Een complete gids voor MKB administratie: alles wat je moet weten

In dit artikel

Het beheren van je MKB administratie kan voelen als een last waar geen eind aan komt. Ik snap het volledig, want ik heb zelf ook geworsteld met de stapels facturen en belastingregels.

Gelukkig biedt dit artikel heldere inzichten en efficiënte strategieën om je administratie onder controle te krijgen. Lees verder en ontdek hoe jij jouw administratie efficiënter kunt inrichten!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een druk kantoor met financiële documenten, computer en stadsskyline.

Samenvatting

 • MKB administratie omvat het bijhouden van alle financiële zaken, van dagelijkse bonnetjes tot jaarlijkse belastingaangifte, en is essentieel voor inzicht in de bedrijfsgezondheid.
 • Efficiënte boekhouding en een sterk debiteuren – en crediteurenbeheer voorkomen cashflowproblemen en dragen bij aan een duurzame bedrijfsvoering.
 • Het gebruik van financiële ratio’s zoals liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit helpt strategische bedrijfsbeslissingen te maken en de gezondheid van het MKB te monitoren.
 • Een goede urenregistratie is belangrijk voor correcte facturatie en kan fiscale voordelen bieden; een plotse hoge factuur vereist nauwkeurige controle en een duidelijke communicatie met de leverancier.
 • De overstap naar online administratie tools vergroot efficiëntie, controle en inzicht in MKB bedrijfsvoering, met directe toegang tot financiële data en eenvoudige samenwerking met accountants.
 • Vergelijk de beste boekhoudsoftware eenvoudig met deze handige tool en zie waarom dit programma uitblinkt.
Een zakelijke eigenaar organiseert financiële documenten in een modern kantoor.

Wat is MKB administratie?

MKB administratie houdt in dat ik alle financiële zaken van mijn bedrijf bijhoud. Van de dagelijkse bonnetjes tot de jaarlijkse belastingaangifte, alles valt hieronder. Zorgvuldige administratie helpt mij om een helder beeld te hebben van de financiële gezondheid van mijn onderneming.

Ik registreer de inkomsten en uitgaven nauwkeurig, beheer salarissen en volg de prestaties van het bedrijf door middel van verschillende financiële ratio’s.

Daarnaast houd ik bij hoeveel uur mijn personeel werkt en welke voorraden er nog zijn. Dit alles zorgt ervoor dat ik kan voldoen aan de privacy voorwaarden en geeft mij de mogelijkheid om persoonlijk contact te onderhouden met crediteuren en debiteuren.

De overstap naar online administratie maakt het beheren hiervan vaak eenvoudiger en efficiënter. Na het doorlopen van deze administratieve basis, kijk ik naar andere cruciale elementen die bijdragen aan een sterke bedrijfsvoering.


Een druk kantoor met financiële documenten, computer en stadsskyline.

Belangrijke aspecten van MKB administratie

Efficiënte MKB administratie is de ruggengraat van elke onderneming; het biedt inzicht in de financiële gezondheid en ondersteunt bedrijfsbeslissingen. Een greep uit de essentiële componenten zijn boekhouding, beheer van geldstromen, en personeelszaken, elk met hun eigen belangrijke rol binnen het bedrijfsproces.

Boekhouding

Boekhouding is het kloppend hart van mijn MKB administratie. Het zorgt ervoor dat ik altijd inzicht heb in de financiën en dat alle bedrijfsgegevens up-to-date zijn. Dit vereist dat ik zorgvuldig omga met facturen, inkoopfacturen en de kasadministratie.

Belastingaangiften worden een stuk eenvoudiger als mijn boekhouding op orde is.

Het kiezen van het juiste boekhoudpakket heeft mij veel tijd en stress bespaard. Ik heb verschillende opties overwogen, gekeken naar functies die ik echt nodig heb en natuurlijk ook naar de kosten.

Uiteindelijk heb ik een pakket gevonden dat past bij mijn MKB-behoeften, waardoor ik meer grip krijg op mijn financiële administratie. Dit maakt het voor mij makkelijker om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en het geeft een solide basis voor het nemen van zakelijke beslissingen.

Crediteuren en debiteuren beheer

Na het doorgronden van de basisprincipes van bedrijfsadministratie, kom ik bij een cruciaal onderdeel: het beheren van crediteuren en debiteuren. Het is een kunst op zich om te zorgen dat de geldstromen goed lopen.

Ik richt me op een strak beheer van wie mij nog moet betalen en aan wie ik nog moet betalen. Een doordacht beheer van deze zakelijke relaties kan echt een wereld van verschil maken in de financiële gezondheid van mijn onderneming.

Ik zorg ervoor dat ik de termijnen waarbinnen de facturen betaald moeten worden nauwkeurig in de gaten houd en neem actie waar nodig. Dit helpt mij te voorkomen dat mijn bedrijf onnodige kosten maakt of cashflowproblemen krijgt.

Door een duidelijk overzicht te behouden en proactief mijn debiteuren te beheren, werk ik steeds meer naar een gestroomlijnde automatisering van mijn boekhouding toe. Dit is niet alleen efficiënt, maar ook enorm bevorderlijk voor het opbouwen van duurzame bedrijfsvoering.

Financiële ratio’s

Financiële ratio’s zijn essentieel voor het beoordelen van de bedrijfsgezondheid. Ze geven inzicht in de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van mijn MKB. Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte financiële ratio’s, die mij helpen bij het maken van strategische beslissingen.

Ratio Beschrijving Berekening
Liquiditeitsratio (Current Ratio) Meet het vermogen van een onderneming om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Vlottende activa / Kortlopende schulden
Solvabiliteitsratio Geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Eigen vermogen / Totaal vermogen
Rentabiliteitsratio Analyses van de winstgevendheid ten opzichte van het vermogen, zoals rendement op activa. Nettoresultaat / Gemiddeld totaal vermogen
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Belangrijke ratio bij de beoordeling van financieringsaanvragen. Netto bedrijfsinkomen / Totale schulddienst

Elk van deze ratio’s biedt mij concrete aanknopingspunten om de financiële gezondheid van mijn onderneming te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zo zorgt de current ratio ervoor dat ik altijd weet of mijn liquide middelen voldoende zijn voor de kortetermijnverplichtingen. De solvabiliteit vertelt me of mijn bedrijf ook op de lange termijn levensvatbaar is. Ik let op de rentabiliteitsratio om te zien of we voldoende winst maken in verhouding tot ons vermogen. En met de DSCR kan ik inschatten of het bedrijf haar schulden gemakkelijk kan aflossen. Met deze kennis op zak, voel ik mij zekerder bij het leiden van mijn MKB.

Personeelsadministratie

Zodra ik personeel in dienst neem, moet ik zorgen voor een degelijke personeelsadministratie. Dit is niet alleen een verplichting, maar ook een centraal aspect van de bedrijfsvoering.

De administratie houdt bijvoorbeeld in dat ik nauwkeurig de persoonsgegevens, werkuren en salarissen van werknemers bijhoud. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct en up-to-date zijn, en dat de privacy van het personeel gewaarborgd blijft.

Ik sta voor de keuze: ga ik de personeelsadministratie zelf doen of besteed ik het uit aan een administratiekantoor? Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Als ik de administratie zelf doe, heb ik directe controle en inzicht in alle details, maar dit kan veel tijd in beslag nemen.

Aan de andere kant, als ik het uitbesteed, kan ik veel tijd besparen die ik dan aan andere aspecten van mijn onderneming kan besteden. Een administratiekantoor inschakelen kan dus een verstandige keuze zijn, zeker als complexiteit toeneemt met het groeien van mijn bedrijf.

Het belang van een goede urenregistratie

Een goede urenregistratie is cruciaal voor mijn bedrijf. Het zorgt ervoor dat ik precies weet hoeveel tijd aan elk project is besteed, wat onmisbaar is voor een correcte facturatie.

Ik merk dat wanneer ik dit proces serieus neem en de uren nauwkeurig bijhoud, het mij helpt bij het beheren van de projectbudgetten. Bovendien kan ik hierdoor voorkomen dat projecten meer kosten dan oorspronkelijk gepland.

Ik streef naar transparantie in mijn MKB administratie. Daarom houd ik de gewerkte uren van mijn werknemers zorgvuldig bij. Dit geeft niet alleen mij, maar ook mijn klanten, inzicht in waar hun geld naartoe gaat.

Met die informatie kunnen we samen bespreken hoe we het beste verder kunnen gaan met lopende projecten. Ook helpt een gedetailleerde urenregistratie mij te voldoen aan het urencriterium voor fiscale voordelen.

Dit is zowel voor de groei van mijn onderneming als voor mijn persoonlijke ontwikkeling als ondernemer van groot belang.

Hoe om te gaan met een te hoge factuur

Uren bijhouden is essentieel, maar wat als je plotseling een factuur ontvangt die veel hoger is dan verwacht? Hier zijn enkele stappen die ik neem om dit aan te pakken:

 • Controleer de specificaties: Ik begin altijd met het nauwkeurig controleren van de details op de factuur. Kloppen de aantallen, uren en tarieven?
 • Vergelijk met de offerte: Vervolgens vergelijk ik de factuur met de oorspronkelijke offerte of afspraken. Zijn er extra kosten waarvan ik niet op de hoogte was?
 • Neem contact op met de leverancier: Ik bel of mail direct naar mijn contactpersoon. Een open gesprek kan vaak al veel verduidelijken.
 • Vraag om een gedetailleerde uitleg: Indien nodig vraag ik om een uitgebreide toelichting op elke kostenpost, zodat ik precies weet waarvoor ik betaal.
 • Onderhandel over het bedrag: Mocht er sprake zijn van misverstanden of fouten, probeer ik te onderhandelen over een aanpassing van de factuur.
 • Bewaar alle communicatie: Alle e-mails, brieven en notities bewaar ik zorgvuldig voor als er later eventueel nog discussie ontstaat.
 • Stel betaling voorwaardelijk uit: Totdat er duidelijkheid is schort ik betaling op; wel laat ik weten dat ik bereid ben tot betalen na opheldering.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Een incassobureau inschakelen is soms nodig om openstaande rekeningen te innen. Het zorgt ervoor dat ik mijn geld ontvang, zonder dat ik zelf constant achter klanten aan moet gaan. Hieronder vind je de stappen die ik neem voordat ik een incassobureau inschakel:

 • Ik verstuur eerst een betalingsherinnering naar de debiteur om hem te wijzen op de openstaande factuur.
 • Ontvang ik geen reactie, dan stuur ik een tweede herinnering met een duidelijke uiterste betaaldatum.
 • Blijft betaling uit, dan verstuur ik een laatste sommatie waarin ik aangeef dat er stappen zullen volgen bij niet-betaling.
 • Mocht de schuld nog steeds niet voldaan zijn, controleer ik of het om een particuliere of zakelijke schuld gaat; beide kunnen door incassobureaus behandeld worden.
 • Na het versturen van de laatste sommatie wacht ik 14 dagen af; de debiteur heeft dan nog tijd om zonder extra kosten te betalen.
 • Als na deze periode de rekening onbetaald blijft, schakel ik een incassobureau in die vervolgens incassokosten mag rekenen bovenop het verschuldigde bedrag.

Hoe bereken je omzet en brutowinst per medewerker?

Nadat we gekeken hebben naar de stappen bij onbetaalde facturen, is het nu tijd om je te verdiepen in het meten van succes. Hier leer ik je hoe je de omzet en brutowinst per medewerker berekent:

 • Pak eerst je jaarlijkse omzetcijfers erbij. Dit zijn alle inkomsten voordat er kosten worden afgetrokken.
 • Trek van deze omzet de directe inkoopkosten af. Zo hou je de jaarlijkse brutowinst over.
 • Deel vervolgens deze brutowinst door het aantal fulltime equivalents (fte’s) binnen je bedrijf. Het resultaat is de brutowinst per werknemer.
 • Bekijk ook de omzet per medewerker; dit doe je door de totale omzet te delen door het aantal fte’s.
 • Houd rekening met variabelen die invloed kunnen hebben op deze cijfers. Denk aan seizoenswerk of fluctuaties in verkooppatronen.
 • Vergelijk jouw berekende cijfers met benchmarks uit jouw industrie. Zo zie je waar je staat ten opzichte van concurrenten.

Reiskostenvergoeding 2024: waar hebben je werknemers recht op?

Nu we de omzet en brutowinst per medewerker onder de loep hebben genomen, is het tijd om naar een ander financieel aspect te kijken: de reiskostenvergoeding in 2024. Als ondernemer wil ik mijn team goed ondersteunen, en dat betekent ook hen tegemoetkomen in de kosten voor woon-werkverkeer.

Met het nieuwe jaar komt de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding; vanaf januari 2024 mogen werkgevers €0,23 per kilometer belastingvrij uitkeren. Deze aanpassing helpt werknemers met dalende koopkracht door stijgende autokosten.

Zorgvuldigheid is geboden om te voldoen aan de regelgeving omtrent reiskosten. Daarom houd ik als werkgever altijd een sluitende administratie bij, waardoor mijn werknemers probleemloos hun rechtmatige vergoeding ontvangen.

De verhoogde vergoeding van €0,23 per kilometer maakt het voor mijn werknemers aantrekkelijker om naar het werk te reizen en compenseert gedeeltelijk de gestegen kosten. Als MKB’er is het essentieel om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en ervoor te zorgen dat mijn bedrijf zich eraan houdt; immers, een tevreden team is goud waard.

Online administratie: de toekomst van MKB administratie

Naast reiskostenvergoedingen is er nog een belangrijk aspect dat de toekomst van MKB administratie zal bepalen: de overstap naar online systemen. Met deze technologische vooruitgang kunnen bedrijven hun administratieve processen stroomlijnen, wat leidt tot een effectiever beheer van tijd en middelen.

Ik zie hoe slimme online tools de manier waarop we werken veranderen, waardoor we meer gegevens kunnen verwerken in minder tijd.

Met één klik kunnen bedrijven nu toegang krijgen tot realtime financiële gegevens en rapporten genereren die voorheen uren kostten om samen te stellen. De overstap naar online administratie maakt het ook mogelijk voor MKB’s om makkelijker aan regelgeving te voldoen en de samenwerking met accountants te vereenvoudigen.

Ik ervaar zelf hoe dit soort innovaties ons in staat stellen sneller beslissingen te nemen gebaseerd op accurate en up-to-date informatie. Online administratie betekent niet alleen meer efficiëntie, maar ook meer inzicht en controle over onze bedrijfsvoering.

Conclusie

Het beheren van een MKB administratie lijkt een hele klus, maar met de juiste kennis en tools is het goed te doen. Deze gids heeft je hopelijk inzicht gegeven in wat er allemaal bij komt kijken.

Efficiëntie staat voorop, en door slimme boekhoudprogramma’s en duidelijke processen bespaar je tijd en geld. Het effectief bijhouden van je administratie kan leiden tot een gezondere financiële status van je bedrijf.

Mocht je verder willen lezen, er zijn genoeg bronnen beschikbaar die nog dieper op de materie ingaan. Laat deze informatie als een springplank dienen om jouw MKB-bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Aanvullende bronnen en informatie over MKB administratie

Om je verder te verdiepen in MKB administraties kun je verschillende wegen bewandelen. Online zijn er talloze websites en forums te vinden waar experts hun kennis delen. Ook bieden veel boekhoudprogramma’s uitgebreide handleidingen en klantenservice aan om je wegwijs te maken in hun software.

Voor zzp’ers en kleinere bedrijven zijn deze bronnen vaak goud waard, omdat ze specifiek gericht zijn op de uitdagingen waar je als kleinere ondernemer tegenaan loopt.

Vergeet ook niet de kracht van netwerken; praat met andere ondernemers en leer van hun ervaringen. De kans is groot dat zij al eens met hetzelfde bijltje hebben gehakt en je waardevolle tips kunnen geven over salarisadministratie of het kiezen van het juiste boekhoudprogramma.

Of je nu Firefox, Internet Explorer, of een ander programma gebruikt, de basis van een sterke MKB administratie begint bij betrouwbare informatie en een netwerk dat je ondersteunt.

Reiskostenvergoeding 2024: waar hebben je werknemers recht op?

Nu we de omzet en brutowinst per medewerker onder de loep hebben genomen, is het tijd om naar een ander financieel aspect te kijken: de reiskostenvergoeding in 2024. Als ondernemer wil ik mijn team goed ondersteunen, en dat betekent ook hen tegemoetkomen in de kosten voor woon-werkverkeer.

Met het nieuwe jaar komt de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding; vanaf januari 2024 mogen werkgevers €0,23 per kilometer belastingvrij uitkeren. Deze aanpassing helpt werknemers met dalende koopkracht door stijgende autokosten.

Zorgvuldigheid is geboden om te voldoen aan de regelgeving omtrent reiskosten. Daarom houd ik als werkgever altijd een sluitende administratie bij, waardoor mijn werknemers probleemloos hun rechtmatige vergoeding ontvangen.

De verhoogde vergoeding van €0,23 per kilometer maakt het voor mijn werknemers aantrekkelijker om naar het werk te reizen en compenseert gedeeltelijk de gestegen kosten. Als MKB’er is het essentieel om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en ervoor te zorgen dat mijn bedrijf zich eraan houdt; immers, een tevreden team is goud waard.

Online administratie: de toekomst van MKB administratie

Naast reiskostenvergoedingen is er nog een belangrijk aspect dat de toekomst van MKB administratie zal bepalen: de overstap naar online systemen. Met deze technologische vooruitgang kunnen bedrijven hun administratieve processen stroomlijnen, wat leidt tot een effectiever beheer van tijd en middelen.

Ik zie hoe slimme online tools de manier waarop we werken veranderen, waardoor we meer gegevens kunnen verwerken in minder tijd.

Met één klik kunnen bedrijven nu toegang krijgen tot realtime financiële gegevens en rapporten genereren die voorheen uren kostten om samen te stellen. De overstap naar online administratie maakt het ook mogelijk voor MKB’s om makkelijker aan regelgeving te voldoen en de samenwerking met accountants te vereenvoudigen.

Ik ervaar zelf hoe dit soort innovaties ons in staat stellen sneller beslissingen te nemen gebaseerd op accurate en up-to-date informatie. Online administratie betekent niet alleen meer efficiëntie, maar ook meer inzicht en controle over onze bedrijfsvoering.

Conclusie

Het beheren van een MKB administratie lijkt een hele klus, maar met de juiste kennis en tools is het goed te doen. Deze gids heeft je hopelijk inzicht gegeven in wat er allemaal bij komt kijken.

Efficiëntie staat voorop, en door slimme boekhoudprogramma’s en duidelijke processen bespaar je tijd en geld. Het effectief bijhouden van je administratie kan leiden tot een gezondere financiële status van je bedrijf.

Mocht je verder willen lezen, er zijn genoeg bronnen beschikbaar die nog dieper op de materie ingaan. Laat deze informatie als een springplank dienen om jouw MKB-bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Aanvullende bronnen en informatie over MKB administratie

Om je verder te verdiepen in MKB administraties kun je verschillende wegen bewandelen. Online zijn er talloze websites en forums te vinden waar experts hun kennis delen. Ook bieden veel boekhoudprogramma’s uitgebreide handleidingen en klantenservice aan om je wegwijs te maken in hun software.

Voor zzp’ers en kleinere bedrijven zijn deze bronnen vaak goud waard, omdat ze specifiek gericht zijn op de uitdagingen waar je als kleinere ondernemer tegenaan loopt.

Vergeet ook niet de kracht van netwerken; praat met andere ondernemers en leer van hun ervaringen. De kans is groot dat zij al eens met hetzelfde bijltje hebben gehakt en je waardevolle tips kunnen geven over salarisadministratie of het kiezen van het juiste boekhoudprogramma.

Of je nu Firefox, Internet Explorer, of een ander programma gebruikt, de basis van een sterke MKB administratie begint bij betrouwbare informatie en een netwerk dat je ondersteunt.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoe graag wil jij je boekhouding goed op orde hebben?

Groeit je onderneming, dan moet dit cruciale stuk van je boekhouding goed op orde zij

Nu deze boekhoudtool gratis proberen