnelheid crediteuren is een KPI die aangeeft hoe snel een bedrijf zijn leveranciers betaalt. Deze maatstaf helpt bedrijven hun cashflow te beheren en efficiënt met leningen en betalingsverplichtingen om te gaan.

2. Hoe kan de KPI ’toekomstige waarde’ (FV) financiële beslissingen beïnvloeden?

De KPI ’toekomstige waarde’ (FV) helpt bij het voorspellen van de groei van investeringen over tijd. Dit geeft bedrijven inzicht in hoe hun geld in de toekomst zal renderen, wat cruciaal is voor het plannen van financiën en het evalueren van investeringsmogelijkheden.

3. Waarom zijn KPI’s belangrijk voor bedrijven die producten als iPhones en AirPods uitbesteden?

KPI’s zijn essentieel voor bedrijven zoals Apple die producten als iPhones en AirPods uitbesteden omdat ze helpen de prestaties te meten. Ze zorgen ervoor dat processen aan kwaliteitseisen voldoen en dat de productie op schema blijft om aan de vraag te voldoen.

4. Hoe kunnen financiële KPI’s bedrijven helpen effectiever te adverteren op platforms zoals Facebook?

Financiële KPI’s stellen bedrijven in staat de opbrengsten tegenover de kosten van advertenties op platforms zoals Facebook te meten. Dit leidt tot meer doelgerichte campagnes en effectief budgetbeheer, zodat elke geïnvesteerde euro bijdraagt aan het maximale financiële resultaat.

Conclusie

KPI’s voor financiële administratie vormen de ruggengraat van elke succesvolle onderneming. Ze verschaffen ons helder inzicht in de prestaties en helpen ons bij het sturen op verbetering.

Denk aan de quick ratio: die toont de liquiditeit en helpt ons snel handelen. Het gebruik van KPI’s als DSO verkleint de kans op dubbele facturen en bouwt sterke leveranciersrelaties.

Met rapportagesoftware kunnen we efficiënter deze KPI’s bijhouden en analyseren. Laten we deze kennis inzetten, actie ondernemen en onze bedrijven naar een hoger niveau tillen.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.