Wat betekent openingsbalans?

In dit artikel

Ben je net begonnen met boekhouden en vraag je je af wat betekent openingsbalans nu eigenlijk? Geen zorgen, in deze blogpost leggen we alles uit wat je moet weten over de openingsbalans in boekhouding. Van de definitie tot het belang ervan, we hebben het allemaal voor je op een rijtje gezet. Dus lees snel verder en ontdek hoe de openingsbalans een essentieel onderdeel is van een goede boekhouding.

Geen tijd? Snelle samenvatting

De openingsbalans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf op het moment van oprichting of het begin van een boekjaar.

De openingsbalans vormt de basis voor de financiële administratie en wordt gebruikt om de financiële positie van een bedrijf te bepalen.

Het is belangrijk om de openingsbalans nauwkeurig op te stellen en regelmatig bij te werken om een correcte financiële rapportage te kunnen doen.

Wat betekent openingsbalans

[automatic_table_of_contents heading_title=”h2″][/automatic_table_of_contents]

Wat is een openingsbalans en waarom is het belangrijk voor een bedrijf?

Een openingsbalans is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf op een specifiek moment, meestal aan het begin van het boekjaar. Het laat zien wat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf zijn op dat moment. Het is eigenlijk een soort financiële foto van het bedrijf.

Maar waarom is dit zo belangrijk? Wel, de openingsbalans vormt de basis voor de financiële administratie van een bedrijf. Het geeft inzicht in de financiële positie en helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het stelt ondernemers in staat om de financiële gezondheid van hun bedrijf te beoordelen en te plannen voor de toekomst.

Stel je voor dat je een nieuw bedrijf start. Je wilt natuurlijk weten hoeveel geld je hebt om te investeren, welke schulden je hebt en hoeveel eigen vermogen je hebt. Dit is waar de openingsbalans van pas komt. Het geeft je een duidelijk beeld van je financiële situatie en stelt je in staat om de juiste beslissingen te nemen.

Maar hoe stel je een openingsbalans op? Dat kan best ingewikkeld zijn, vooral als je geen achtergrond hebt in boekhouding. Gelukkig zijn er tegenwoordig boekhoudprogramma’s die je kunnen helpen bij het opstellen en bijhouden van je openingsbalans. Hier kun je verschillende boekhoudprogramma’s vergelijken. Hier vind je een overzicht van verschillende programma’s en kun je de beste keuze maken voor jouw bedrijf.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Een openingsbalans is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf op een specifiek moment.
 • Het geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf.
 • Een openingsbalans is belangrijk omdat het de basis vormt voor de financiële administratie en helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wat betekent openingsbalans?

Als ondernemer is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de financiële situatie van je bedrijf. Een openingsbalans is een essentieel onderdeel van de boekhouding en geeft je inzicht in de financiële positie van je bedrijf op een specifiek moment, namelijk het moment waarop je start met je onderneming.

De openingsbalans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je bedrijf op het moment van oprichting. Het is als het ware de financiële ‘foto’ van je bedrijf op dat specifieke moment. Het is belangrijk om een openingsbalans op te stellen omdat het de basis vormt voor de verdere boekhouding en financiële rapportages van je bedrijf.

Op de openingsbalans worden alle bezittingen van je bedrijf vermeld, zoals gebouwen, inventaris, voorraden en eventuele vorderingen op klanten. Daarnaast worden ook alle schulden opgenomen, zoals leningen, openstaande facturen en belastingschulden. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden wordt het eigen vermogen genoemd.

De openingsbalans is niet alleen belangrijk voor jezelf als ondernemer, maar ook voor externe partijen zoals de Belastingdienst, banken en investeerders. Zij willen graag inzicht hebben in de financiële positie van je bedrijf voordat ze besluiten om met je in zee te gaan.

Door regelmatig je balans op te maken, bijvoorbeeld aan het einde van het boekjaar, kun je de financiële ontwikkelingen van je bedrijf goed in de gaten houden. Zo kun je tijdig bijsturen als dat nodig is en zorg je ervoor dat je bedrijf financieel gezond blijft.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Een openingsbalans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je bedrijf op het moment van oprichting.
 • Het is belangrijk om een openingsbalans op te stellen omdat het de basis vormt voor de verdere boekhouding en financiële rapportages van je bedrijf.
 • De openingsbalans geeft inzicht in de financiële positie van je bedrijf en is belangrijk voor externe partijen zoals de Belastingdienst, banken en investeerders.

Waarom is balans belangrijk?

Als ondernemer is het belangrijk om de financiële gezondheid van je bedrijf goed in de gaten te houden. Een van de belangrijkste instrumenten hiervoor is de balans. Maar waarom is balans eigenlijk zo belangrijk?

Ten eerste geeft de balans je een overzicht van de financiële positie van je bedrijf op een bepaald moment. Het laat zien wat je bezittingen zijn, zoals gebouwen, inventaris en voorraden, en wat je schulden zijn, zoals leningen en openstaande facturen. Door deze informatie te analyseren, kun je bepalen hoe gezond je bedrijf is en of het in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Een goed evenwicht tussen bezittingen en schulden is essentieel voor de continuïteit van je bedrijf. Als je te veel schulden hebt ten opzichte van je bezittingen, kan dit leiden tot financiële problemen en zelfs faillissement. Aan de andere kant, als je te veel bezittingen hebt en weinig schulden, kan dit betekenen dat je niet optimaal gebruik maakt van je middelen en dat je kansen mist om te groeien.

Daarnaast helpt de balans je bij het nemen van belangrijke beslissingen voor je bedrijf. Als je bijvoorbeeld wilt investeren in nieuwe apparatuur of een uitbreiding van je bedrijfspand, kun je aan de hand van de balans bepalen of je voldoende financiële middelen hebt om dit te doen. Ook kan de balans je inzicht geven in de financiële gezondheid van je leveranciers en klanten, wat belangrijk is bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Een onbalans in de balans kan verschillende gevolgen hebben voor je bedrijf. Als je bijvoorbeeld te veel schulden hebt, kan dit leiden tot een hoge rentelast en financiële stress. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verminderde liquiditeit, waardoor je moeite hebt om je rekeningen op tijd te betalen. Ook kan een onbalans in de balans het vertrouwen van investeerders en financiële instellingen in je bedrijf schaden, waardoor het moeilijker kan zijn om financiering te krijgen.

Kortom, een goede balans is essentieel voor de financiële gezondheid en continuïteit van je bedrijf. Het geeft je inzicht in je financiële positie, helpt je bij het nemen van belangrijke beslissingen en kan problemen voorkomen. Zorg er dus voor dat je regelmatig je balans opmaakt en deze goed in de gaten houdt.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Een balans geeft je een overzicht van de financiële positie van je bedrijf.
 • Een goed evenwicht tussen bezittingen en schulden is essentieel voor de continuïteit van je bedrijf.
 • Een onbalans in de balans kan leiden tot financiële problemen en verminderd vertrouwen van investeerders.

Hoe ziet een openingsbalans eruit?

Als ondernemer is het belangrijk om een overzicht te hebben van de financiële situatie van je bedrijf. Een openingsbalans is een financieel overzicht dat je aan het begin van het boekjaar opstelt. Het geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je onderneming op dat moment. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een openingsbalans opstellen kan.

Voorbeeld van een openingsbalans

Hieronder vind je een voorbeeld van een openingsbalans:

Activa Passiva 
Bank€10.000Eigen vermogen€10.000
Debiteuren€5.000Lening€20.000
Voorraad€3.000  
Gebouwen€50.000  
Totaal activa€68.000Totaal passiva€30.000

In dit voorbeeld zie je dat de openingsbalans is opgedeeld in twee delen: activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van je bedrijf, zoals banktegoeden, debiteuren (openstaande facturen), voorraad en gebouwen. De passiva zijn de schulden en het eigen vermogen van je onderneming.

De activa worden aan de linkerkant van de openingsbalans vermeld, terwijl de passiva aan de rechterkant staan. Het totaal van de activa moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de passiva. Dit wordt ook wel de balansregel genoemd.

In het voorbeeld zie je dat het eigen vermogen €10.000 bedraagt. Dit is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je bedrijf. Als ondernemer ben je namelijk zelf ook een schuldeiser van je bedrijf. Daarnaast zie je dat er een lening van €20.000 is opgenomen als schuld.

De openingsbalans geeft je een goed overzicht van de financiële positie van je bedrijf aan het begin van het boekjaar. Het is belangrijk om deze balans regelmatig bij te werken, zodat je altijd op de hoogte bent van de financiële situatie van je onderneming.

In het kort:

 • Een openingsbalans is een financieel overzicht dat je aan het begin van het boekjaar opstelt.
 • De openingsbalans bestaat uit twee delen: activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).
 • Het totaal van de activa moet altijd gelijk zijn aan het totaal van de passiva.

Hoe werkt een openingsbalans?

Een openingsbalans is een financieel overzicht dat de financiële positie van een bedrijf weergeeft op het moment dat het van start gaat. Het is eigenlijk een snapshot van de financiële situatie op de eerste dag van het boekjaar.

Om een openingsbalans op te stellen, moet je alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je bedrijf noteren. Dit kun je doen aan de hand van de volgende stappen:

 1. Inventariseer je bezittingen: Maak een lijst van alle bezittingen die je bedrijf heeft, zoals geld op de bank, voorraden, inventaris en eventuele vorderingen.
 2. Maak een overzicht van je schulden: Noteer alle schulden die je bedrijf heeft, zoals openstaande facturen, leningen en eventuele belastingschulden.
 3. Bereken het eigen vermogen: Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit geeft aan hoeveel geld er overblijft voor de eigenaar(s) van het bedrijf.

Als je al deze informatie hebt verzameld, kun je de openingsbalans opstellen. Dit doe je door de bezittingen aan de debetzijde van de balans te plaatsen en de schulden en het eigen vermogen aan de creditzijde. Hierdoor blijft de balans in evenwicht.

Een openingsbalans is belangrijk omdat het de basis vormt voor de financiële administratie van je bedrijf. Het geeft je inzicht in de financiële positie bij de start en dient als referentiepunt voor toekomstige balansen. Het is dus essentieel om een nauwkeurige en volledige openingsbalans op te stellen.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Een openingsbalans is een financieel overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van een bedrijf op de eerste dag van het boekjaar.
 • Om een openingsbalans op te stellen, inventariseer je de bezittingen, maak je een overzicht van de schulden en bereken je het eigen vermogen.
 • Een nauwkeurige en volledige openingsbalans is essentieel voor de financiële administratie van je bedrijf.

Openingsbalans bij oprichting

Een openingsbalans is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf op het moment van oprichting. Het laat zien wat je bezittingen en schulden zijn, evenals je eigen vermogen. Dit is essentiële informatie voor het voeren van een goede boekhouding en het opstellen van je jaarrekening.

Wat moet er in een openingsbalans staan?

Een openingsbalans bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Activa: Dit zijn de bezittingen van je bedrijf, zoals geld op de bank, inventaris, voorraden en eventuele vorderingen.
 • Passiva: Dit zijn de schulden en het eigen vermogen van je bedrijf. Schulden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit openstaande facturen of leningen. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden.

Om een openingsbalans op te stellen, moet je dus een inventarisatie maken van al je bezittingen en schulden op het moment van oprichting. Dit kan best een klus zijn, maar het is de moeite waard. Het geeft je namelijk een duidelijk beeld van de financiële positie van je bedrijf en helpt je bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Hoe stel je een openingsbalans op?

Om een openingsbalans op te stellen, volg je de volgende stappen:

 1. Maak een lijst van al je bezittingen, zoals geld, inventaris, voorraden en vorderingen. Noteer de waarde van elk bezit.
 2. Maak een lijst van al je schulden, zoals openstaande facturen en leningen. Noteer het bedrag van elke schuld.
 3. Bereken het eigen vermogen door de totale waarde van je bezittingen te verminderen met de totale waarde van je schulden.

En voilà, je hebt je openingsbalans! Nu kun je met een gerust hart aan de slag met je bedrijf, wetende dat je een solide financiële basis hebt.

In het kort:

 • Een openingsbalans is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf bij de oprichting.
 • Het bevat informatie over je bezittingen, schulden en eigen vermogen.
 • Om een openingsbalans op te stellen, maak je een lijst van al je bezittingen en schulden en bereken je het eigen vermogen.

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van het belang van een openingsbalans bij de oprichting van een bedrijf. Nu kun je vol vertrouwen aan de slag gaan en succesvol ondernemen!

Openingsbalans na overname

Wanneer je een bedrijf overneemt, is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële situatie van het bedrijf op het moment van overname. Dit wordt vastgelegd in de openingsbalans. De openingsbalans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf op dat specifieke moment.

Stap 1: Inventarisatie

Voordat je de openingsbalans kunt opstellen, moet je een grondige inventarisatie maken van alle activa en passiva van het overgenomen bedrijf. Dit omvat onder andere het inventariseren van de voorraden, machines, gebouwen, vorderingen en schulden.

Stap 2: Waardering

Na de inventarisatie is het tijd om de activa en passiva te waarderen. Dit betekent dat je bepaalt wat de waarde is van elk item op de openingsbalans. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de specifieke situatie. Het is belangrijk om hierbij de juiste waarderingsgrondslagen en regels te volgen.

Stap 3: Opstellen van de openingsbalans

Zodra alle activa en passiva zijn gewaardeerd, kun je de openingsbalans opstellen. Dit doe je door alle bezittingen aan de debetzijde te plaatsen en alle schulden en het eigen vermogen aan de creditzijde. Het verschil tussen de totale activa en de totale passiva moet altijd gelijk zijn aan het eigen vermogen.

Daarnaast is het belangrijk om eventuele verschillen tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van activa en passiva te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij afschrijvingen, waarbij de boekwaarde van een activum wordt aangepast aan de werkelijke waarde.

Stap 4: Controle en correcties

Voordat je de openingsbalans definitief maakt, is het verstandig om een grondige controle uit te voeren. Controleer of alle gegevens correct zijn en of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het opstellen van de balans. Indien nodig kun je correcties aanbrengen om ervoor te zorgen dat de balans klopt.

En dat is het! Je hebt nu een openingsbalans opgesteld na een bedrijfsovername. Het kan een uitdagend proces zijn, maar met de juiste kennis en zorgvuldigheid kun je ervoor zorgen dat de balans accuraat en betrouwbaar is.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Maak een inventarisatie van alle activa en passiva van het overgenomen bedrijf.
 • Waardeer de activa en passiva volgens de juiste waarderingsgrondslagen.
 • Stel de openingsbalans op door alle bezittingen aan de debetzijde te plaatsen en alle schulden en het eigen vermogen aan de creditzijde.

Openingsbalans voor zzp’ers

Als zzp’er is het belangrijk om een goede start te maken met je onderneming. Een van de eerste stappen die je moet nemen, is het opstellen van een openingsbalans. In dit artikel leg ik je uit wat een openingsbalans is, hoe je deze opstelt als zzp’er en waarom dit zo belangrijk is voor jouw bedrijf.

Hoe stel je een openingsbalans op als zzp’er?

Om een openingsbalans op te stellen als zzp’er, moet je een inventarisatie maken van al je bezittingen en schulden op de startdatum van je onderneming. Hierbij kun je denken aan:

 • Bankrekeningen
 • Kasgeld
 • Openstaande facturen
 • Voorraad
 • Investeringen
 • Eventuele leningen

Vervolgens breng je deze bezittingen en schulden onder in verschillende categorieën, zoals vaste activa, vlottende activa, kortlopende schulden en langlopende schulden. Dit geeft je een overzichtelijk beeld van je financiële situatie op de startdatum.

Waarom is een openingsbalans belangrijk voor zzp’ers?

Een openingsbalans is belangrijk voor zzp’ers om verschillende redenen:

 1. Het geeft inzicht in je financiële situatie op het moment van starten. Dit helpt je bij het maken van financiële beslissingen en het opstellen van een realistisch budget.
 2. Het vormt de basis voor je boekhouding. Met een openingsbalans kun je de financiële administratie van je bedrijf opzetten en bijhouden.
 3. Het is nodig voor het opstellen van de jaarrekening. Een openingsbalans is de eerste stap in het opstellen van de jaarrekening, die je als zzp’er moet indienen bij de Belastingdienst.

Kortom, een openingsbalans is essentieel voor zzp’ers om grip te krijgen op hun financiën en een solide basis te leggen voor hun onderneming.

In het kort: Belangrijkste punten

 • Een openingsbalans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je onderneming op de startdatum.
 • Om een openingsbalans op te stellen als zzp’er, maak je een inventarisatie van al je bezittingen en schulden op de startdatum.
 • Een openingsbalans is belangrijk omdat het inzicht geeft in je financiële situatie, de basis vormt voor je boekhouding en nodig is voor het opstellen van de jaarrekening.

Fiscale openingsbalans voor vennootschapsbelasting

Hallo! Ik ben hier om je alles te vertellen over het opstellen van een fiscale openingsbalans voor de vennootschapsbelasting. Het kan een ingewikkeld proces lijken, maar met de juiste informatie en begeleiding kun je het gemakkelijk zelf doen. Laten we beginnen!

Wat is een fiscale openingsbalans?

Een fiscale openingsbalans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op het moment dat deze start met de vennootschapsbelasting. Het is een belangrijk document dat de basis vormt voor de fiscale administratie van de onderneming.

Hoe stel je een fiscale openingsbalans op?

Het opstellen van een fiscale openingsbalans vereist een gedetailleerde inventarisatie van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

 1. Verzamel alle relevante financiële gegevens, zoals bankafschriften, facturen en contracten.
 2. Identificeer en categoriseer alle bezittingen van de onderneming, zoals gebouwen, inventaris, voorraden en vorderingen.
 3. Bepaal de waarde van elk bezit op basis van de aanschafprijs of de marktwaarde.
 4. Identificeer en categoriseer alle schulden van de onderneming, zoals leningen, openstaande facturen en belastingverplichtingen.
 5. Bepaal de waarde van elke schuld op basis van het openstaande bedrag.
 6. Bereken het eigen vermogen van de onderneming door de totale bezittingen te verminderen met de totale schulden.

Waarom is een fiscale openingsbalans belangrijk?

Een fiscale openingsbalans is van cruciaal belang omdat het de basis vormt voor de fiscale administratie van de onderneming. Het geeft inzicht in de financiële positie van de onderneming op het moment van starten met de vennootschapsbelasting. Bovendien dient het als referentiepunt voor toekomstige belastingaangiften en jaarrekeningen.

Met een goed opgestelde fiscale openingsbalans kun je ervoor zorgen dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en dat je de juiste belastingaangiften indient. Het kan ook helpen bij het identificeren van mogelijke belastingvoordelen en het optimaliseren van de fiscale positie van de onderneming.

Ik hoop dat deze informatie je heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van het opstellen van een fiscale openingsbalans voor de vennootschapsbelasting. Als je nog meer vragen hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Succes met je boekhouding!

In het kort:

 • Een fiscale openingsbalans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op het moment van starten met de vennootschapsbelasting.
 • Het opstellen van een fiscale openingsbalans vereist een gedetailleerde inventarisatie van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming.
 • Een fiscale openingsbalans is belangrijk omdat het de basis vormt voor de fiscale administratie van de onderneming en helpt bij het voldoen aan wettelijke vereisten en het optimaliseren van de fiscale positie.

Conclusie

Na het onderzoeken van verschillende aanbieders van boekhoudsoftware, kan ik concluderen dat het gebruik van deze software veel voordelen biedt voor ondernemers, zzp’ers en starters. Hieronder vind je de belangrijkste punten:

 • Boekhoudsoftware automatiseert veel tijdrovende taken, waardoor je meer tijd overhoudt voor andere belangrijke zaken binnen je bedrijf.
 • Het maakt het bijhouden van je financiën overzichtelijk en gemakkelijk, waardoor je altijd een duidelijk inzicht hebt in je financiële situatie.
 • Met boekhoudsoftware kun je eenvoudig facturen maken en versturen, wat zorgt voor een professionele uitstraling en snellere betalingen.

Wil jij ook profiteren van deze voordelen? Klik dan op een van de aanbieders van boekhoudsoftware hieronder om je gratis aan te melden en het zelf uit te proberen:

Veelgestelde vragen

Wat is een openingsbalans?

Een openingsbalans is een financieel overzicht dat aan het begin van een boekjaar wordt opgesteld. Het geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op dat moment.

Waarom is een openingsbalans belangrijk?

Een openingsbalans is belangrijk omdat het de basis vormt voor de financiële administratie van een onderneming. Het geeft inzicht in de financiële positie van de onderneming op een specifiek moment en wordt gebruikt als referentiepunt voor toekomstige financiële rapportages.

Wat staat er op een openingsbalans?

Op een openingsbalans staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming. Dit omvat onder andere de waarde van de inventaris, het saldo van de bankrekening, openstaande facturen en leningen.

Hoe wordt een openingsbalans opgesteld?

Een openingsbalans wordt opgesteld door alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een specifiek moment te inventariseren en te waarderen. Dit kan gedaan worden door een boekhouder of accountant.

Wat is het verschil tussen een openingsbalans en een eindbalans?

Het verschil tussen een openingsbalans en een eindbalans is dat een openingsbalans aan het begin van een boekjaar wordt opgesteld en een eindbalans aan het einde van een boekjaar. Een eindbalans geeft de financiële positie van de onderneming weer na alle transacties en correcties gedurende het boekjaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven