Voorbeeld Procesbeschrijving Administratie: Een Praktische Gids voor Effectieve Financiële Processen

In dit artikel

Heb je ooit gemerkt dat het beheren van je financiële administratie voelt als jongleren met te veel ballen tegelijk? Ik weet hoe overweldigend dat kan zijn, want ik heb zelf ook die strijd gevoerd.

Met mijn uitgebreide onderzoek en praktijkervaring beloof ik je een handleiding te bieden die iedere stap in het proces vereenvoudigt. Ontdek de sleutels tot een gestroomlijnde administratie en lees verder!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een persoon organiseert financiële documenten op een rommelig bureau in een kantooromgeving.

Samenvatting

 • Door procesbeschrijving worden alle stappen binnen financiële processen duidelijk in kaart gebracht, wat helpt om efficiëntie te vergroten en verspilling te verminderen.
 • Het gebruik van procesmodelleringstools zoals Visio en stroomdiagrammen maakt complexe processen overzichtelijk en bevordert de communicatie binnen het team.
 • Een gestructureerde aanpak zoals het SIPOC-model helpt bij het identificeren en visualiseren van processen, wat cruciaal is voor een soepele en efficiënte werking van financiële administratie.
 • Door processen lean te maken en continu te zoeken naar verbeterpunten, kunnen organisaties tijd en middelen besparen en hun dienstverlening verbeteren.
 • Een gedegen procesbeschrijving zorgt voor transparantie, naleving van wetgeving en biedt een solide basis voor training en ontwikkeling van medewerkers.

Wat is Procesbeschrijving?

Een individu werkt in een georganiseerde kantooromgeving en richt zich op stadsfotografie. Procesbeschrijving is het vastleggen van alle stappen in een bedrijfsproces. Hierbij beschrijf ik elke actie, beslissing en uitkomst die nodig zijn om een doel te bereiken. Denk hierbij aan het volledige traject van de salarisadministratie of het correct behandelen van een asielaanvraag.

Deze beschrijving zorgt ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren, wie verantwoordelijk is voor welke taak en hoe de verschillende stappen met elkaar samenhangen.

Met een goede procesbeschrijving leg ik niet alleen vast hoe processen nu lopen, maar ik identificeer ook kansen voor verbetering. Dit helpt bij het implementeren van lean principes en zorgt ervoor dat mijn werk efficiënter en effectiever wordt.

Documentatie speelt een belangrijke rol in het naleven van wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en garandeert dat persoonsgegevens zorgvuldig worden beheerd.

Een individu werkt in een georganiseerde kantooromgeving en richt zich op stadsfotografie.

De 4 Detailniveaus van een Procesbeschrijving

Ik leg je graag uit over de vier detailniveaus in procesbeschrijving. Elk niveau geeft een unieke diepgang en is cruciaal voor volledig inzicht in je financiële administratie.

 1. Hoofdprocessen: Dit zijn de grote lijnen van wat er binnen je organisatie gebeurt. Ze bevatten belangrijke activiteiten die waarde toevoegen aan het eindproduct of de dienst. Denk hierbij aan het inkopen van materialen, het verkopen van producten of het verzorgen van klantenservice.
 2. Deelprocessen: Deze laag gaat een stap verder en breekt hoofdprocessen af in kleinere segmenten. Deelprocessen zijn specifiek en gericht op taken zoals facturering, orderverwerking of voorraadbeheer.
 3. Werkinstructies: Hier vinden we gedetailleerde stappen om taken te voltooien binnen een deelproces. Voor een accountant betekent dit bijvoorbeeld stap-voor-stap richtlijnen om een correcte boeking te maken of een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg bij te werken.
 4. Detailniveaus: Het meest gedetailleerde niveau bevat checklists, sjablonen en formules die nodig zijn om nauwkeurigheid te garanderen binnen werkinstructies. Voor elke stap kunnen er bijbehorende key performance indicators (KPI’s) zijn die helpen metingen en resultaten te monitoren.
Een persoon volgt gedetailleerde werk instructies met financiële documenten.

Waarom Processen Beschrijven en een Procesmodel?

Ontdek hoe een gedetailleerde procesbeschrijving en een helder procesmodel niet alleen transparantie geven, maar ook de sleutel kunnen zijn tot verbetering en naleving binnen uw financiële administratie; lees verder voor inzichtelijke tips en praktische stappen.

Behoefte aan Lean Procesbeschrijving

Een strakke procesbeschrijving is het hart van elke lean organisatie. Het zorgt ervoor dat we precies weten waar verspilling optreedt en hoe we dit uit ons systeem kunnen snijden. Ik streef voortdurend naar verbetering en door mijn processen in kaart te brengen, kan ik ze verfijnen om efficiënter te werken.

Lean denken is niet alleen een modewoord, het is een bewezen methode om kwaliteitszorg en procesmanagement te versterken.

Mijn doel is om elk proces zo in te richten dat het maximale waarde biedt met minimale verspilling. Dit betekent dat ik scherp moet blijven letten op hoe elke stap bijdraagt aan het eindproduct.

Het hanteren van een lean procesbeschrijving maakt het mogelijk om snel te schakelen en aan te passen waar nodig. Nu ga ik kijken welke wettelijke eisen er gesteld worden aan mijn procesmodel.

Wet stelt Eisen aan je Procesmodel

Na het stroomlijnen van je processen is het essentieel om te beseffen dat de wet ook wat te zeggen heeft over je procesmodellering. Ik moet mijn procesbeschrijvingen bijvoorbeeld in lijn brengen met de Omgevingswet, om te zorgen dat mijn gemeentelijke procedures op orde zijn.

Een goed procesmodel biedt niet alleen duidelijkheid intern, maar zorgt er ook voor dat mijn organisatie aan alle wettelijke eisen voldoet.

Het aanpassen van mijn financiële administratie aan juridische kaders is een uitdaging waar ik creatief mee om moet gaan. Mijn ervaring leert dat heldere visualisaties en schema’s van onschatbare waarde zijn om aan te tonen dat mijn werkwijzen compliant zijn.

Ik werk nauwkeurig en bewust om ervoor te zorgen dat elke stap in mijn processen niet alleen efficiënt is, maar ook volledig voldoet aan de verwachtingen van de wet. Dit is een cruciale stap in het waarborgen van de integriteit en de betrouwbaarheid van mijn administratieve organisatie.

Basis voor een Proces Verbeteren Model

Het opstellen van een gedegen procesmodel is de eerste stap naar verbetering. Ik gebruik diagrammen en schematische weergaven om de huidige processen in beeld te brengen. Dit vormt de blauwdruk voor mogelijke verbeteringen en geeft duidelijk weer waar tijd, middelen en energie worden ingezet.

Verbetermethoden zoals PDCA en Lean pas ik vervolgens toe om deze processen te optimaliseren. Deze methoden helpen mij knelpunten te identificeren en gerichte aanpassingen te maken.

Het resultaat is een gestroomlijnde workflow die bijdraagt aan een efficiëntere financiële administratie en een beter georganiseerde stichting.

Werkprocessen Beschrijven: Denk in Processtappen

Ik pak het beschrijven van werkprocessen stap voor stap aan. Dit helpt om elk onderdeel van het proces helder te krijgen en effectief te organiseren.

 • Ik begin met het in kaart brengen van alle bestaande processen binnen de financiële administratie. Elk proces noteer ik apart om niets over het hoofd te zien.
 • Voor elk proces bepaal ik de start – en eindpunten. Zo weet ik precies waar een proces begint en eindigt, wat cruciaal is voor een duidelijke procesbeschrijving.
 • Ik identificeer vervolgens alle handelingen die plaatsvinden tussen de start- en eindpunten. Elke actie schrijf ik op zodat ik een volledig beeld heb van de stappen.
 • Na het noteren van de handelingen kijk ik naar wie verantwoordelijk is voor elke stap. Dit zorgt ervoor dat iedere taak een duidelijke eigenaar heeft.
 • Ik breng eventuele beslismomenten in kaart. Bij elke keuze die gemaakt moet worden, leg ik vast welke route er gevolgd wordt.
 • Belangrijke documenten en tools die nodig zijn voor elke stap noteer ik ook. Zo weet iedereen wat hij nodig heeft om zijn taak uit te voeren.
 • Ik houd rekening met mogelijke risico’s bij elke processtap en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden; preventie is immers beter dan genezen.
 • Met deze informatie creëer ik een processchema, waarbij gebruik wordt gemaakt van business process modeling technieken voor heldere visualisatie.

Wat is een Processchema?

Een processchema is een visuele weergave van de verschillende stappen binnen een bepaald proces, waarbij de volgorde en samenhang duidelijk worden uitgezet. Het helpt je om op een gestructureerde wijze te begrijpen hoe taken, informatie en beslissingen stromen door de organisatie heen.

Processchema Voorbeeld: Stroomdiagram

Laten we duiken in de wereld van stroomdiagrammen; een tool die ik niet meer kan missen voor het verhelderen van financiële administratie processen. Deze krachtige diagrammen tonen elke stap die we nemen, van de start tot het eindpunt.

Met lijnen en symbolen maken we beslissingen en acties zichtbaar, zodat duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn. Het is alsof je een kaart hebt die je leidt door het landschap van je werkzaamheden, super handig!

Visualiseren met een stroomdiagram helpt mij om grip te krijgen op complexe processen. Ik gebruik ze om te zorgen dat iedere stap logisch en efficiënt is. Zo breng ik bijvoorbeeld de taken in mijn financiële administratie in beeld: facturen controleren, goedkeuringen verzamelen en betalingen verwerken.

Elk onderdeel wordt zo transparant en dat maakt het makkelijk om samen met mijn team te zien waar we tijd kunnen besparen of fouten kunnen verminderen. Met een flowchart voor onze ogen, werken we samen aan een gestroomlijnd financieel proces.

Proces Maken en Visualiseren: Procesbeschrijving Voorbeeld Word en Visio

Het visualiseren van processen maakt complexe stappen overzichtelijk. Met programma’s als Word en Visio zet ik alle onderdelen van bijvoorbeeld de financiële administratie netjes op papier.

Ik kies bewust voor de juiste symbolen en verbindingslijnen om zo een helder en professioneel processchema te maken.

Het gebruik van deze tools vergemakkelijkt het delen en begrijpen voor iedereen betrokken bij het proces. Visio helpt mij om dynamische, aanpasbare diagrammen te creëren die ik kan gebruiken om mijn werkprocessen te optimaliseren.

Met slechts een paar klikken leg ik verbindingen tussen taken en maak ik de flow inzichtelijk, waardoor ik snel knelpunten identificeer en verbeteringen kan doorvoeren.

Hoe Maak je een Procesbeschrijving?

De kunst van een goede procesbeschrijving ligt in het vastleggen van elke cruciale stap op een manier die zowel helder als overzichtelijk is. Ik leer je de essentie van dit proces zodat je zelfstandig een gestroomlijnde en doelgerichte beschrijving kunt maken die jouw financiële administratie naar een hoger niveau tilt.

Stappenplan Procesbeschrijving: in 4 Stappen naar een Lean Procesbeschrijving

Een efficiënte procesbeschrijving van de financiële administratie leidt tot een strakker en productiever werkproces. Ik pak dat aan met een vierstappenplan dat gericht is op Lean principes om verspilling te verminderen en waarde te verhogen.

 1. Definieer het doel en de scope van je proces
 1. Breng het huidige proces in kaart
 1. Identificeer verbeterpunten
 1. Ontwerp het nieuwe, geoptimaliseerde proces

Voorbeelden van Procesbeschrijvingen

In dit deel duiken we diep in de wereld van procesbeschrijvingen met concrete voorbeelden. Ontdek hoe een doeltreffende procesbeschrijving eruitziet in verschillende situaties en laat je inspireren om jouw administratieve werkzaamheden efficiënter in te richten.

Modelleren van de Asielketen

Het opstellen van een duidelijk model voor de asielketen is cruciaal om inzicht te krijgen in alle stappen. Dit helpt niet alleen bij het begrijpen van de procedure, maar ook bij het identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Mijn ervaring heeft geleerd dat kennis van de werkprocessen en een analytische blik zorgen voor een efficiëntere asielprocedure.

Ik neem je mee in hoe ik deze processen visueel maak, gebruikmakend van diagrammen en stromen. Elk onderdeel binnen de asielketen krijgt een eigen plaats, waardoor direct zichtbaar wordt wie wat doet en wanneer.

Dit is een essentiële stap om processen niet alleen te doorgronden maar ook te vereenvoudigen waar dat kan. Met deze aanpak zorgen we voor een transparant en beter beheersbaar systeem.

Doorlopen Aanbestedingsprocedure

Het doorlopen van een aanbestedingsprocedure lijkt soms op een hindernisbaan. Maar maak je geen zorgen, want ik breek het voor je af! Eerst stel je jouw doelen scherp: je wilt een duidelijk en effectief proces om de juiste keuzes te maken.

Daarna verzamel je de noodzakelijke documenten en stel je een heldere aanvraag op. Je moet de markt kennen en precies weten wat je nodig hebt. Zo zorg je ervoor dat leveranciers met uitstekende voorstellen komen.

Daarbij hou ik altijd directierichtlijnen over minimum voorraden in mijn achterhoofd. Ik zorg dat elk detail van de procesbeschrijving de verwachtingen spiegelt. Het is essentieel om alle inschrijvingen grondig te beoordelen en te vergelijken.

Zo kan ik uiteindelijk de beste leverancier kiezen. Door dit strategisch te benaderen, optimaliseer ik niet alleen de financiële administratie maar ook het algemene resultaat voor mijn organisatie.

Wat is Procesmodellering?

Procesmodellering is het uittekenen van bedrijfsprocessen, zodanig dat je een helder en overzichtelijk beeld krijgt van de stappen die binnen je organisatie worden doorlopen. Het is een instrument voor het verbeteren en innoveren van je werkstromen, waarbij je inefficiënties blootlegt en processen optimaliseert om zo effectief mogelijke resultaten te behalen.

Proces Ontwerpen en Proces Model

Bij het ontwerpen van een proces, pak ik het methodisch aan. Ik teken letterlijk een blauwdruk van hoe elk onderdeel moet verlopen, wie betrokken is, en in welke volgorde alles plaatsvindt.

Dit is niet alleen nuttig; het is cruciaal om een soepele en efficiënte werking van mijn financiële administratie te waarborgen. Ik gebruik hiervoor vaak het SIPOC model, omdat dit helder leveranciers, input, processen, output en klanten in kaart brengt.

Vervolgens zet ik deze informatie om in een procesmodel met behulp van Business Process Modeling (BPM). Hiermee worden abstracte ideeën omgezet in duidelijke visuele schema’s. Het helpt me om de complexiteit van de processen te doorgronden en tegelijkertijd mijn teamleden en stakeholders op één lijn te krijgen.

Visuele modellen zoals stroomdiagrammen zijn hierbij onmisbaar; ze geven iedereen een duidelijk beeld van het pad dat we volgen naar een gestroomlijnde financiële administratie.

Proces Ontwerpen in 4 Stappen

Het ontwerpen van processen is een cruciale stap om efficiënte werkstromen binnen financiële administratie op te zetten. Ik gebruik het SIPOC-model voor dit gestructureerde en heldere overzicht.

 • Stap 1: Identificatie van Processen
 • Stap 2: Begrip van het Verloop
 • Stap 3: Grafische Weergave Maken
 • Stap 4: Betrokkenheid Beoordelen

Procesplaat Maken: Kies voor de Grootste Gemene Deler

Bij het maken van een procesplaat voor de financiële administratie richt ik me op de gemeenschappelijke factoren die alle processen raken. Ik verbind de inkoopprocessen met de financiële stromen en zoek naar een manier om ze te vereenvoudigen en te standaardiseren.

Dit zorgt ervoor dat het geheel overzichtelijk blijft, zowel voor mij als voor mijn collega’s. Het resultaat moet duidelijk zijn, de workflow gestroomlijnd en de communicatie tussen afdelingen verbeterd.

Het is mijn taak om te zorgen dat de procesplaat niet alleen mijn dagelijkse werkzaamheden weerspiegelt, maar ook bruikbaar is voor nieuwe medewerkers die een sollicitatiegesprek doorlopen of voor een manager van RWS.

Ik houd rekening met verschillende output- en inputaspecten en stem deze af op het grotere geheel. Door deze aanpak kan iedereen zien hoe zijn of haar bijdrage past binnen de structuur van onze financiële administratie.

Voorbeeld Procesbeschrijving Administratie

Na het kiezen van de grootste gemene deler voor je procesplaat, is het tijd om te duiken in de wereld van procesbeschrijvingen voor de financiële administratie. Mijn eigen ervaring leert dat een heldere procesbeschrijving onmisbaar is voor elke organisatie.

Het zorgt ervoor dat alle taken rondom de financiën gestroomlijnd verlopen en dat iedere medewerker precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit gaat verder dan alleen het registreren van inkomsten en uitgaven; het omvat ook de procedures voor bijvoorbeeld facturatie, debiteurenbeheer, en belastingaangiftes.

Neem bijvoorbeeld het verwerken van inkoopfacturen: een goed beschreven proces voorkomt dat facturen onbetaald blijven en helpt bij het realiseren van betalingskortingen. Ik zorg eerst voor een nauwkeurige invoer van gegevens in ons financiële systeem.

Vervolgens controleer ik of alle benodigde goedkeuringen binnen zijn voordat ik de betaling initieer. Met deze aanpak kan ik fouten minimaliseren en de efficiëntie binnen mijn financiële administratie aanzienlijk verhogen.

Werkprocessen in Kaart Brengen

Ik breng mijn werkprocessen in kaart om een helder overzicht te creëren. Zo zorg ik voor meer efficiëntie binnen mijn financiële administratie.

 • Begin met het definiëren van het doel van de werkprocessen. Vraag jezelf af wat je wilt bereiken en waarom dit proces belangrijk is.
 • Identificeer alle relevante stappen binnen het proces. Schrijf elke actie op die nodig is om van start tot finish te komen.
 • Bepaal de verantwoordelijke personen voor elke stap. Wijs duidelijk taken toe aan teamleden of afdelingen.
 • Documenteer de benodigde middelen per stap. Dit kan gaan om software, documenten of financiering.
 • Analyseer bestaande knelpunten en bepaal hoe deze verbeterd kunnen worden. Kijk naar terugkerende problemen of vertragingen in het proces.
 • Ontwikkel indicatoren voor succesvolle uitvoering. Houd bijvoorbeeld rekening met tijd, kosten en kwaliteit.
 • Verzamel feedback van betrokken medewerkers over het huidige proces. Hun inzichten zijn waardevol voor eventuele aanpassingen.

25 Tips voor Werkprocessen Beschrijven en Processchema Maken

Na het in kaart brengen van werkprocessen is het tijd om ze te beschrijven en een duidelijk processchema te maken. Hier zijn 25 tips die jou hierbij kunnen helpen:

 1. Begin met het vaststellen van doelen voor elk proces.
 2. Bepaal wie de sleutelpersonen zijn in elk proces.
 3. Verzamel gedetailleerde informatie over elke stap in het proces.
 4. Gebruik heldere en beknopte taal voor iedere procesbeschrijving.
 5. Maak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals diagrammen en flowcharts.
 6. Zorg dat alle betrokkenen hun input kunnen geven bij het beschrijven van processen.
 7. Stel prioriteiten vast voor processen die het eerst aandacht nodig hebben.
 8. Creëer templates om consistentie in documentatie te behouden.
 9. Maak onderscheid tussen hoofdprocessen en subprocessen.
 10. Identificeer mogelijke knelpunten binnen bestaande processen.
 11. Houd rekening met compliancy vereisten vanuit wet – en regelgeving.
 12. Voorzie elke stap in het proces van een verantwoordelijke persoon of afdeling.
 13. Geef aan welke middelen er nodig zijn voor elke stap binnen een proces.
 14. Leg uit hoe verschillende processen elkaar beïnvloeden binnen de organisatie.
 15. Hou de beschrijving actueel door regelmatige updates na feedback of wijzigingen.
 16. Implementeer meetpunten om procesprestaties te monitoren en te evalueren.
 17. Betrek IT – specialisten bij de automatisering van bedrijfsprocessen waar mogelijk.
 18. Train medewerkers op nieuwe of gewijzigde processen om fouten te verminderen.
 19. Deel beste praktijken binnen de organisatie om efficiëntie te verhogen.
 20. Wees flexibel; sta open voor aanpassingen op basis van ervaring en resultaten.
 21. Benadruk het belang van nauwkeurigheid bij elke stap in de financiële administratie.
 22. Overweeg risicomanagement als onderdeel van je procesbeschrijving waar relevant is voor financiele administratie.
 23. Onderzoek technologieën die kunnen helpen bij het stroomlijnen van werkprocessen, zoals SEH (Software Ecosysteem Huis).

Conclusie

We sluiten af met het benadrukken van de kracht van een goede procesbeschrijving voor financiële administratie. Dit is niet zomaar een taak op de checklist; het is een fundamenteel onderdeel om je bedrijf op rolletjes te laten lopen.

Deze handleiding biedt jou de sleutels tot een efficiënter, transparanter en controleerbaar financieel beheer. Met concrete voorbeelden en een helder stappenplan kun je direct aan de slag om jouw financiële processen te optimaliseren.

Denk aan de voordelen die dit zal opleveren: tijdswinst, kostenbesparing en minder stress. Sta klaar om met deze inzichten jouw administratie naar een hoger niveau te tillen!

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven